naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Docentica i suradnica na predmetima Oblikovanje namještaja, Metodologija industrijskog oblikovanja namještaja, Namještaj i opremanje prostora te Namještaj i zdravlje.
 


vrh stranice

BIOGRAFIJA

 dr. sc. DANIJELA DOMLJAN, rođena JANKOVIĆ, magistra dizajna.
Rođena je 25. studenog 1971. u Zagrebu.  1990 godine završila ŠPUD odjel arhitekture, a 1996 diplomirala na Interfakultetskom studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, smjer produkt dizajn. Od 1996. do 2004. zaposlena je u tvrtci Tvin d.d. Drvna industrija namještaja Virovitica Predstavništvo Zagreb, u Odjelu za istraživanje, razvoj i racionalizaciju proizvoda.
2001. godine upisuje poslijediplomski (magistarski) znanstveni studij na Šumarskom fakultetu smjer Tehnologija finalnih proizvoda, 2006. prelazi na doktorski znanstveni studij smjer Drvna tehnologija. 2008. prijavljuje doktorski rad s nazivom „Oblikovanje školskog namještaja kao preduvjet očuvanju zdravlja učenika“. Doktorsku radnju obranila je 18.svibnja 2011 pod istim naslovom.
Nastavno djelovanje na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  započinje u jesen 2003. godine kao stručni suradnik, a od ožujka 2004. godine izabrana je u suradničko zvanje asistenta na Drvnotehnološkom odsjeku, Zavodu za namještaj i drvne proizvode, gdje održava vježbe iz kolegija Dizajn, Konstrukcije proizvoda od drva, Oblikovanje namještaja, Metodologija industrijskog dizajna i Interijer (Modul Dizajn, stari program). Prelaskom na bolonjski proces sudjeluje na kolegijima Oblikovanje namještaja, Metodologija industrijskog oblikovanja namještaja, Namještaj i opremanje prostora te Namještaj i zdravlje. Sudjelovala je u izradi novih nastavnih programa na Šumarskom fakultetu, područje oblikovanja proizvoda od drva.
Od 2002.-2006. sudjeluje kao istraživač u interdisciplinarnim projektima Ministarstva znanosti obrazovanja i športa pod nazivom ''Namještaj za sigurno, zdravo i udobno sjedenje i ležanje’’ (0068134), te od 2007. godine projekt ''Razvoj proizvoda od drva s ciljem očuvanja zdravlja'' (068-0680720-0708)  unutar programa ''Novi materijali, procesi i proizvodi od drva'', (voditelj prof. dr. sc. Ivica Grbac) gdje se bavi problematikom sjedenja u obrazovnim institucijama i oblikovanjem školskog namještaja.
Članica je Hrvatskog društva dizajnera (HDD), Hrvatskog ergonomskog društva (CES), te udruge Odgoj PAžnje (OPA) - udruga za promicanje vizualne kulture, te suosnivač i članica Vijeća Zajednice za industrijski dizajn pri Centru za dizajn u HGK.
Članica je nekoliko stručnih povjerenstava i komisija u svojstvu dizajnera: član povjerenstva za dodjelu nagrade Mobil optimum Ambienta (ZV) Zagreb (od 1998); član Tehničke komisije za drvo, drvne proizvode i namještaj TK-8 za dodjelu nagrada Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta pri HGK (od 2004); vanjski suradnik Povjerenstva za marketing i sajmove Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri HGK (od 2005); član Povjerenstva u natjecanju drvodjeljskih tehničara-dizajnera srednjih drvodjeljskih strukovnih škola RH (od 2000); član Povjerenstva za ocjenu nastavnog plana i programa za zanimanje drvodjeljski tehničar – dizajner srednjih drvodjeljskih strukovnih škola RH, smjer obrada drva (1999), član Radne skupine za izradu Standarda kvalifikacije za drvodjeljskog tehničara-dizajnera u Obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva pri ASO (2009-11), član Povjerenstva za izradu Nacionalne Strategije Dizajna Namještaja pri MRRSVG (2009-10); član Radne skupine i Ocjenjivačkog suda u natječaju za opremanje vrtića (HGK-HDD) (2009-2010). Bila je i vanjski stručni suradnik Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave opreme interijera nekoliko tvrtki u RH, član komisije za selekciju radova za BIO 2000, Ljubljana (2000); član Povjerenstva za izradu Nacionalne strategije dizajna (2007-2008) te voditelj studije „Razvoj novih proizvoda u funkciji izvoza drvnog sektora – brand drvnog sektora“, za MPŠVG (2005). Članica je radne skupine projekta „Drvo je prvo“ (HGK –MRRSVG-HŠ), te u okviru DiP voditeljica podprojekta „Izrada knjige tehničkih opisa za proizvode od drva“ (2012-).
Član je Povjerenstva za promidžbu Šumarskog fakulteta, u čijem sastavu organizira prezentacije na međunarodnim sajmovima i konferencijama (Ambienta i dr.) kao i Smotrama Sveučilišta u Zagrebu (od 2002). Bila je voditelj radionica u organizaciji OPA s temom polica (2009) i ASOO s temom Dizajnerski crtež (2011 i 2012).
Profesionalni dizajnerski rad rezultirao je brojnim rješenjima u Tvin-u, uz realizacije prijedloga razvoja novih programa i sistema uredskog, školskog i kućnog namještaja za serijsku i unikatnu proizvodnju, kao i samostalnim radovima u području produkt dizajna, projektiranja i opreme interijera te grafičkog oblikovanja. Izradila je nekolicinu projekata opremanja interijera u privatnim i javnim objektima, među kojima je i Projekt uređenja prostorija za oblikovanje proizvoda od drva – Dizajn Studio na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
S dizajnerskim rješenjima i projektima sudjeluje na nekolicini domaćih i međunarodnih izložbi, a profesionalno dizajnersko djelovanje okrunila je s dvije zlatne medalje, nekolicinom pohvala, priznanja i nagrada. Do sada je objavila preko 70 znanstvenih, stručnih i popularnih radova, te održala više od 20 predavanja i poster prezentacija na znanstvenim i stručnim međunarodnim savjetovanjima i kongresima.


Radno iskustvo
• Datumi (od – do) : 01.12.1996. – 01.01.2004.
• Ustanova zaposlenja: Tvin d.d. drvna industrija namještaja Virovitica, Odjel za istraživanje, razvoj i racionalizaciju proizvoda, Predstavništvo Zagreb, Hrvatska
• Naziv radnog mjesta, funkcija: dizajner
• Područje rada: Istraživanje, razvoj i racionalizacija namještaja i proizvoda od drva; projektiranje i opremanje interijera

• Datumi (od – do): 01.03.2004. –
• Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski Fakultet, Drvnotehnološki odsjek
• Naziv radnog mjesta, funkcija:  viši saistent
• Područje rada: dizajn namještaja i proizvoda od drva, oblikovanje i opremanje prostora, znanstveno-istraživački rad

Školovanje
• Datum: 04. srpanj 1996.
• Mjesto: Zagreb
• Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet - Studij dizajna, smjer produkt dizajn
• Zvanje: diplomirani dizajner (potvrda magistra dizajna od 2010)

• Datum: 18. svibanj 2011.
• Mjesto: Zagreb
• Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
• Zvanje: doktor biotehničkih znanosti


Osobne vještine i kompetencije
Materinji jezik: hrvatski
Strani jezici: engleski , njemački, talijanski

Socijalne vještine i kompetencije
Članstva
• Hrvatsko društvo dizajnera, član
• Hrvatsko ergonomijsko društvo, član
• Zajednica za industrijski dizajn, HGK, član Vijeća
• Udruga OPA – Odgoj Pažnje, udruga za promicanje vizualne kulture, član.

Povjerenstva i radne skupine
• član stručnog povjerenstva za dodjelu nagrade Mobil optimum, sajam Ambienta (ZV) Zagreb, područje dizajna, od 1996.
• član povjerenstva za selekciju radova za BIO 2000, HDD; Ljubljana, produkt dizajn, 2000
• član Državnog povjerenstva i ocjenjivačkog suda u natjecanju tehničara-dizajnera srednjih strukovnih škola RH za područje dizajna, od 2002.
• član stručnog povjerenstva za ocjenu nastavnog plana i programa za zanimanje drvodjeljski tehničar – dizajner srednjih strukovnih škola RH, obrada drva, ASO, 1999.
• član Tehničke komisije za drvo, drvne proizvode i namještaj TK-8 za dodjelu nagrada Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta pri HGK, od 2004
• vanjski suradnik Povjerenstva za marketing i sajmove Udruženja drvno-prerađivačke industrije, HGK, od 2005
• vanjski stručni suradnik Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave opreme interijera Plinacro  d.o.o. Zagreb,
• član Povjerenstva za izradu Nacionalne strategije dizajna, MRRSVG, 2007-2008
• član radne skupine i ocjenjivačkog suda Natječaj za dizajn namještaja za dječje vrtiće, HDD, HGK, 2009-10
• član Povjerenstva za izradu Nacionalne Strategije Dizajna Namještaja , MRRSVG, 2009-10
• član radne skupine za izradu standarda kvalifikacije i nastavnog plana i programa za kvalifikaciju drvodjeljski tehničar-dizajner u Obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva, ASOO, 2009-11
• član radne skupine projekta Drvo je prvo, HGK, od 2011


Organizacijske vještine i kompetencije
Seminari
• AutoCad I - crtanje u ravnini, Algebra, Zagreb, 23.02-05.03 2004.
• Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ICO/IEC 17025, CTT – Centar za transfer tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 01-03.03.2005.


Projekti i radionice
• suradnica (istraživač) na projektu "Namještaj za sigurno, zdravo i udobno sjedenje i ležanje" (0068134) od 2001-2006.
• voditeljica studije ''Razvoj novih proizvoda u funkciji izvoza drvnog sektora – brand drvnog sektora'', za MPŠVG, 2005
• suradnica (istraživač) na projektu '' Razvoj proizvoda od drva u cilju očuvanja zdravlja'' unutar programa ''Novi materijali, procesi i proizvodi od drva'' (068-0680720-0708) od 2007 –
• voditeljica radionice Pogle'dizajn (udruga OPA)  na temu Dizajn izlož(b)enih polica 
• voditeljica radionice Dizajnersko crtanje, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 13.-14.01.2011.
• voditeljica radionice Osnove dizajnerskog crtanja, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 01.-02. 09.2011.
• voditeljica radionice Dizajnerski crtež, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 04-05. 01.2012.

Tehničke vještine i kompetencije
• rad na računalu (MS Windows, Office)
• crtanje na računalu (2D AutoCAD, Corell draw)


Umjetničke vještine i kompetencije
Nagrade
• Rektorova nagrada, 1994
• Zlatna medalja Mobil optimum, ambienta, 1993
• Zlatna medalja Mobil optimum, ambienta, 1999
• Prva nagrada na 9. Smotri Sveučilišta za dizajn štanda Šumarskg fakulteta Zagreb, 2005

Izložbe
• 1992. - 27. Zagrebački salon
• 1993. - Međunarodni sajam namještaja Ambienta 93, Zagreb
• 1994. - Gradski muzej Virovitica; Ambienta 94; 29.Zagrebački salon; Međunarodni sajam uredskog namještaja Orgatec, Koln, Njemačka
• 1995. - Ambienta 95
• 1996 .- Ambienta 96
• 1998. - Ambienta 96; Hrvatski školski muzej, Zagreb
• 1999. - Ambienta 99; Međunarodni sajmovi namještaja u Skopju i Mostaru
• 2000. - Međunarodni biennale industrijskog oblikovanja BIO 2000, Ljubljana; Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn, Zagreb, izložba '12 godina poslije, generacija 1989/90 odjela arhitekture ŠPUD''
• 2002. - Orgatec, Koln, Njemačka; MOW, Austrija
• 2005. - Organizacija izložbe studentskih radova III i IV godine DT odsjeka Šumarskog fakulteta modula Dizajn na 3. drvnotehnološkoj konferenciji u Opatiji
• od 2002 - Organizacija prezentacije Šumarskog fakulteta na međunarodnom sajmu namještaja i pratećeg uređenja Ambienta
• od 2004 - Organizacija prezentacije Šumarskog fakulteta na Smotrama Sveučilišta u Zagrebu
• 2009. - izložba radova učenika osnovnih škola Zagreba na temu Dizajn Police (OPA) nastalih na radionicama pod vodstvom dizajnera
• 2009.- Organizacija izložbe studentskih radova III godine dodiplomskog te I i II godine diplomskog studija DT odsjeka Šumarskog fakulteta na međunarodnom sajmu Ambienta
• 2010 - izložba Zajednice za industrijski dizajn, Centar za dizajn, HGK
• 2010 - Organizacija izložbe studentskih radova i radova nastavnika Šumarskog fakulteta na međunarodnom sajmu Ambienta 2010
• 2011 - izložba Zajednice za industrijski dizajn, Centar za dizajn, HGK
• 2011 - izložba Zajednice za industrijski dizajn, Međunarodni sajam Ambienta 2011.
• 2011.- Organizacija izložbe studentskih radova III godine dodiplomskog te I i II godine diplomskog studija DT odsjeka Šumarskog fakulteta na međunarodnom sajmu Ambienta

Pohvale, priznanja, zahvale
• Pohvalnica za sudjelovanje na Državnom natjecanju i smotri učenika drvodjeljskih zanimanja, Varaždin, 2002
• 1 nagrada na 9. Smotri Sveučilišta za dizajn štanda Šumarskg fakulteta Zagreb, 2005
• Zahvalnica za sudjelovanje na Državnom natjecanju i smotri učenika drvodjeljskih zanimanja, Nova Gradiška, 2005
• Zahvalnica za sudjelovanje na Državnom natjecanju i smotri učenika drvodjeljskih zanimanja, Požega, 2006
• Priznanje za za sudjelovanje u radu 1. Drvnotehnološke konferencije, Opatija, 2004
• Priznanje za za sudjelovanje u radu 2. Drvnotehnološke konferencije, Opatija, 2005
• Priznanje za za sudjelovanje u radu 3. Drvnotehnološke konferencije, Opatija, 2006
• Posebno priznanje za dugogodišnji rad u Povjerenstvu za dodjeljivanje nagrade Mobil optimum, Ambeinta, Zagrebački velesajam, 15.10.2009.

Ostalo
dizajnersko prostoručno crtanje ; osnovna muzička škola – klavir; amaterska fotografija, joga

Dodatni podaci
Udata, majka dvoje djece
 

 


vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

ZNANSTVENI RADOVI
1. Domljan D., Grbac, I. (2002): The importance of health, pedagogical and technical principles in designing modern school furniture, International scientific conference Furniture, Human, Design, University of Zagreb, Faculty of forestry, UFI – Pariz, Zagreb,October 18th 2002, Croatia, 65-76
2. Domljan D., Grbac, I. (2003): Ergonomic principles relating to the design of school furniture, International Conference Furniture Industry Adjustment To European Standards, ISBN 953-6307-69-3, Grbac, I. (Ed.), Zagreb, October,17th 2003, University of Zagreb, Faculty of forestry, UFI – Pariz, Zagreb, 27-38
3. Vlaović, Z., Horvat, S., Domljan, D., Tkalec, S. (2003): Design and construction of the office and school furniture according to the european standads, International scientific conference Furniture Industry Adjustment To European Standards, University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, Zagreb, Oct. 17th 2003, 67-76
4. Horvat, S., Domljan, D., Grbac, I. (2004): Office furniture – design for a (new) generation, Proceedings of the Design 2004, 8th International design conference, ISBN 953-6313-59-6, Marjanović, D. (Ed.) Dubrovnik, May 18-21, 2004, FMENA, Zagreb, Design society, Glasgow, 1063-1068
5. Domljan, D., Grbac, I. (2004): Designing of a living space – trends and directives, International scientific conference Trends in design, construction and technology of wooden products, October 15th 2004, Grbac, I. (Ed.), Zagreb, University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, 23-32
6. Horvat, S., Domljan, D., Grbac, I. (2004): Trends in office furniture design, International scientific conference Trends in design, construction and technology of wooden products, October 15th 2004, ISBN 953-6307-77-4, Grbac, I. (Ed.), Zagreb, University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, 15-21
7. Mijović, B., Grbac, I., Domljan, D. (2004): Furniture design by means of digital anthropometry, International scientific conference Trends in design, construction and technology of wooden products, October 15th 2004, Grbac, I. (Ed.), Zagreb, University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, 1-5
8. Grbac, I., Markovac, Ž., Domljan, D. (2004): The importance of ergonomic pillows for healthy sleep, Proceedings of 2nd International Ergonomics Conference, Ergonimics 2004., Oct. 21st-22 th , 2004, Stubičke Toplice ISBN 953-98741-3-0, Mijović, B. (Ed.), Zagreb, Croatian Society of Ergonomics,  99-108
9. Domljan, D., Grbac, I., Bogner, A. (2004): A new approach to the children's work furniture design in line with the latest ergonomic requirements, Proceedings of 2nd International Ergonomics Conference, Ergonimics 2004., Oct. 21st-22th, 2004, Stubičke Toplice, Mijović, B. (Ed.), Zagreb: Croatian Society of Ergonomics, 117-128
10. Vlaović, Z., Domljan, D., Horvat, S., Tkalec, S. (2004): Design of the office furniture according to the new standards, Proceedings of 2nd International Ergonomics Conference, Ergonimics 2004., Oct. 21st-22th, 2004, Stubičke Toplice, Mijović, B. (Ed.), Zagreb: Croatian Society of Ergonomics, 109-116
11. Domljan, D., Grbac, I., Bogner, A. (2004): Uloga dizajna u procesu razvoja školskog namještaja, Drvna industrija, vol 55, 2/04, Zagreb, p 77-90
12. Grbac, I. Domljan, D. (2004): Namještaj i zdrav život, Znanstveni simpozij Opći i radni unutarnji okoliš: medicinski i preventivni aspekti, knjiga sažetaka, Nov. 04th 2004, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju, Zagreb, 22-23
13. Grbac, I., Domljan, D. (2005): Furniture development in Croatia, Croatian Academy of Engineering, Colloquium Development of new technologies and products in Croatia, Feb. 26, 2005. Zagreb, Croatia, 80-81. http://www.hatz.hr/hrv/tehnika/p33_ppt.html
14. Grbac, I., Markovac, Ž., Domljan, D. (2005): Ergonomic pillows for healthy sleep, Sigurnost, ISSN 0350-6886, 47(2), 105-195 (2005), Zagreb, 153-160
15. Grbac, I., Markovac, Ž., Domljan, D. (2005): Ergonomski jastuci za zdravo spavanje, Sigurnost, 47(2), 105-195 (2005), hrvatski separat, Zagreb, 153-160
16. Župčić, I., Domljan, D., Grbac, I. (2005): Vibroacoustic – future design of reclining furniture, International scientific conference Furniture and equipping of interiors, October 14th 2005, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, 47-54
17. Grbac, I., Domljan, D. (2005): Furniture development in Croatia, Annual 2005 of the Croatian Academy of Engineering, Zagreb, Croatia, 203-215
18. Domljan, D., Jazbec, A., Bogner, A. (2005): Compliance of school chairs with anthropometric dimensions of pupils, International scientific conference Furniture and equipping of interiors, October 14th 2005, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, 99-109
19. Domljan, D., Grbac, I., Motik, D., Radović, R. (2005): Aktivnosti u procesu izrade Operativnog programa razvoja industrijske prerade drva, studija Razvoj novih proizvoda u funkciji izvoza drvnog sektora – brand drvnog sektora, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, MPŠVG, Zagreb,  1-235
20. Mijović, B., Grbac, I., Domljan, D. (2006): 3D geometrijsko modeliranje namještaja, Drvna industrija, vol. 57 1/06, Zagreb, 19-27
21. Vlaović, Z., Domljan, D., Grbac, I. (2006): Sigurno i udobno sjedenje na uredskim stolicama, 1. stručno-znanstveni skup: Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Boise State University, HOC Bjelolasica, 27-29. rujna 2006, 295-303
22. Domljan, D., Grbac, I., Smardzewski, J. (2006): Contemporary values of products design in the new environment, International scientific conference European Union – Challenges and perspectives for the wood processing industry, October 13th 2005, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, 31-44.
23. Starčić, T., Domljan, D. (2006): Environmental standards in eco-furniture and eco-equipment making, International scientific conference European Union – Challenges and perspectives for the wood processing industry, October 13th 2006, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, 81-90.
24. Vlaović, Z., Konjuh, J., Domljan, D. (2006): A study into the quality of the mattress cover fabrics, International scientific conference European Union – Challenges and perspectives for the wood processing industry, October 13th 2006, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, p 101-106.
25. Vlaović, Z., Bogner, A., Domljan, D. (2006): Istraživanje udobnosti uredskih stolica s obzirom na obilježja ispitanika (Study of the office chairs comfort regard to subjects characteristics), Drvna industrija, vol. 57 3/06, Zagreb, 109-117.
26. Grbac, I., Domljan, D., Ojurović, R. (2006): Implementation of design culture and strategy into the Croatian wood sector, XX sesja naukowa Badania dla meblarstwa, (Smardzewski, J. Ed.), Katedra Meblarstwa Akademii Rozniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznan, 41-54.
27. Domljan, D., Grbac, I., Vlaović, Z. (2007): Pupils’ sitting behaviour in relation to design of the school furniture, Proceedings of 3rd International Ergonomics Conference, Ergonomics 2007, June.13th-16th, 2007, Stubičke Toplice, Zagreb, Croatia, 197-202
28. Grbac, I., Domljan, D. (2007): Namještaj i zdrav život, Sigurnost 49(3), Zagreb, 263-279
29. Domljan, D., Grbac, I., Rujnić-Sokele, M. (2007): Creating products from wood-plastic composites (Oblikovanje proizvoda od drvno-plastičnih kompozita), International scientific conference New technologies and materials in industries based on the forestry sector, October 19th 2007, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, Zagreb fair, 143-150
30. Domljan, D., Grbac, I., Hađina, J. (2008): Classroom furniture design – compliance of pupils’ and chairs’ dimensions, Coll. Antropol., 32 1/2008,  257-265
31. Domljan, D., Grbac, I. (2008): Wood or non wood? World trends in furniture design. International scientific conference Wood is good – properties, technology, valorisation, application, October 17th 2008, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, Zagreb fair, 31-39
32. Vlaović, Z., Domljan, D., Grbac, I. (2008): Wood and wood based materials in office and school furniture. International scientific conference Wood is good – properties, technology, valorisation, application, October 17th 2008, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, Zagreb fair, 51-58
33. Horvat, S., Domljan, D., Grbac, I. (2008): Solid wood furniture in Croatian households – users' real needs, demands and expectations. International scientific conference Wood is good – properties, technology, valorisation, application, October 17th 2008, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, Zagreb fair, 59-64
34. Domljan, D., Grbac, I. (2009): Design and application of wood plastic composites, Annals of Warsaw University of Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 67, 80-90
35. Domljan, D., Grbac, I. (2009): New materials and technologies – a challenge for contemporary wood design, International scientific conference Wood is good – new materials, quality and design. October 16th 2009, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, Zagreb fair, 1-8
36. Vlaović, Z., Grbac, I., Domljan, D., A. Bublić (2009): Research of deformation and comfort index of office work chairs, Proceedings of 20th International scientific conference: Wood is good – new materials, quality and design of products, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 16th 2009, 9-20
37. Domljan, D. Grbac, I, Vlaović, Z. (2010): Pupils’ working postures in primary school classrooms, Original scientific paper, Periodicum biologorum,. 112 (1) 39–4
38. Domljan, D., Vlaović, Z., Grbac, I. (2010): Musculosceletal deformities and back pain in schoolchildren, Proceedings of 4th International ergonomics conference – Ergonomics 2010, Ed. by B. Mijović, Croatian society of ergonomics, Stubičke Toplice/Zagreb, June 30.-July 3. 2010: 227-236.
39. Vlaović, Z., Domljan, D., Bublić, A., Grbac, I. (2010): Support factor of office work chairs, Proceedings of 4th International ergonomics conference – Ergonomics 2010, Ed. by B. Mijović, Croatian society of ergonomics, Stubičke Toplice/Zagreb, June 30.-July 3. 2010: 91-98.
40. Vlaović, Z., Grbac, I., Domljan, D., Bublić, A. (2010): Uredske radne stolice – istraživanje deformacija i indeksa udobnosti. Wood industry, 61 ( 3) 159-168
41. Domljan, D., Grbac, I. (2010): Compliance analysis of the school chairs and tables with the pupils' needs. International conference Wood is good  - transfer of knowledge in practice as a way out of the crisis. October 15th 2010, Innovawood, Faculty of Forestry Zagreb, Zagreb fair,29-38.
42. Domljan, D., Grbac, I., Vlaović, Z., Carek, V., Čolić, S. (2011): Requirements for design of the dentist-therapist work chair. International conference Wood is good- EU Preaccession challenges of the sector. October 21st 2011. Innovawood, Faculty of Forestry Zagreb, Zagreb fair, 33-42.
43. Littvay, I., Grbac, I., Domljan, D., Kopljar, A. (2011): Bionic principles in wood based product design. International conference Wood is good- EU Preaccession challenges of the sector. October 21st 2011. Innovawood, Faculty of Forestry Zagreb, Zagreb fair, 107-115.
44. Vlaović, Z., Grbac, I., Domljan, D. (2011): Research of comfort temperature and humidity in office chairs. International conference Wood is good- EU Preaccession challenges of the sector. October 21st 2011. Innovawood, Faculty of Forestry Zagreb, Zagreb fair, 191-200.

STRUČNI RADOVI
1. Grbac, I., i sur., Domljan D. (2003): Školski namještaj, Zdrav život - zdravo stanovanje: prvi priručnik iz područja namještaja u funkciji zdravlja, Zagreb, Spektar media, 15-19
2. Grbac, I., Domljan, D. (2004): Trendovi u oblikovanju i proizvodnji namještaja, 1. drvno-tehnološka konferencija Izazovi, mogućnosti i ograničenja hrvatske prerade drva i proizvodnje namještaja, zbornik radova, 28. i 29. lipanj 2004, Centar za promicanje i razvoj drvne industrije Rijeka, Opatija, 15-25.
3. Domljan, D., Grbac, I. (2004): Dizajn u razvoju novog proizvoda – primjer oblikovanja školskog namještaja, 1. drvno-tehnološka konferencija Izazovi, mogućnosti i ograničenja hrvatske prerade drva i proizvodnje namještaja, Zbornik radova, 28. i 29. lipanj, 2004., Centar za promicanje i razvoj drvne industrije Rijeka, Opatija, 69-74
4. Domljan, D., Grbac, I. (2005): Trendovi u dizajnu namještaja, 2. drvno-tehnološka konferencija Aktualni trenutak hrvatske prerade drva i proizvodnje namještaja, Zbornik radova, Opatija, 12.-13. svibanj 2005., Centar za razvoj i marketing doo, 40-44
5. Domljan, D., Starčić, T. (2006): Primjena materijala u oblikovanju namještaja i opreme, 3. drvno-tehnološka konferencija Razvojni pravci Hrvatske prerade drva i proizvodnje namještaja, Zbornik radova, 18. i 19. svibanj 2006., Centar za promicanje i razvoj drvne industrije Rijeka, Opatija,  83-87
6. Grbac, I., Domljan, D. (2007): Namještaj za sjedenje u funkciji zdravlja čovjeka, Stručni skup Primjena pravilnika o sigurnosti i zaštiti pri radu s računalom, Zagreb, 22.02.2007., Hrvatska udruga za unapređivanje zaštite na radu, Zagreb, 5–22
7. Grbac, I., Domljan, D., Gašparić, V. (2007): Impact of new materials and technologies on trends in a furniture design (Utjecaj novih materijala i tehnologija na trendove u dizajnu namještaja), International scientific conference New technologies and materials in industries based on the forestry sector, October 19th 2007, Innova wood, Faculty of Forestry Zagreb, UFI-Paris, Zagreb fair,  133-143
8. Domljan, D. (2009): Oblikovanje suvremenog školskog namještaja - problemi i prijedlozi, Dijete, obitelj, škola, br 22, ljeto 2009,  7-15
9. Domljan, D. (2009): Ured se mijenja. Oblikovanje uredskog namještaja: jučer, danas, sutra. Stručni skup Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom – primjeri dobre prakse. 28. listopad 2009. Tesla Esicsson, HUZRM, Zagreb, 19-26

OSTALI RADOVI
1. Domljan D. (2000): Dizajn, čimbenik proizvodne kulture, drvo, br 23, ožujak 2000, Tilia’co,  46-47
2. Domljan D. (2002): Nastajanje stola za predškolski uzrast, drvo, br. 34, prosinac 2002, Tilia’co,  52-53
3. Domljan D. (2003): Serijska proizvodnja školskog namještaja, drvo, br. 35, ožujak 2003, Tilia’co,  66-67
4. Grbac, I., Domljan D. (2003): Djeca rastu! A školska klupa?, Zdrav život – obiteljski magazin o zdravlju 07-08: 18-24
5. Vlaović, Z., Domljan, D. (2004): MILANO 2004 – međunarodni sajam namještaja, Drvna industrija, 55 (2):  97-104
6. Grbac, I., Domljan, D. (2005): Moderan dizajn namještaja mora zračiti emocijama, Nacional 22/3: 54-56
7. Domljan, D., Grbac, I. (2005): imm cologne 2005 – osvrt na sajam namještaja, Drvna industrija, 55 (4): 209-221
8. Domljan, D., Grbac, I. (2005): heimtextil 2005, Drvna industrija, 55 (4): 222-224
9. Grbac, I. Domljan, D. (2006): Novi dizajnerski trendovi, imm cologne, Köln, 2006, Drvna industrija, 56 (4): 189-204
10. Domljan, D., Grbac, I. Orešković, L. (2006): Milano – I Saloni 06 raskoš stilova i trendova, Majstor, 5/06, 24-33
11. Domljan, D., Grbac, I. (2006): Udoban stolac i ugodan ured, Majstor, 9/06, 20-31
12. Domljan, D. Grbac, I. (2009): Novi trendovi u oblikovanju namještaja i stambenog prostora – imm cologne 2009 , Drvna industrija, 60 (1): 45-58
13. Domljan, D. Grbac, I. (2009): izdvojeni kutak – štand hrvatskih izlagača na imm cologneu 2009 , Drvna industrija, 60 (1): 59-60
14. Domljan, D. Župčić, I., Ljuljka, B., Grbac, I. (2010): Najnoviji trendovi u oblikovanju namještaja i stambenog prostora  - imm cologne 2010, Drvna industrija, 61 (1): 47-55
15. Domljan, D. (2010): Studenti i mladi dizajnerski talenti na sajmu imm cologne 2010,  Drvna industrija, 61 (1): 56-60
16. Domljan, D., Grbac, I. (2010). Ambienta 2010. u Zagrebu – sajmom je zavladao dizajn, Drvna industrija 61 (4): 275-279
17. Domljan, D., Grbac, I. (2010): Izdvojeni kutak ambienta 2010 – dizajn i obrazovanje na izložbenim štandovima – Odličan hrvatski namještaj hrvatskih dizajnera, Drvna industrija, 61 (4): 280-282.
18. Domljan D. (2010): Ambienta. Dizajn u prvom planu, Majstor, 12/2010-1/2011, 10-12
19. Domljan, D. (2010): Trend zdravog življenja , Majstor, 12/2010-1/2011, 20-29
20. Domljan, D., Grbac, I. (2011): Trendovi u dizajnu namještaja i opremanju prostora 2011. Drvna industrija, 62 (1): 63-70.
21. Domljan, D., Župčić, I., Grbac, I. (2011): Osvrt na imm cologne 2011 – paviljon Sleep budniji nego ikad. Drvna industrija, 62 (1): 71-74.
22. Domljan, D., Grbac, I. (2011): Imm cologne. Izdvojeni kutak hrvatskih izlagača. Drvna industrija, 62 (1): 75.
23. Domljan, D. (2011): Razvoj drvno-plastičnih kompozita. Ukorak sa zahtjevnim dizajnom, Majstor, 02/2011, 36-39.
24. Grbac, I., Domljan, D. (2011): Kreativni kreveti. Nove jezgre i podnice. Majstor, 04/2011, 10-19.
25. Littvay, I., Grbac, I., Domljan, D. (2011): Inspiracija, inovacija, Interzum – 2011. Drvna industrija, 62 (3): 237-243.

ODRŽANA PREDAVANJA
1. 10/2002: The importance of health, pedagogical and technical principles in designing modern school furniture, International scientific conference Furniture, Human, Design, Ambienta 2002, Zagrebački velesajam, Zagreb, 18.10.2002.
2. 10/2003: Ergonomic principles relating to the design of school furniture, International scientific conference Furniture Industry Adjustment To European Standards, Ambienta 2003, Zagrebački velesajam, Zagreb, 17.10.2003.
3. 09/2004: Trendovi u oblikovanju stambenog prostora i namještaja, Stručni skup nastavnika drvodjeljskih škola RH, Novi Vinodolski, 10-11.09.2004.
4. 10/2004: Designing of a living space – trends and directives, International scientific conference Trends in design, construction and technology of wooden products, Ambienta 2004, Zagrebački velesajam, Zagreb, 15.10.2004
5. 10/2004: A new approach to the children's work furniture design in line with the latest ergonomic requirements, Proceedings of 2nd International Ergonomics Conference, Ergonimics 2004, Stubičke Toplice, 21-22.10.2004
6. 11/2004: Namještaj i zdrav život, Znanstveni simpozij: Opći i radni unutarnji okoliš: medicinski i preventivni aspekti, Hrvatska liječnička komora, Zagreb, 04.11.2004.
7. 02/2005: Furniture development in Croatia, Croatia Academy of Engineering, Colloquium Development of new technologies and products in Croatia, Zagreb, 26.02.2005. www.hatz.hr
8. 10/2005: Sukladnost školskih stolica i antropometrijskih mjera učenika, Međunarodna konferencija Namještaj i opremanje prostora, ambienta 05, Zagrebački velesajam, Zagreb 14.10.2005
9. 10/2005: Ergonomska načela školskog namještaja, Stručni skup nastavnika drvodjeljskih škola RH, ambienta 05, Zagrebački velesajam, Zagreb, 15.10.2005
10. 11/2005: Aktivnosti u procesu izrade Operativnog programa razvoja industrijske prerade drva, prezentacija studije Razvoj novih proizvoda u funkciji izvoza drvnog sektora – brand drvnog sektora, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 25.10.2005., MPŠVG, 14.11.2005., Zagreb
11. 05/2006: Primjena materijala u oblikovanju namještaja i opreme, 3. drvnotehnološka konferencija, radionica Repromaterijali, razvoj novih proizvoda i implementacija dizajna, Opatija, 19.05.2006
12. 10/2006: Suvremene vrijednosti oblikovanja proizvoda u novom okruženju, Međunarodno savjetovanje  Europska Unija – izazovi i perspektive za industriju prerade drva, ambienta 06, Zagrebački velesajam, Zagreb, 13.10.2006
13. 10/2007: Oblikovanje proizvoda od drvno-plastičnih kompozita, Međunarodno savjetovanje New technologies and materials in industries based on the forestry sector. ambienta 07, Zagrebački velesajam, Zagreb, 19.10.2007
14. 10/2008: Namještaj u obrazovnim ustanovama - stanje i potrebe. Stručni skup: Oblikovanje okruženja za učenje i rad,  15.10.2008, HKAIG,  HGK, Zagrebački velesajam, Zagreb
15. 10/2008: Drvo ili ne drvo? Svjetski trendovi u dizajnu namještaja. Međunarodno savjetovanje Wood is good – properties, technology, valorisation, application, ambienta 08, Zagrebački velesajam, Zagreb, 17.10.2008
16. 10/2009: Novi materijali i tehnologije – izazov za suvremeni dizajn proizvoda od drva, međunarodno savjetovanje Drvo je prvo – novi materijali, kvaliteta i dizajn proizvoda. ambienta 09,  Zagrebački velesajam, Zagreb, 16.10.2009
17. 10/2009: Ured se mijenja. Oblikovanje uredskog namještaja: jučer, danas, sutra. Stručni skup Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom – primjeri dobre prakse. Tesla Esicsson, Zagreb, 28.10.2009.
18. 03/2010: Trendovi u dizajnu namještaja i opremanju prostora. Stručni skup Drvo u graditeljstvu, opremanju i uređenju interijera. Međunarodn sajam Gast – Furnitura, Split, 05.03.2010.
19. 01/2011: Smjernice u oblikovanju prostora i namještaja, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 13.01.2011.
20. 01/2011:Kriteriji opremanja stambenog prostora, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 13.01.2011.
21. 01/2011: Dizajnerski crtež, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 13.01.2011.
22. 01/2011: Opremanje stambene jedinice, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 13.01.2011.
23. 09/2011: Uvod u dizajnersko crtanje, radionica Osnove dizajnerskog crtanja, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 01. 09.2011.
24. 09/2011: Kako početi crtati, Osnove dizajnerskog crtanja, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 01.09.2011.
25. 09/2011: Crtanje prema zadanoj kompoziciji jednostavnih i složenih elemenata u prostoru, radionica Osnove dizajnerskog crtanja, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 02. 09.2011.
26. 01/2012: Dizajnersko crtanje – uvod u crtanje složenih proizvoda , radionica Dizajnerski crtež, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 04. 01.2012.
27. 01/2012: Kroki, skica, funkcionalan crtež, radionica Dizajnerski crtež, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 04. 01.2012.
28. 01/2012: Prostoručno linijsko crtanje složenih kompozicija u prostoru, radionica Dizajnerski crtež, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 04. 01.2012.
29. 01/2012: Boja i tehnike u dizajnerskome crtežu, radionica Dizajnerski crtež, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 05. 01.2012.
30. 01/2012: Izradba tonske skale, modulacija boje i sjene (bojica, olovka, gvaš), radionica Dizajnerski crtež, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 05. 01.2012.

POSTER PREZENTACIJE
1. Horvat, S., Domljan,D., Grbac, I. (2004): Office furniture – design for a (new) generation, Proceedings of the Design 2004, 8th International design conference, Cavtat. May 18th - 21st 2004
2. Grbac, I., Domljan, D., Gašparić, V. (2007): Utjecaj novih materijala i tehnologija na trendove u dizajnu namještaja, International symposium New technologies and materials in industries based onthe forestry sector. Ambienta, October 19th 2007
3. Vlaović, Z., Domljan, D., Grbac, I. (2008): Wood and wood based materials in office and school furniture. International symposium Wood is good – properties, technology, valorisation, application. Ambienta, October 17th 2008
4. Horvat, S., Domljan, D., Grbac, I. (2008): Solid wood furniture in Croatian households – users' real needs, demands and expectations. International symposium Wood is good – properties, technology, valorisation, application. Ambienta, October 17th 2008
5. Vlaović, Z., Grbac, I., Domljan, D., Bublić, A.  (2009):  Istraživanje deformacija i indeksa udobnosti uredskih radnih stolica. Ambienta, October 17th 2009
6. Domljan, D., Grbac, I. (2010): Analiza sukladnosti školskih stolova i stolica s potrebama učenika. International conference Wood is good - transfer of knowledge in practice as a way out of the crisis. Ambienta, October 15th 2010.
7. Domljan, D., Grbac, I., Vlaović, Z., Carek, V, Čolić, S. (2010): Requirements for design of the dentist-therapist work chair. International conference Wood is good- EU Preaccession challenges of the sector. Ambienta, October 21st 2011.
8. Vlaović, Z., Grbac, I., Domljan, D. (2011): Research of comfort temperature and humidity in office chairs. International conference Wood is good- EU Preaccession challenges of the sector. Ambienta, October 21st 2011.

ODRŽANE RADIONICE
1. 2009. Dizajn izlož(b)enih polica. Pogle'Dizajn OPA – udruga za promicanje vizualne kulture, OŠ Tin Ujević, Zagreb, 23.09.2009
2. 2011. Opremanje stambene jedinice. Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 13-14.01.2011.
3. 2011: Osnove dizajnerskog crtanja, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 01.-02. 09.2011.
4. 2012: Dizajnerski crtež, Stručni skup za nastavnike u podsektoru Prerada i obrada drva, Drvodjeljska škola Zagreb, 04-05. 01.2012.
 


vrh stranice