naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Prof. dr. sc Denis Jelačić profesor je na Sveučilištu u Zagrebu, Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološkom odsjeku, Zavodu za organizaciju proizvodnje. U okviru svoje opsežne znanstvene djelatnosti bavi se istraživanjima u području organizacije proizvodnje u drvnoj industriji. Nositelj je predmeta na stručnom preddiplomskom studiju, sveučilišnom preddiplomskom studiju, sveučilišnom diplomskom studiju, specijalističkom i poslijediplomskom doktorskom studiju.


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo:

 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.-)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Redoviti profesor (2010.- 2016.)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Izvanredni profesor (2007.- 2010.)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Docent (1997.- 2007.)
Školovanje:
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Doktor znanosti (1996.)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Magistar znanosti (1993.)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Diplomirani inženjer drvne industrije (1989.)
Znanstvena aktivnost:
 • Voditelj tri znanstveno-istraživačka projekta (Ekosustavno gospodarenje u preradbi drva, Adaptivno upravljanje procesima u proizvodnji proizvoda od drva  i Potrajno ekosustavno gospodarenje u preradi drva i proizvodnji namještaja)
 • Suradnik na tri međunarodna projekta (The environmental promotion of wood substitute industries, Analiza trgovinske razmjene s bukovom građom u zemljama bivše SFRJ i Development of higher education qualification standards and study programmes on the basis of CROQF for wood industry sector)
 • Suradnik na 5 domaćih projekata (Razvoj i primjena novih proizvodnih sustava u drvnoj industriji, Razvoj modela proizvodnih sustava u prerade drva, Razvoj proizvodnih mreža u obradi drva i proizvodnji namještaja, Modeli povećanja konkurentnosti u izvozu finalnih proizvoda od drva i Analiza kriterija za povećanje vrijednosti drvnih proizvoda)
Ostalo:
 • Član stručnog tima za provedbu helsinške rezolucije o zaštiti europskih šuma (1996.)
 • Koordinator Republike Hrvatske u FAO/ECE timu za odnose s javnošću u šumarstvu i preradbi drva (2002.)
 • Koordinator Republike Hrvatske u UN/ECE Timber Committee (2004.)
 • Tajnik i jedan od osnivača Međunarodne asocijacije za ekonomiku i menadžment u preradi drva i proizvodnji namještaja “WoodEMA, i.a.” (od 2007.)
 • Nagrađen Jubilarnom nagradom Rektora Tehničkog univerziteta u Zvolenu, Spomen poveljom Dekana Drvarskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Zvolenu i Spomen poveljom Katedre podnikoveho hospodarstva Drvarskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Zvolenu (Slovačka)
 • Gostujući profesor na Drvarskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Zvolenu (2003.-2005.)

vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

 Poveznica na listu radova: bib.irb.hr/lista-radova


vrh stranice