naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Prof.dr.sc. Tomislav Sinković nositelj je kolegija Tehnička svojstva drva I, Tehnička svojstva drva II i Tehnološke karakteristike drva na prediplomskom studiju Drvna tehnologija. Makroskopska svojstva i tekstura drva, Istraživanje fizikalnih i mehaničkih svojstava drva i Specijalni proizvodi od drva na diplomskom studiju Drvna tehnologija Oblikovanje proizvoda od drva.Osnove tehnologije drva i Osnove mehaničke preradbe drva na diplomskom studiju Šumarstvo Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu. Fizikalna svojstva, Mehanička svojstva i Tehnološka svojstva drva drva na Stručnom studiju Drvna tehnologija. Vrednovanje i uporaba drva i Promjene svojstava drva na Poslijediplomskom doktorskom studiju Drvna tehnologija. Prominentne značajke drva na  Poslijediplomskom doktorskom studiju Šumarstvo. U nastavnom i znanstvenom radu pokriva discipline makroskopskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava drva u Drvnoj tehnologiji i Šumarstvu.


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo:

 • 01.11.1987. Znanstveni novak na Katedri za tehnologiju drva Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 • 16.07.2004. Docent na Zavodu za znanost o drvu šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 • 16.09.2009. Izvanredni profesor na Zavodu za znanost o drvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 • 20.05.2015. Reiuzbor za izvanrednog profesora na Zavodu za znanost o drvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 • 14.02.2017. Redoviti profesor na Zavodu za znanost o drvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Školovanje:

 • 19.06.1987. diplomirao na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 • 21.06.1994. magistrirao na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 • 17.11.2000. doktorirao na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Ostali podaci:

 • Tijekom 2004. i 2005. godine bio je član Povjerenstva za izradu novih nastavnih programa na Drvnotehnološkom i šumarskom odsjeku Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 • Tijekom 2005. i 2006. godine bio je član uredništva knjige ”Studijski programi Drvnotehnološkog odsjeka” koja se primjenjuje u provođenju Bolonjskog procesa na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2006-2012. voditelj nastave na Prediplomskom studiju Drvna tehnologija Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Projekti (vođenje i sudjelovanje):

 • Istraživanje i razvoj proizvoda, proizvodnih tehnika, tehnologija i metoda upravljanja u drvnoj industriji i prometu drvnih proizvoda.
 • Fleksibilne proizvodne linije u drvno prerađivačkoj industriji, Varijacije strukture i svojstava domaćih vrsta drva.
 • Kompleksno istraživanje dvostruke bijeli hrasta lužnjaka.
 • Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu drva.
 • Fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva.
 • Istraživanje svojstava novih komercijalnih vrsta drva u Europi.

Usavršavanje:

Godina: 1993.
Mjesto: Hamburg
Ustanova:
Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft, Institut fur Holzphysik und mechanische Technologie des Holzes, u okviru stipendije "Pfeil-Europa-Studienreisestipendium"
Područje: Fizikalna i mehanička svojstva drva

 

Godina: 1993.
Mjesto:
München
Ustanova:
Institut fur Holzforschung, u okviru stipendiju "Pfeil-Europa-Studienreisestipendium"
Područje: Fizikalna i drva mehanička svojstva

Znanstveno područje interesa:

 • Makroskopska, fizikalna i mehanička svojstava drva u Drvnoj tehnologiji i Šumarstvu.  

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama:

 • Od 1997. član tehničkih odbora za normizaciju na području drva i primjene drva u drvnoj industriji i šumarstvu.
 • Od 2003. član uredničkog odbora časopisa Drvna industrija.

 


vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

Kompletan popis znanstvenih radova vidljiv na poveznici:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=154003


 

Poglavlja u knjizi 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena; Šefc, Bogoslav.

Strukturna, tehnička i upotrebna svojstva nekih komercijalnih vrsta drva // Šume hrvatskoga sredozemlja / Matić, Slavko (ur.).

 Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2011. Str. 645-656. 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena; Despot, Radovan.

Bukovina // Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj = Common Beech in (Fagus sylvatica L.) Croatia / Matić, Slavko (ur.).

 Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2003. Str. 652-669. 

 

Govorčin, Slavko; Sertić, Vladimir; Despot, Radovan; Trajković, Jelena; Sinković, Tomislav.

Jelovina // Obična jela u Hrvatskoj, Silver Fir in Croatia / Prpić, Branimir (ur.).

 Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2001. Str. 733-748. 

 

Znanstveni radovi u drugim časopisima 

Ištok, Iva; Sedlar, Tomislav; Šefc, Bogoslav; Sinković, Tomislav; Perković, Tomica.

Physical properties of wood in poplar clones ’I- 214’ and ’S1-8’. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 67 (2016) , 2; 163-170 (članak, znanstveni). 

 

Šefc, Bogoslav; Trajković, Jelena; Sinković, Tomislav; Hasan, Marin; Ištok, Iva.

Compression strength of Fir and Beech Wood modified by Citric Acid. // Drvna Industrija. 63 (2012) , 1; 45-50 (članak, znanstveni). 

 

Kličić, Hasib; Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Gurda, Safet; Sedlar, Tomislav.

Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društvaki. CXXXV (2011) , 7-8; 371-377 (prethodno priopćenje, znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav; Govorčin, Slavko; Sedlar, Tomislav.

Usporedba fizikalnih svojstava neobrađene i toplinski obrađene bukovine i grabovine. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 62 (2011) , 4; 283-290 (prethodno priopćenje, znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Sedlar, Tomislav.

Dimensional stability of Olive (Olea europea L.) and Teak (Tectona grandis L.). // Drvna industrija. 61 (2010) , 3; 169-173 (članak, znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Hrčka, Richard.

Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus Excelsior L.). // Šumarski list. CXXXIII (2009) , 3-4; 185-191 (članak, znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav; Govorčin, Slavko; Dubravac, Tomislav; Roth, Valentin; Sedlar, Tomislav.

Usporedba tehničkih svojstava abonosa i recentnog drva hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. CXXXIII (2009) , 11-12; 605-611 (članak, znanstveni). 

 

Hasan, Marin; Despot, Radovan; Sinković, Tomislav; Jambreković, Vladimir; Bogner, Andrija; Humar, Miha.

The influence of sterilisation by gamma radiation on natural durability of wood. // Wood Research. 53 (2008) , 4; 23-34 (članak, znanstveni). 

 

Živković, Vjekoslav; Prša, Ivan; Turkulin, Hrvoje; Sinković, Tomislav; Jirouš-Rajković, Vlatka.

Dimensional stability of heat treated wood floorings. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 59 (2008) , 2; 69-73 (članak, znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Despot, Radovan.

Distribution of plastic strains at fir-wood over static bending. // Wood Research. 51 (2006) , 2; 87-95 (članak, znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena.

SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BEECH WOOD GROWN IN CROATIA. // Wood Research. 48 (2003) , 3; 39-52 (članak, znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.

INFLUENCE OF DUOBLE SAPWOOD ON THE QUALITY OF SLAVONIAN OAK . // Glasnik za šumske pokuse. 37 (2000.) , 37; 189-199 (članak, znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena.

Raspored svojstava u radijalnom smjeru pri upotrebi hrastovine, bukovine i jelovine. // Drvna industrija. 49 (1998.) , 4; 199-204 (članak, znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena.

Raspored svojstava u radijalnom smjeru pri upotrebi hrastovine, bukovine i jelovine. // Drvna industrija. 49 (1998) , 4; 199-204 (članak, znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.

Neka fizička i mehanička svojstva abonosa (crnog hrasta zakopanog u zemlji) iz Bednje. // Drvna industrija. 46 (1995) , 1; 9-14 (članak, znanstveni). 

 

Krpan, A.P.B.; Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.

Ispitivanje kojih fizičkih i mehaničkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies alba Mill.). // Šumarski list. 119 (1995) , 11-12; 391-405 (članak, znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav.

Mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kkotara. // Drvna industrija. 46 (1995) ; 115-122 (članak, znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav.

Fizička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kotara. // Drvna industrija. 46 (1995) ; 59-68 (članak, znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav.

Neka fizička svojstva juvenilnog i zrelog drva jelovine (Abies alba Mill.) iz Zalesine. // Šumarski list. 119 (1995) , 7-8; 237-244 (članak, znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav.

Neka fizička svojstva jelovine iz Gorskog Kotara. // Drvna industrija. 42 (1991) , 1-2; 17-21 (članak, znanstveni). 

 

Ostali radovi u drugim časopisima 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Sedlar, Tomislav; Ištok, Iva; Vukadin, Marinko.

Neka fizikalna i mehanička svojstva drva šljive (Prunus Domestica L.). // Drvna Industrija. 63 (2012) , 4; 291-295 (članak, stručni). 

 

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. 

Sedlar, Tomislav; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena; Šefc, Bogoslav; Jambreković, Branimir; Ištok, Iva.

Relationship between strength and density as an indicator of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) wood quality // Implementation of wood science in woodworking sector / Župčić, Ivica ; Živković, Vjekoslav ; Miklečić, Josip (ur.).

 Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2017. 93-100 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav; Jambreković, Branimir; Šefc, Bogoslav; Ištok, Iva; Veseličić, Filip; Sedlar, Tomislav.

Some physical and mechanical properties of white poplar (Populus alba L.) wood grown in Varaždin region // Implementation of wood science in woodworking sector / Župčić, Ivica ; Živković, Vjekoslav ; Miklečić, Josip (ur.).

 Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2017. 101-106 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav; Govorčin, Slavko; Jirouš- Rajković, Vlatka; Sedlar, Tomislav; Miklečić, Josip; Marošan, Maja.

Defining of Wood Colour // 57th SWST International Convention 7th Wood Structure and Properties Conference 6th European Hardwood Conference / Barnes, H. Michael ; Herian, L. Victoria (ur.).

 Zvolen : Technical University in Zvolen, 2014. 847-855 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Sedlar, Tomislav; Šefc, Bogoslav; Ištok, Iva.

Properties of trunk and briarwood of tree heath (Erica arborea L.) from island Rab // The 5th Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe 2012 (vol.1) / Németh, Róbert ; Teischinger, Alfred (ur.).

 Sopron : University of West Hungary Press, 2012. 71-78 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Sinković, Tomislav; Govorčin, Slavko; Sedlar, Tomislav.

Comparison of physical properties of heat treated and untreated hornbeam wood, beech wood, ash wood and oak wood // The 5th Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe 2012 (vol.1) / Németh, Róbert ; Teischinger, Alfred (ur.).

 Sopron : University of West Hungary Press, 2012. 63-70 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Šefc, Bogoslav; Trajković, Jelena; Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Hasan, Marin; Sedlar, Tomislav.

The compression strength of fir wood modified by citric acid // Wood is good - Transfer of knowledge in practice as a way out of the crisis / Despot, Radovan (ur.).

 Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2010. 123-127 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Župčić, Ivica.

TVRDOĆA-POKAZATELJ UPOTREBLJIVOSTI DRVA U GRADITELJSTVU // WOOD IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY / Despot, Radovan (ur.).

 Zagreb, 2000. 19-25 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Despot, Radovan; Trajković, Jelena; Sinković, Tomislav.

THE INFLUENCE OF TYPE AND COLOUR OF COAT ON THE DURABILITY OF EXTERIOR FIR WOOD JOINERY // Surface properties and durability of exterior wood building components / Turkulin, Hrvoje (ur.).

 Zagreb : Šumarski fakultet, Zagreb, 1999. 8.1-8.10 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena.

Distribution of properties in use for oak, beech and fir-wood in radial direction // Wood structure and properties '98 / Kurjatko, Stanislav ; Kudela, Jozef (ur.).

 Technica University in Zvolen, 1998. 30-38 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.

Some Physical and Mechanical Properties of the Bednja Abonos // The 2-nd International Symposium "Wood Structure and Properties 94" / Požgaj, Alexander ; Babiak, Marijan (ur.).

 Zvolen : Faculty of Wood Technology, Technical University Zvolen, Department of Wood Science, 1994. 143-150 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Despot, Radovan; Trajković, Jelena; Šefc, Bogoslav.

Stare - nove vrste drva u proizvodnji namještaja // Drvo, materijal budućnosti u dizajnu namještaja / Grbac, Ivica (ur.).

 Zagreb : Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001. 89-96 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.

Raspored svojstava jelovine po poprečnom presjeku // Uključenje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj / Butković, Jurica (ur.).

 Zagreb : Šumarski fakultet, 1994. 36-41 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.

Fizička svojstva jelovine (Abies alba Mill.) iz područja Gorskog Kotara // Razvoj i perspektive finalne obrade drva / Grbac, Ivica (ur.).

 Zagreb : Šumarski fakultet, 1991. 109-115 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije 

Govorčin, Slavko; Tomislav, Sinković; Bogoslav, Šefc.

Dimenzijska stabilnost podne obloge pri povišenim temperaturama // 16. međunarodno znanstveno savjetovanje Namještaj i opremanje prostora : zbornik radova / Grbac, Ivica (ur.).

 Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2005. 55-62 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni). 

 

Sažeci u zbornicima skupova 

Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.

Fizičke i mehaničke osobine juvenilnog drva bukovine i jelovine // Savremena dostignuća i rešenja u oblasti šumarstva.

 Beograd : Šumarski fakultet, 1990. 94-94 (predavanje,domaća recenzija,sažetak). 

 

Disertacije 

Sinković, Tomislav.

Plošne deformacije kod statičkog savijanja grede normalnog i kompresijskog drva jele (Abies alba Mill.) / doktorska disertacija.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 17.11. 2000., 288 str. Voditelj: Govorčin, Slavko. 

 

Magistarski radovi 

Sinković, Tomislav.

Fizčka i mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kotara / magistarski rad.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 21.06. 1994, 112 str. Voditelj: Petrić, Božidar. 

 

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova 

Veseličić, Filip.

Određivanje čvrstoće na tlak paralelno s vlakancima kod topolovine / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2016, 17 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Perković, Tomica.

Određivanje maksimalnog tangencijalnog utezanja u radijalnom smjeru drva topole / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 25.09. 2015, 24 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Sedlar, Tomislav.

Utjecaj fizikalnih i mehaničkih svojstava gorske javorovine (Acer pseudoplatanus L.) s područja Medvednice na tehnološke karakteristike preradbe / doktorska disertacija.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 31.01. 2015, 166 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Tomljanović, Juraj.

Raspored gustoće u radijalnom smjeru kod topolovine / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 25.09. 2015, 22 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Abramović, Matija.

Određivanje statičke čvrstoće na savijanje / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 15.09. 2014, 20 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Šaško, Marko.

Određivanje čvrstoće na tlak paralelno s vlakancima / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 15.09. 2014, 19 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Jaić, Tomislav.

Utjecaj širine goda i gustoće na čvrstoću na tlak drva divlje trešnje (Prunus avium L.) / završni rad - diplomski/integralni studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 75 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Marošan, Maja.

Utjecaj gustoće na boju javora (Acer pseudoplatanus L.) / završni rad - diplomski/integralni studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 37 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Marošan, Maja.

Određivanje tvrdoće kod recentne i toplinski modificirane bukovine i grabovine / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 30.09. 2011., 25 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Marošan, Maja.

Određivanje tvrdoće kod recentne i toplinski modificirane bukovine i grabovine / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 14.09. 2011, 25 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Kuljanac, Dario.

Neka fizikalna svojstva jasena (Fraxsinus angustifolia Vahl.) / diplomski rad.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 08.12. 2010., 44 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Glad, Lana.

Usporedba mehaničkih svojstava drva bukve (Fagu sylvatica) i graba (Carpinus betulus) / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009., 18 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Perković, Stipe.

Utjecaj nekih fizikalnih svojstava jelovine i godova na statičku čvrstoću na savijanje / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009., 26 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Petrić, Nikola.

Otpornost na habanje / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009., 25 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Matoš, Ilija.

Raspored mehaničkih svojstava drva u radijalnom smjeru / završni rad - preddiplomski studij.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 19.09. 2008., 22 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Vukadin, Marinko.

Neka fizikalna i mehanička svojstva drva šljive (Prunus Domestica L.) / diplomski rad.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 07.03. 2008., 55 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Vuković, Ivan.

Neka fiziklna svojstva jasena / diplomski rad.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 14.05. 2008., 45 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Bedek, Ivan.

Neka fizikalna svojstva abonosa hrasta / diplomski rad.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 22.11. 2006., 38 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Grčanac, Branimir.

Utjecaj gustoće na čvrstoću na tlak jelovine / diplomski rad.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 14.04. 2005., 48 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 

Piljak, Krunoslav.

Neka fizikalna i mehanička svojstva jele (Abies alba Mill.) / diplomski rad.

 Zagreb : Šumarski fakultet, 21.04. 2005., 78 str. Voditelj: Sinković, Tomislav. 

 


vrh stranice