naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Prof. dr. sc. Tomislav Grladinović redoviti je profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološkom odsjeku, Zavodu za organizaciju proizvodnje. U okviru svoje znanstvene djelatnosti bavi se istraživanjima u područjima proizvodnog menadžmenta i vođenja proizvodnje. Nositelj je predmeta na stručnim, predidplomskim, diplomskim, specijalističkim i poslijediplomskim doktorskim studijima.
 


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Školovanje:
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Doktor znanosti (1993.)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Magistar znanosti (1987.)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Diplomirani inženjer drvne industrije (1980.)
Radno iskustvo:
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.-)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Redoviti profesor (2009.- 2016.)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Izvanredni profesor (2004.- 2009.)
 • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Docent (1993.- 2004.)
Znanstvena aktivnost:
 • Voditelj znanstveno-istraživačkog domaćeg projekta (Razvoj proizvodnih mreža u obradi drva i proizvodnji namještaja)
 • Suradnik na 8 domaćih znanstveno-istraživačkih projekata (Kriteriji optimizacije kod oblikovanja organizacijskih sustava, Istraživanje, optimizacija i razvoj novih metoda upravljanja u drvnoj industriji, Unapređenje organiziranosti i efikasnosti proizvodnje u drvnoj industriji istraživanjem unutrašnjih rezervi, Razvoj i primjena novih proizvodnih sustava u drvnoj industriji, Razvoj modela proizvodnih sustava u prerade drva, Ekosustavno gospodarenje u preradi drva, Adaptivno upravljanje procesima u proizvodnji proizvoda od drva, Konvencionalne i nekonvencionalne metode i modeli mjerenja sposobnosti procesa).
Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama:
 • Član Povjerenstva za osnivanje novih preddiplomskih i diplomskih studija i izradu novih studijskih programa usklađenih s Bolonjskom deklaracijom na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta,
 • Član Uredničkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Drvna industrija (1999. do 2003.),
 • Član Hrvatskoga šumarskog društva, 
 • Član Hrvatskoga društva za operacijska istraživanja (HDOI), 
 • Član Hrvatskoga društva za modeliranje i simuliranje (CROSIM), 
 • Član Europske udruge za simulaciju i modeliranje (EUROSIM), 
 • Član suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
Ostalo:
 • Pohađao je i završio programe usavršavanja visokoškolske nastave: Tečaj pedagogijske i psihologijske izobrazbe, Kolegije programski jezik FORTRAN, programski jezik BASIC, Uvođenje softverskog paketa Manufacturing i Usavršavanje Metode 20 ključeva.

vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

 Link na listu radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=113211


vrh stranice