naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Prof. dr. sc. Jelena Trajković, profesorica je iz predmeta Anatomija drva, Strukturna svojstva drva, te Metode istraživanja strukture drva. Rođena je 14. ožujka 1960. godine. Diplomirala je 1984. godine na Studiju drvne tehnologije na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirala 1993. godine i doktorirala 1998. godine.


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo:

 • Od studentskih dana pomaže u nastavi predmeta Anatomija drva, te kao tehnički suradnik u znanstveno istraživačkim temama na Katedri za anatomiju i zaštitu drva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1985. stručna suradnica na Katedri za anatomiju i zaštitu drva
 • 1986. asistentica na Katedri za anatomiju i zaštitu drva
 • 1993. viša asistentica na Katedri za anatomiju i zaštitu drva
 • 2004. docentica na predmetima Anatomija drva na Drvnotehnološkom i Šumarskom odsjeku
 • 2007. izvanredna profesorica na istim predmetima
 • 2012. redovita profesorica na istim predmetima

Školovanje:

 • 1984. stekla zvanje diplomirani inženjer drvne industrije
 • 1993. stekla zvanje magistra znanosti iz oblasti Biotehničke znanosti iz znanstvenog područja Drvne tehnologije
 • 1998 stekla zvanje doktora Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Šumarstvo
 • 1994 završila je međunarodnu školu tehnologije zaštite drva (104 sata predavanja i 103 sata laboratorijskih vježbi, konzervacijskih radionica i terenskih vježbi) te stekla potvrdu ustanove University of Trondheim, the Norvegian Institute of Technology položivši ispit na Interational Course on Wood Conservation Technology
 • 2000 uspješno završila seminar 15th International Dendroecological Fieldweek 2000, 2 to 8 July, in Mašun, Slovenia
 • 2007/2008 uspješno završila seminar u okviru projekta Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Projekti (sudjelovanja):

 • 1986-1990 Optimizacija materijala, proizvoda i tehnologija u preradi drva, ("Istraživanja svojstava odrvenjene biomase")
 • 1991-1995 Varijacije strukture i svojstava domaćih vrsta drva
 • 1996 Kompleksno istraživanje dvostruke bijeli hrasta lužnjaka
 • 1996-2001 Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu
 • 2002-2005 Cjelovitost i postojanost površine drva
 • 2006-2013 Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva
 • 2006-2012 Alternativni ekološki povoljni procesi i metode kemijske modifikacije celuloze 
 • 2013-2014 Istraživanja anatomskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava domaćih vrsta drva i klonova topole
 • 2014-2015 Istraživanje strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava i prirodne otpornosti drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu
 • 2015-2016 Anatomska, fizikalna, mehanička i kemijska svojstva drva bijele topole (Populus alba L.) I klonova bijele topole uz rijeku Dravu
 • 2016-2017 Uporabna svojstva modificiranog i nemodifciranog juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) i njenih klonova
 • 2016-2017 Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkoga nazivlja (DRVNA) 

Usavršavanje:

Godina: 1994, trajanje 6 tjedana
Mjesto: Oslo, Norveška
Ustanova: University of Trondheim, the Norvegian Institute of Technology
Područje: Tehnologija konzervacije drva

Godina: 2000, trajanje 6 dana
Mjesto: Mašun, Slovenija
Ustanova: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Područje: Dendroekologija

Godina: 2007/2008, trajanje 60 sati
Mjesto: Zagreb
Ustanova: Forum za slobodu odgoja
Područje: metode za poticanje aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u visokoškolskoj nastavi

Godina: 2009/2010, trajanje 2 semestra
Mjesto: Zagreb
Ustanova: CARNet
Područje: E-učenje: E-learning akademija – ELA, program E-learning Course Design

Godina: 2010, trajanje 1 mjesec
Mjesto: Zagreb
Ustanova: CARNet
Područje: online tečaj Izrada online tečaja pomoću Moodle-a

Znanstveno područje interesa:

 • Struktura i svojstva drva

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama:

 • Član International Association of Wood Aanatomists

vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

Kompletan popis znanstvenih radova vidljiv na poveznici:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=137030


vrh stranice