naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović od 1995. godine radi u Zavodu za procesne tehnike. Do 2005. godine sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Nacrtna geometrija i Tehničko crtanje te Transport u drvnoj industriji. Prema novom programu na preddiplomskom studiju Drvna tehnologija nastavnik je iz kolegija Primijenjena tehnička grafika te istoimenog izbornog kolegija na preddiplomskom studiju Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Na diplomskom studiju Drvnotehnološki procesi nastavnik je kolegija Zaštita industrijskog okoliša.

U suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada 1996. godine do danas bavi se istraživanjem izloženosti radnika drvnoj prašini u drvnoindustrijskim pogonima kao i zdravstvenim učincima profesionalne izloženosti. Doktorirala je na temu utjecaja parametara mehaničke obrade drva na izloženost radnika u preradi drva. Znanstveni i stručni doprinos očituje se u razvoju interdisciplinarnih istraživanja problematike zaštite radnog i općeg drvnoindustrijskog i šumarskog okoliša te popularizacije navedene problematike u svjetlu prilagodbe regulatornim standardima.


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo

·         Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – Redoviti profesor (2017.- )

·         Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – Izvanredni profesor (2010.- 2017.)

·         Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – Docent (2005.-2010.)

·         Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – Znanstveni novak (1995.-2005.)

·         Drvodjeljska srednja škola u Zagrebu, profesor stručnih predmeta (1994.)

·         Drvoprerađivačko poduzeće Xyloforma u Rakovcu, inženjer pripravnik (1993.-1994.)

Školovanje

·          Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – Doktor biotehničkih znanosti (2002.)

·          Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – Magistar biotehničkih znanosti  (1997.)

·          Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – diplomirani inženjer drvne industrije (1993.)

Usavršavanje 

·          Razvoj poduzetničkih kompetencija u visokoškolskoj nastavi, Inovacijski razvojni centar Zrinski (2014.)

·          Biomasa i obnovljivi izvori energije u funkciji razvoja jedinice lokalne samouprave, Hrvatski drvni klaster (2014.)

·          Uvod u Hrvatski kvalifikacijksi okvir (HKO) u sklopu IPA projekta Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) za sektor industrijske prerade drva (2013.)

·          Razvoj e-učenja u sučelju Merlin, Sveučilišni računski centar (SRCE) ( 2013.)

·          Praćenje kvalitete zraka – zakoni, norme i praksa, CROLAB-a Zagreb (2012.)

·          Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe od drveta ili drugih vlaknastih materijala; papira i kartona proizvodnog kapaciteta preko 20 tona na dan u sklopu IPA 2009 EU projekta. Osnivanje centra za provedbu IPPC direktive na regionalnoj razini za Hrvatsku, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (2012.)

·          Društveno korisno učenje, Filozofski fakultet u Zagrebu (2008.)

  •     Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, Forum za slobodu odgoja (2008.-2010.) 
  • Psihološko-pedagoška izobrazba, Filozofski fakultet U Zagrebu, Odsjek pedagogijskih znanosti (1994.)

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama 

       Tehnički odbor Hrvatskog zavoda za norme Tehnički crteži, dimenzijske i geometrijske specifikacije, opis proizvoda i odgovarajuća dokumentacija - član (2015. - )

       Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije – član uredničkog odbora (2015.- )

       Udruženje inženjera drvne tehnologije - član (2014.- )

       Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka - član (2002.- )

       Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb - član (1999.- )

Organizacijske vještine i kompetencije 

·        Pilot projekt „Zaštitom na radu do energetske učinkovitosti” u sklopu FORESDA projekta (Interreg Danube Programme), nositelj: Hrvatski drvni klaster,  (član radne grupe) (2017-2019.) 

·          STRUNA-05-2016 projekt Hrvatske zaklade za znanost: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA). (suradnik) (2016.-2017.)

·          IPA4 BGUE-04-06 projekt: Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) za sektor industrijske prerade drva. (voditeljica radne skupine za razvoj standarda kvalifikacija za prvostupnika drvne tehnologije) (2013.-2015.)

·          Projekt Sveučilišnog računskog centra (SRCE) Razvoj e-kolegija Primijenjena tehnička grafika izradom animacija. (voditelj) (2013.)

·          Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Alergotoksični učinci čimbenika općeg i radnog okoliša. (suradnik) (2007.- 2012.)

·          Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Optimiranje energijskih i energetskih čimbenika mehaničke obrade drva. (suradnik) (2007.- 2012.); (voditelj) (2013.-2014.)

·          Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Izloženost radnika buci i vibracijama. (suradnik) (2002.-2007.)

·          Tehnologijski projekt: Razvoj, izrada prototipa i ispitivanje opreme za efikasno raspiljivanje tanke oblovine. (suradnik) (2004.-2005.)

·          Stručne ekspertize: Analiza mješavine drvnog materijala za ručno punjenje ložišta, PALMA d.o.o., Jastrebarsko (2004. i 2008.)

·          Stručni projekt: Vještačenje izloženosti radnika drvnoj prašini u postupku obeštećenja, ČESMA d.o.o., Bjelovar. (suradnik) (2005.)

·          predavanja na stručnim domaćim i međunarodnim skupovima u organizaciji Hrvatske liječničke komore (2004., 2017), Agencije za strukovno obrazovanje (2008.) i Hrvatskog drvnog klastera (2011., 2016., 2017, 2018) na temu problematike drvne prašine u drvnoj industriji i prilagodbe drvne industrije EU zakonodavstvu zaštite na radu

·          Projekt određivanja sušioničkih kapaciteta u gospodarstvu za potrebe “Hrvatskih šuma” d.o.o. (suradnik) (2002.-2003.)

·          Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije: Lateralna stabilnost lista kružne pile. (suradnik) (1995.-2001.) 

Znanstvena područja interesa 

·          Zaštita radnog i općeg drvnoindustrijskog okoliša: emisija drvne prašine, određivanje izloženosti radnika inhalabilnoj drvnoj prašini gravimetrijskom i fotometrijskom metodom, zdravstveni učinci drvne prašine na radnika, problematika izgaranja iz ložišta na biomasu, onečišćujuće tvari od izgaranja biomase, granulometrijska analiza usitnjenog drva, utjecajni faktori na nasipnu gustoću i faktor rastresitosti usitnjenog drva i drugo. 

 


vrh stranice

KNJIGE I SKRIPTE

na web stranici Šumarskog fakulteta www.sumfak.hr; http://www.sumfak.unizg.hr/OdsjekKolegij.aspx?mhID=3&mvID=89

postavljeni su recenzirani nastavni materijali pozitivno ocijenjeni od strane stručnog povjerenstva 15.1.2016.

·          Recenzirana interna skripta iz kolegija Primijenjena tehnička grafika 

·          Recenzirana interna skripta iz kolegija Zaštita industrijskog okoliša


vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

Lista radova od 1996. (CROSBIhttp://bib.irb.hr/lista-radova?autor=237132


vrh stranice