naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Docent i suradnik na predmetima Konstrukcije proizvoda od drva II, Tehnologija finalne obrade drva, Ojastučeni namještaj, Oblikovanje namještaja, Namještaj i zdravlje, Konstruiranje proizvoda od drva.


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo

 • Datum: 02. 07. 2001 – 27. 08. 2001
  Ustanova zaposlenja: Palma d.o.o. Donja Reka, Jastrebarsko, Hrvatska
  Naziv radnog mjesta: pripravnik, kontrolor kvalitete gotovih proizvoda
  Područje rada: proizvodnja drvnih proizvoda
 • Datum: 03. 09. 2001 – danas
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
  Naziv radnog mjesta: Docent
  Područje rada: konstrukcije namještaja i proizvoda od drva, znanstveno-istraživački rad

Školovanje

 • Datum: 11. 05. 2000.
  Mjesto: Zagreb
  Ustanova Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Zvanje: dipl. ing. drvne tehnologije
 • Datum: 14. 07. 2005.
  Mjesto: Zagreb
  Ustanova: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Zvanje: magistar biotehničkih znanosti
 • Datum: 04. 12. 2009.
  Mjesto: Zagreb
  Ustanova: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Zvanje: doktor biotehničkih znanosti

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama

 1. Hrvatsko šumarsko društvo, član
 2. Hrvatsko ergonomijsko društvo, član
 3. Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, član Skupštine
 4. Hrvatski zavod za norme - Tehnički odbor za namještaj, član

Znanstveno područje interesa

Konstrukcije namještaja, namještaj u funkciji zdravlja, ergonomija, antropometrija, kvaliteta namještaja i drugih proizvoda od drva.

Ostali podaci

Znanstveno i stručno usavršavanje:

2002: Usvajanje CNC tehnologije u području obrade drva, Šolski center Novo Mesto, Slovenija
2002: EMCO training PC Turn 125, PC Mill 125, Sinumeric 840D, WinCam, Hallein, Austrija

Ostale vještine i kompetencije:

Seminar: Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ICO/IEC 17025:2000, CTT – Centar za transfer tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2002.

Seminar: Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima, HMD – Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Fakultet elektrotehnike i računalstva, Zagreb 2004.

Seminar: Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ICO/IEC 17025:2006, CTT – Centar za transfer tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2007.

Seminar: Mjerna nesigurnost za praktičare, HMD – Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Zagreb 2009.

Strani jezici:
engleski, njemački

Tehničke vještine:
CAD programi, CNC programiranje, obrada teksta, tablični kaklularori...


vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

 Znanstveno-istraživački radovi:

 1. Mihulja, G., Bogner, A., Ljuljka, B., Vlaović, Z. (2001): Wood usage on ffice furniture (Upotreba drva u uredskom namještaju), Proceedings of international conference:  Wood – future material in furniture design, University of Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), UFI-Paris, Zagreb, October 19 th 2001, p. 79-87.
 2. Ivelić, Ž., Grbac, I., Ljuljka, B., Vlaović, Z. (2001): Children's cots made from wood (Izrada dječjih kreveta od drva), International conference: Wood – future material in furniture design, University of Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), UFI-Paris, Zagreb, October 19 th 2001, p. 67-78.
 3. Ivelić, Ž., Vlaović, Z., Grbac, I. (2003): European standards and directives in the furniture sector, Proceedings of international conference: Furniture industry adjustment to european standards, University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, Zagreb, October 17th 2003, p. 55-66.
 4. Savić, Z., Fiala, S., Vlaović, Z., Ivelić, Ž., Grbac, I. (2003): Usporedbeno ispitivanje ležaja-madraca prema novim i starim hrvatskim normama (Comparative Test of Mattresses According to New and Old Croatian Standards), Drvna industrija 54(1), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, str. 5-16.      
 5. Vlaović, Z., Domljan, D., Horvat, S., Tkalec, S. (2004): Design of the office furniture according to the new standards, Proceedings of 2nd International ergonomics conference – Ergonomics 2004, Ed. by B. Mijović, Stubičke Toplice, Croatia, October 21-22. 2004, Croatian society of ergonomics, Zagreb, p. 109-116.
 6. Vlaović, Z. (2005): Istraživanje udobnosti uredskih radnih stolica, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb, str. 177.
 7. Vlaović, Z., Smardzewski, J., Markovac, Ž. (2005): Office chairs comfort, Proceedings of 16th international scientific conference: Furniture and equipping of interiors, UFI-Paris, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 14th 2005, str. 77-86.
 8. Vlaović, Z., Domljan, D., Grbac, I. (2006): Safe and comfortable sitting on the office task chairs (Sigurno i udobno sjedenje na uredskim stolicama), 1. stručno-znanstveni skup: Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Boise State University, HOC Bjelolasica, 27-29. rujna 2006, str. 295-303.
 9. Vlaović, Z., Konjuh, J., Domljan, D. (2006): A study into the quality of the mattress cover fabrics, Proceedings of 16th international scientific conference: European Union – Challenges and perspectives for wood-processing industry, Innovawood, UFI-Paris, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 14th 2006, p. 101-106.
 10. Vlaović, Z., Bogner, A., Domljan, D. (2006): Istraživanje udobnosti uredskih stolica s obzirom na obilježja ispitanika (Study of the office chairs comfort regard to subjects characteristics), Drvna industrija 57(3), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, str. 109-117.
 11. Domljan, D., Grbac, I., Vlaović, Z. (2007): Pupils sitting behaviour in relation to design of the school furniture, Proceedings of 3rd International ergonomics conference – Ergonomics 2007, Ed. by B. Mijović, Croatian society of ergonomics, Stubičke Toplice/Zagreb, June 13-16. 2007, str. 197-203.
 12. Vlaović, Z., Bublić, A., Grbac, I. (2007): Office chairs comfort in regards to subjects’ characteristics, Proceedings of 3rd International ergonomics conference – Ergonomics 2007, Ed. by B. Mijović, Croatian society of ergonomics, Stubičke Toplice/Zagreb, June 13-16. 2007, str. 203-211.
 13. Vlaović, Z., Bublić, A., Grbac, I., Smardzewski, J. (2007): Measurement of pressure when sitting on office chairs, Proceedings of 18th international scientific conference: New technologies and materials in industries based on the forestry sector, Innovawood, UFI-Paris, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 19th 2007, str. 119-127.
 14. Vlaović, Z., Grbac, I., Bublić, A. (2007): Utjecaj antropometrijskih veličina korisnika na tlakove pri sjedenju na uredskim stolicama (The influence of users anthropometrical dimensions on the pressures while sitting in office chairs), Drvna industrija 58(4), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, str. 183-191.   
 15. Vlaović, Z., Bogner, A., Grbac, I. (2008): Comfort Evaluation as the Example of Anthropotechnical Furniture Design (Procjena udobnosti kao primjer antropotehničkog dizajna namještaja), Coll. Antropol. 32(1), Croatian Anthropological Society, str. 277–283.
 16. Vlaović, Z., Domljan, D., Grbac, I. (2008): Wood and wood-based materials in office and school furniture, Proceedings of 19th international scientificconference: Wood is good – properties, technology, valorization, application, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 17th 2008, str. 51-58.
 17. Vlaović, Z., Grbac, I., Domljan, D., Bublić, A. (2009): Research of deformation and comfort index of office work chairs, Proceedings of 20th international scientific conference: Wood is good – new materials, quality and design of products, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 16th 2009, str. 9-20.
 18. Vlaović, Z. (2009): Činitelji udobnosti uredskih stolica, disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb, str. 356.
 19. Vlaović, Z., Domljan, D., Bublić, A., Grbac, I. (2010): Support factor of office work chairs, Proceedings of 4th International ergonomics conference – Ergonomics 2010, Ed. by B. Mijović, Croatian society of ergonomics, Stubičke Toplice/Zagreb, June 30.-July 3. 2010, str. 91-98.
 20. Domljan, D., Vlaović, Z., Grbac, I. (2010): Musculosceletal deformities and back pain in schoolchildren, Proceedings of 4th International ergonomics conference – Ergonomics 2010, Ed. by B. Mijović, Croatian society of ergonomics, Stubičke Toplice/Zagreb, June 30.-July 3. 2010, str. 227-236.
 21. Domljan, D., Vlaović, Z., Grbac, I. (2010): Pupils’ working postures in primary school classrooms, Periodicum biologorum 112(1), str. 39-45.
 22. Vlaović, Zoran; Grbac, Ivica; Domljan, Danijela; Bublić, Andrej (2010): Uredske radne stolice – istraživanje deformacija i indeksa udobnosti (Office work chairs – research of deformations and comfort index), Drvna industrija 61(3), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, str. 159-168. 
 23. Vlaović, Z., Grbac, I., Varošanec, E. (2010): Use of new spring core constructions in mattresses, Proceedings of 21th International conference:Wood is good – Transfer of knowledge in practice as a way out of the crisis, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 15th 2010, p. 129-137.
 24. Vlaović, Z., Grbac, I., Domljan, D. (2011): Research of comfort – temperature and humidity during sitting in an office, Proceedings of 22nd International conference: Wood is good – EU preaccession chalenges of the sector, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 21st 2011, p. 191-200.
 25. Domljan, D., Grbac, I., Vlaović, Z., Carek, V., Čolić, S. (2011): Requirements for design of the dentist-therapist work chair, Proceedings of 22nd International conference: Wood is good – EU preaccession chalenges of the sector, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 21st 2011, p. 33-42.
 26. Vlaović, Z., Domljan, D., Grbac, I. (2012): Research of temperature and moisture during sitting on office chairs, Drvna industrija 63(2), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, p. 105-112.
 27. Domljan, D., Vlaović, Z., Grbac, I., Jajčinović, M. (2012): New approaches and concepts in designing contemporary school furniture, Proceedings of 23rd International scientific conference: Wood is good – With knowledge and technology to a competetive forestry and wood technology sector, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 12th 2012, p. 19-26.
 28. Vlaović, Z., Grbac, I., Gojak, I., Sekovanić, I., Salopek, M. (2012): The influence of participants’ sex, mass, height and body mass index on pressures and comfort while sitting on office chairs, Proceedings of 23rd International scientific conference: Wood is good – With knowledge and technology to a competetive forestry and wood technology sector, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 12th 2012, p. 209-218.
 29. Vlaović, Z., Domljan, D., Župčić, I., Grbac, I. (2012): Thermal comfort while sitting on office chairs – subjective evaluations, Drvna industrija 63(4), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, p. 263-270.
 30. Župčić, I., Vlaović, Z., Domljan, D., Grbac, I. (2014): Influence of Various Wood Species and Cross-Sections on Strength of a Dowel Welding Joint, Drvna industrija 65(2), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, p. 121-127.
 31. Domljan, D., Vlaović, Z., Grbac, I. (2014): Design concepts of multifunctional furniture for sitting and lying related to the industry, Proceedings of 25th International scientific conference: New materials and technologies in the function of wooden products, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, October 17th 2014, p. 121-126.
 32. Srnec, S., Domljan, D., Vlaović, Z., Grbac, I. (2015): Users’ attitudes and opinions on piano bench design, Proceedings of 26th International conference on wood science and technology: Implementation of Wood Science in Woodworking Sector, Innovawood, University of Zagreb - Faculty of Forestry, Zagreb, October 16th 2015, p. 209-212.
 33. Vlaović, Z., Domljan, D., Župčić, I., Grbac, I. (2016): Evaluation of Office Chair Comfort, Drvna industrija 67(2), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, p. 171-176.
 34. Harazim, K., Domljan, D., Vlaović, Z., Grbac, I., Šimek, M. (2016): The Impact of Users’ Attitudes on Health Prevention in Nursing Home in Croatia and Czech Republic, Proceedings of 27th International Conference on Wood Science and Technology (ICWST): Implementation of Wood Science in Woodworking Sector, Innovawood, University of Zagreb - Faculty of Forestry, Zagreb, October 13th-14th 2016, p. 47-52.

 

Stručni radovi:

 1. Ivelić, Ž., Grbac, I., Ljuljka, B., Vlaović, Z. (2001): Children's cots made from wood (Izrada dječjih kreveta od drva), International conference: Wood – future material in furniture design, University of Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), UFI-Paris, Zagreb, October 19 th 2001, p. 67-78.
 2. Mihulja, G., Bogner, A., Ljuljka, B., Vlaović, Z. (2001): Wood usage on ffice furniture (Upotreba drva u uredskom namještaju), Proceedings of international conference:  Wood – future material in furniture design, University of Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), UFI-Paris, Zagreb, October 19 th 2001, p. 79-87.
 3. Ivelić, Ž., Vlaović, Z., Grbac, I. (2003): European standards and directives in the furniture sector, Proceedings of international conference: Furniture industry adjustment to european standards, University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, Zagreb, October 17th 2003, p. 55-66.

 4. Vlaović, Z., Horvat, S., Domljan, D., Tkalec, S. (2003): Design and construction of the office and school furniture according to the european standards, Proceedings of international conference:  Furniture industry adjustment to european standards, University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, Zagreb, October 17th 2003, p. 67-76.

 5. Vlaović, Z., Mihulja, G., Bogner,  A. (2004): Compatibility of the office chairs with HRN EN 1335-1 standards, Proceedings of international conference: Trends in design, construction and technology of wooden products, University of Zagreb, Faculty of Forestry, UFI-Paris, Zagreb, October 15th 2004, p. 37-42.

 6. Vlaović, Z., Mihulja, G., Grbac, I. (2007): Kvaliteta uredskih stolica – Analiza sukladnosti funkcionalnih dimenzija, Stručni skup: Primjena pravilnika o sigurnosti i zaštiti pri radu s računalom, Hrvatska udruga za unapređivanje zaštite na radu, Zagreb, 22. veljače 2007, str. 59-66.

 7. Grbac, I., Vlaović, Z. (2009): Problematika ispitivanja uredskog namještaja, Stručni skup: Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom – primjeri dobre prakse, Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto, Zagreb, 28. listopada 2009, str. 1-7.

 8. Domljan, Danijela; Grbac, Ivica; Jirouš Rajković, Vlatka; Vlaović, Zoran; Živković, Vjekoslav; Župčić, Ivica Naslov: Design and equipping educational institutions – technical descriptions of the wooden products Izvornik: Proceedings of The XXVITH International conference Research for Furniture IndustryPoznan, Poland Skup: The XXVITH International conference Research for Furniture Industry Mjesto i datum: Poznan, Poland, 20.09.2013

 9. Domljan, Danijela; Vlaović, Zoran; Župčić, Ivica; Živković, Vjekoslav; Jirouš Rajković, Vlatka; Grbac, Ivica Naslov: Quality of the Wooden Products for Design and Equipping Educational Institutions Izvornik: Wood is good - User oriented material, technology and design / Grbac, Ivica (ur.). - Zagreb : Faculty of Forestry, Zagreb University , 2013. 9-14 (ISBN: 978-953-292-031-4). Skup: Wood is good - User oriented material, technology and design Mjesto i datum: Zagreb, Hrvatska, 18.10.2013.

 10. Domljan, D., Grbac, I., Jirouš Rajković, V., Vlaović, Z., Živković, V., Župčić, I. (2015): Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva, Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb.

 

Ostali radovi:

 1. Vlaović, Z. (2001): Međunarodna izložba namještaja za sjedenje – Promosedia, Udine, 2001, Drvna industrija, 52 (4), str. 207-209.
 2. Vlaović, Z., Grbac, I. (2002): Mobil optimum – nagrada najboljima, Drvna industrija, 53 (1), str. 53.
 3. Grbac, I., Vlaović, Z. (2002): Ambienta 2002 29. međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije, Drvna industrija, 53 (1), str. 54-55.
 4. Grbac, I., Vlaović, Z. (2002): Ambienta 2002 – namještaj, čovjek, dizajn, Drvna industrija, 53 (3), str. 165-169.
 5. Grbac, I., Vlaović, Z. (2003):  Ambienta 2003 O prilagodbi industrije namještaja europskom sustavu, Drvna industrija 54(3) str. 169-173.
 6. Grbac, I., Vlaović, Z. (2003): Međunarodni sajam namještaja u Kölnu, imm cologne 2003, trend opremanja i stanovanja, Drvna industrija 54(1), Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, str. 50-56.
 7. Vlaović, Z., Domljan, D. (2004): Milano 2004 – međunarodni sajam namještaja, Drvna industrija, 55 (1), str. 50-56.

 

Opis dodatnih djelatnosti

Znanstveni rad kao suradnik na projektu Namještaj za sigurno, zdravo i udobno sjedenje i ležanje.
Voditelj sustava kvalitete u Laboratoriju za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj, ispitivanje namještaja.


vrh stranice