naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Asistent za predmet Osnove tehnologije drva, roden u Zagrebu 16. rujna 1960. Diplomi­rao 1987. godine. Na Šumarskom fakul­tetu u Zagrebu počeo je raditi u studenom 1987. kao znanstveni novak za predmet Osnove tehnologije drva. U znanstveno­nastavno zvanje asistenta za predmet Osnove tehnologije drva izabran je 1. studenog 1990. godine. Magistarski rad Fizička i mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog kotara obranio je 21 . lipnja 1994. godine. Kao asistent vodi vježbe predmeta Osno­ve tehnologije drva na Drvnotehnološkom odsjeku i Osnove tehnologije drva na Šumarskom odsjeku.


vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

 1. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.
  Fizičke i mehaničke osobine juvenilnog drva bukovine i jelovine // Savremena dostignuća i rešenja u oblasti šumarstva.
  Beograd : Šumarski fakultet, 1990. 94-94 (sažetak, pregledni rad).
 2. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.
  Fizička svojstva jelovine (Abies alba Mill.) iz područja Gorskog Kotara // Razvoj i perspektive finalne obrade drva / Grbac, Ivica (ur.).
  Zagreb : Šumarski fakultet, 1991. 109-115 (znanstveni rad).
 3. Sinković, Tomislav.
  Neka fizička svojstva jelovine iz Gorskog Kotara . // Drvna industrija. 42 (1991) , 1-2; 17-21 (članak, znanstveni rad).
 4. Sinković, Tomislav.
  Fizčka i mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kotara / magistarski rad.
  Zagreb : Šumarski fakultet, 21.06. 1994, 112 str. Voditelj: Petrić, Božidar.
 5. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.
  Some Physical and Mechanical Properties of the Bednja Abonos // The 2-nd International Symposium "Wood Structure and Properties 94" / Požgaj, Alexander ; Babiak, Marijan (ur.).
  Zvolen : Faculty of Wood Technology, Technical University Zvolen, Department of Wood Science, 1994. 143-150 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 6. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.
  Raspored svojstava jelovine po poprečnom presjeku // Uključenje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj / Butković, Jurica (ur.).
  Zagreb : Šumarski fakultet, 1994. 36-41 (znanstveni rad).
 7. Sinković, Tomislav.
  Mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kkotara . // Drvna industrija. 46 (1995) ; 115-122 (članak, znanstveni rad).
 8. Sinković, Tomislav.
  Fizička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kotara . // Drvna industrija. 46 (1995) ; 59-68 (članak, znanstveni rad).
 9. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.
  Neka fizička i mehanička svojstva abonosa (crnog hrasta zakopanog u zemlji) iz Bednje . // Drvna industrija. 46 (1995) , 1; 9-14 (članak, znanstveni rad).
 10. Sinković, Tomislav.
  Neka fizička svojstva juvenilnog i zrelog drva jelovine (Abies alba Mill.) iz Zalesine . // Šumarski list. 119 (1995) , 7-8; 237-244 (članak, znanstveni rad).
 11. Krpan, A.P.B.; Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.
  Ispitivanje kojih fizičkih i mehaničkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies alba Mill.) . // Šumarski list. 119 (1995) , 11-12; 391-405 (članak, znanstveni rad).
 12. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena.
  Raspored svojstava u radijalnom smjeru pri upotrebi hrastovine, bukovine i jelovine . // Drvna industrija. 49 (1998.) , 4; 199-204 (članak, znanstveni rad).
 13. Despot, Radovan; Trajković, Jelena; Sinković, Tomislav.
  THE INFLUENCE OF TYPE AND COLOUR OF COAT ON THE DURABILITY OF EXTERIOR FIR WOOD JOINERY // Surface properties and durability of exterior wood building components / Turkulin, Hrvoje (ur.).
  Zagreb : Šumarski fakultet, Zagreb, 1999. 8.1-8.10 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 14. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena.
  Distribution of properties in use for oak, beech and fir-wood in radial direction // Wood structure and properties '98 / Kurjatko, Stanislav ; Kudela, Jozef (ur.).
  Technica University in Zvolen, 1998. 30-38 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 15. Sinković, Tomislav.
  Plošne deformacije kod statičkog savijanja grede normalnog i kompresijskog drva jele (Abies alba Mill.) / doktorska disertacija.
  Zagreb : Šumarski fakultet, 17.11. 2000., 288 str. Voditelj: Govorčin, Slavko.
 16. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.
  INFLUENCE OF DUOBLE SAPWOOD ON THE QUALITY OF SLAVONIAN OAK . // Glasnik za šumske pokuse. 37 (2000.) , 37; 189-199 (članak, znanstveni rad).
 17. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Župčić, Ivica.
 18. TVRDOĆA-POKAZATELJ UPOTREBLJIVOSTI DRVA U GRADITELJSTVU // WOOD IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY / Despot, Radovan (ur.).
  Zagreb, 2000. 19-25 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 19. Govorčin, Slavko; Sertić, Vladimir; Despot, Radovan; Trajković, Jelena; Sinković, Tomislav.
  Jelovina // Obična jela u Hrvatskoj, Silver Fir in Croatia / Prpić, Branimir (ur.).
  Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2001.
 20. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Despot, Radovan; Trajković, Jelena; Šefc, Bogoslav.
  Stare - nove vrste drva u proizvodnji namještaja // Drvo, materijal budućnosti u dizajnu namještaja / Grbac, Ivica (ur.).
  Zagreb : Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001. 89-96 (stručni rad).
 21. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena; Despot, Radovan.
  Bukovina // Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj = Common Beech in (Fagus sylvatica L.) Croatia / Matić, Slavko (ur.).
  Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2003.
 22. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav; Trajković, Jelena.
  SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BEECH WOOD GROWN IN CROATIA . // Wood Research. 48 (2003) , 3; 39-52 (članak, znanstveni rad).
 23. Govorčin, Slavko; Sinković, Tomislav.
  DISTRIBUTION OF PLASTIC STRAINS AT FIR-WOOD OVER STATIC BENDING . // Drevarsky Vyskum. (2004).
 24. Govorčin, Slavko; Tomislav, Sinković; Bogoslav, Šefc.
  Dimenzijska stabilnost podne obloge pri povišenim temperaturama . // Zbornik radova međunarodnog savjetovanja "Namještaj i opremanje prostora". 1 (14.10.2005) ; 55-62 (kongresno priopćenje, znanstveni rad).

vrh stranice