naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Nositelj je nastave na predmetima Ljepila i lijepljenje drva, Tehnologija finalne obrada drva, CNC tehnika u finalnoj obradi drva, Izbor alata i parametara obrade, Istraživanje lijepljenih spojeva, te suradnik na predmetima Projektiranje DI pogona i Modifikacije drva.

Znanstvenim i stručnim radom bavi se u području adhezijskih karakteristika drva, primjene i ispitivanja ljepila za drvo i lijepljenih spojeva, te tehnologijske izvedbe i proizvodnje proizvoda od drva kao i primjene CNC tehnike u finalnoj obradi drva.

 


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo

 • Datumi (od – do): 1.2.2000. do danas
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
  Naziv radnog mjesta: Izvanredni profesr
  Područje rada: Ljepila i lijepljenje drva, Tehnologija finalne obrade drva

Školovanje

 • Datum: Diplomirao 1998, magistrirao 2003, doktorirao 2008.
  Mjesto: Zagreb
  Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
  Zvanje: Doktor znanosti u području biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija, grana drvnotehnološki procesi

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama

 • Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, član
 • Forest Product Society, član
 • Društvo za razvoj Kompetencija i Inovacijskih vještina u Znanosti (KIDZ), član

Znanstveno i stručno područje interesa

Obrada i lijepljenje drva, proizvodnja proizvoda od drva, korištenje NU strojeva u drvnoj industriji

Organizacijske vještine i kompetencije

 • Prodekan za znanstveno-istraživački rad 2010-2012,
 • Član Programskog odbora i radne skupine za organizaciju međunarodne konferencije Ambienta za 2011 i 2012 godinu,
 •  Koordinator projekta Ambienta 2011 i 2012 (predstavljane Šumarskog fakulteta na međunarodnom sajmu),
 •  Zamjenik voditelja Laboratorija za drvo u graditeljstvu akreditiranog prema EN 17025  u 2009 i 2010 godini,
 • Voditelj projekta „Centar za prototipno oblikovanje proizvoda od drva i drvnih materijala; Opremanje studenskog poduzetničkog inkubatora„ u sklopu projekta MINGORP-a „Obrazovanje za poduzetništvo 2011“,
 • Voditelj tima za promotivno predstavljanje Šumarskog fakulteta na 11. Smotri sveučilišta u Zagrebu.
 • Voditelj projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) za sektor industrijske prerade drva“ sufinanciranog od strane EU-a.

Tehničke vještine i kompetencije

 • rad na računalu (MS Windows, Outlook, Excel i Word)
 • crtanje na računalu i obrada slika (SketchUp, 2D AutoCAD, Inventor, Corell draw, Corpus, MegaTischler, AlphaCAM)
 • projektiranje proizvoda i priprema za proizvodnju (Inventor, Corpus, MegaTischler, PanelWizard, AlphaCAM)
 • programiranje CNC obradnih centara za drvnu industriju (WoodWOP, Xilog Plus, MasterWork, AlphaCAM, Campus)

Ostali podaci

 • Oženjen, otac dvoje djece
 • Materinji jezik: hrvatski
 • Strani jezici: engleski

vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

Znanstveni radovi

 1. Mihulja, G., Poljak, D., Basar, T.: Optimiranje tehnološkog procesa uvijanja dvonavojnih matica. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 63 (2012), 1; 3-13 (članak, znanstveni).
 2. Mihulja, G., Bogner, A., Poljak, D., Jajčinović, M., Jaić, T.: Bonding quality in solid wood panels // Wood is good - EU preaccession challenges of the sector / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : University of Zagreb, Faculty of forestry, 2011. 127-137 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 3. Lojen, A., Mihulja, G., Župčić, I., Bogner, A.: Usporedba udjela lomne površine po drvu analizirane računalom i procjenom prema mormi ISO 6238 kod ispitivanja kvalitete lijepljenja. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 60 (2009), 2; 95-100 (članak, znanstveni).  
 4. Mihulja, G., Bogner, A.: Dependence of Strength Values of Adhesive-Wood Bonds on Specimen Geometry // Wood Adhesives 2009 / Frihart, R. Charles ; Hunt, G. Christopher ; Moon, J. Robert (ur.). Madison WI 53705-2295 : The Printing House, Inc., 2009. 377-388 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 5. Župčić, I., Mihulja, G., Govorčin, S., Bogner, A., Grbac, I.: Zavarivanje termički modificirane grabovine. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 60 (2009), 3; 161-166 (prethodno priopćenje, znanstveni).  
 6. Mihulja, G., Basar, T., Poljak, D.: Optimization of beech bed production process // Wood is good - properties, technology, valorisation, application : proceedings of the 19th International scientific conference / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, 2008. 97-103 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 7. Mihulja, G., Bogner, A., Banči, D.: Nova metoda određivanja udjela lomne površine po drvu kod lijepljenih spojeva. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 58 (2008), 4; 193-197 (prethodno priopćenje, znanstveni).   
 8. Mihulja, G., Bogner, A., Župčić, I.: Gluing strength of wood measured with nonstandard pressure-shear method. // Wood research (Bratislava). 53 (2008), 1; 91-104 (članak, znanstveni).  
 9. Župčić, I., Mihulja, G., Bogner, A., Grbac, I., Hrovat, B.: Zavarivanje masivnog drva. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 59 (2008) , 3; 113-119 (prethodno priopćenje, znanstveni).  
 10. Župčić, I., Mihulja, G., Bogner, A., Grdić, D.: Welding dowels in the transversal cross-section of solid wood // Wood is good - properties, technology, valorisation, application : proceedings of the 19th International scientific conference / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, 2008. 105-112 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 11. Beljo Lučić, R., Čavlović, A., Ištvanić, J., Đukić, I., Mihulja, G.: Power requirements during planing and surface quality of planed elements // Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Woodworking Techniques / Goglia, Vlado ; Barcik, Štefan (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, 2007. 215-220 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 12. Jirouš-Rajković, V., Bogner, A., Mihulja, G., Vrsaljko, D.: Coating adhesion and wettability of aged and preweathered fir wood. // Wood Research. 52 (2007), 2; 39-47 (članak, znanstveni).  
 13. Turkulin, H., Arnold, M., Richter, K., Jirouš-Rajković, V., Mihulja, G.: Hydrophobic, light stabilizing improvement of wood surface durability // Verhandlungsberichte des Symposiums Holz Innovativ 2007. Rosenheim : Bayern Innovativ, 2007. (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad).   
 14. Župčić, I., Mihulja, G., Bogner, A.: Wood welding – a new wood bonding technology // New technologies and materials in industries based on the forestry sector : proceedings of the 18th International Scientific Conference / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, 2007. 65-71 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 15. Jirouš-Rajković, V., Mihulja, G., Horvat, B.: Promjene boje lakirane trešnjevine i javorovine u interijeru. // Drvna industrija. 57 (2006), 2; 59-65 (članak, znanstveni).  
 16. Mihulja, G., Bogner, A., Župčić, I.: Quality testing of PVAc adhesives by standard methods // Europska unija : izazovi i perspektive u drvnoj industri : Ambienta 2006 : zbornik radova 18. međunarodnog znanstvenog savjetovanja / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, 2006. 59-69 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 17. Turkulin, H., Arnold, M., Richter, K., Strub, E., Jirouš-Rajković, V., Mihulja, G.: Hydrophobic treatment for improvement of wood surface durability // Enhancing Service Life / PRA Coatings Technology Centre, Hampton, Middx, UK (ur.). Middlesex, TW12 2NP, UK : PRA Coatings Technology Centre, Hampton, Middx, UK, 2006. 1-17 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 18. Mihulja, G.; Bogner, A.: Čvrstoća i trajnost lijepljenog drva Dio 1: Činitelji čvrstoće lijepljenog drva // Drvna industrija 56 (2005), 2; 69-78 (pregledni rad, znanstveni rad).
 19. Mihulja, G., Ljuljka, B., Grbac, I.: Stability of office work chair // FURNITURE, HUMAN, DESIGN / University of Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, October 18th 2002, p. 103-110 (ISBN 953-6307-63-4, međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 20. Bogner, A., Grbac, I., Mihulja, G.: Zaostala naprezanja u lijepljenim drvnim konstrukcijama. // Drvna industrija. 50 (1999), 4; 185-191 (članak, znanstveni).  
 21. Mihulja, G., Bogner, A., Turkulin, H.: Modificiranje površine bukovine ozračivanjem UV svjetlošću // Drvna industrija 50 (1999), 3; 133-140 (prethodno priopćenje, znanstveni rad).
 22. Bogner, A., Turkulin, H., Mihulja, G.: Determination of optimum surface tension of coatings and adhesives // Surface properties and durability of exterior building components / Turkulin, Hrvoje (ur.), Zagreb: Faculty of Forestry, 1999. Paper 10: 1-7 (ISBN 953-6307-38-3, međunarodna recenzija, znanstveni rad).

Stručni radovi

 1. Župčić, I., Mihulja, G., Bogner, A.: Wood welding – a new wood bonding technology // New technologies and materials in industries based on the forestry sector : proceedings of the 18th International Scientific Conference / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, 2007. 65-71 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 2. Mihulja, G., Bogner, A.: Čvrstoća i trajnost slijepljenog drva Dio II: Ispitivanje čvrstoće lijepljenja drva. // Drvna industrija. 58 (2007) , 2; 89-96 (pregledni rad, stručni).   
 3. Vlaović, Z., Mihulja, G., Grbac, I.: Kvaliteta uredskih stolica – Analiza sukladnosti funkcionalnih dimenzija // Primjena pravilnika o sigurnosti i zaštiti pri radu s računalom : Zbornik radova / Kramarić, Liljana (ur.). Zagreb: Hrvatska udruga za unapređivanje zaštite na radu, 2007. 59-66 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni).
 4. Vlaović, Z., Mihulja, G., Bogner, A.: Analiza sukladnosti uredskih radnih stolica s HRN EN 1335-1 // TRENDS IN DESIGN, CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF WOODEN PRODUCTS / Grbac, Ivica (ur.), Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, Zagreb, 2004. p. 37-42 (ISBN 953-6307-77-4, međunarodna recenzija, stručni rad).
 5. Mihulja, G., Bogner, A., Ljuljka, B., Vlaović, Z.: Wood usage on office furniture // WOOD – FUTURE MATERIAL IN FURNITURE DESIGN : conference proceedings / Grbac, Ivica (ur.) / UFI-Paris, Zagreb, October 19 th 2001, p. 79-87 (CAB AN: 20023164372, predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni stručni rad).
 6. Mihulja, G., Bogner, A., Ljuljka, B., Dziegielewski, S.: Quality of office work chair // XIII sesja naukowa Badania dla meblarstwa / Dzięgielewskiego, StanisŁaw (ur.), Akademii Rolniczej Poznan, 2000. 29-39 (ISBN 83-88518-04-6, međunarodna recenzija, stručni rad).
 7. Mihulja, G., Bogner, A., Ljuljka, B.: Quality of office work chair and safety test metods // Furniture construction and quality – a step forward to customer protection / Grbac, Ivica (ur.), University of Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), UFI Paris, 1999. 79-88 (ISBN 953-6307-41-3, međunarodna recenzija, stručni rad).

vrh stranice