naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Izv. prof. dr. Saša Bogdan, nastavnik obveznog kolegija "Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja" i izbornog kolegija: "Oplemenjivanje ukrasnog drveća i grmlja"  na preddiplomskom odnosno diplomskom studiju "Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša". Također je nastavnik izbornog kolegija "Gospodarenje genetskim izvorima šumskog drveća" na preddiplomskom studiju "Šumarstvo" i kolegija "Oplemenjivanje šumskog drveća" na doktorskom studiju "Šumarstvo", smjer "Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje". Zaposlen je na Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku od 1998. godine. U okviru znanstvene djelatnosti bavi se istraživanjima u području šumarske genetike, očuvanja genetske raznolikosti i oplemenjivanja šumskog drveća i grmlja. Uže područje interesa mu je kvantitativna šumarska genetika i istraživanja varijabilnosti kvantitativnih svojstava u testovima provenijencija i familija srodnika. Do sada je objavio 52 znanstvena rada iz navedenog područja.


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo

 • Datumi (od – do) 07. 09. 1998. -
  Ustanova zaposlenja Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Naziv radnog mjesta Izvanredni profesor
  Područje rada Znanstveno-obrazovni rad u području šumarske genetike, oplemenjivanja šumskog drveća i grmlja i očuvanja genetske raznolikosti šumskog drveća

Školovanje

 • Datum 12. 7. 2006.
  Mjesto Zagreb
  Ustanova Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Zvanje doktor biotehničkih znanosti, polje Šumarstvo
 • Datum 15. 11. 2002.
  Mjesto Zagreb
  Ustanova Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Zvanje magistar biotehničkih znanosti, polje Šumarstvo
 • Datum 27. 1. 1997.
  Mjesto Zagreb
  Ustanova Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Zvanje Dipl. ing. šumarstva

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama

 1. Član je Hrvatskoga šumarskog društva
 2. Hrvatskog genetičkog društva
 3. Hrvatskoga ekološkog društva
 4. Hrvatskoga biometrijskog društva

Znanstveno područje interesa

Šumarska genetika, oplemenjivanje šumskog drveća i grmlja, očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća

Ostali podaci

 

Travanj 2001. godine - međunarodni tečaj na temu očuvanja genofonda šumskih vrsta drveća istočne i jugoistočne Europe, održanom pod pokroviteljstvom EUFORGEN organizacije i austrijskog Federalnog ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Voditelj: prof. Thomas Geburek (BFW).

Svibanj 2001. godine, mjesec dana proveo na studijskom boravku u istraživačkom laboratoriju švedske kompanije Svalöf Weibull, gdje je upoznat s programom oplemenjivanja vrba za bioenergetske potrebe. Voditelj: dr. Stig Larsson.

23. 5. do 10. 6. 2005. – Quantitative Forest Genetics Course. Research School Forest Genetics and Breeding SLU, Umea, Sweden. Voditelj: prof. Ballian Lee (North Carolina State University).

9. 11. – 11. 11. 2005. “Molecular diversity analysis“ course. Agricultural Institute Osijek. Voditelj tečaja: prof. dr. sc. Zlatko Šatović (Agronomski fakultet Zagreb).


vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

Kajba, D., I. Katičić, S. Bogdan, 2011. Procjena genetskih parametara u testovima polusrodnika hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih zona Posavine, Podravine i Podunavlja. Croat. Jour. For. Eng. 32(1): 177-192.

Katicic, I., Bogdan, S., Sever, K., Šatović, Z., Kajba, D., 2010. Genetic structure and variability of phenological forms of pedunculate oak (Quercus robur L.) from clonal seed orchards in Croatia. U: Vinceti B., Neate P. (comps.) Conference on “Forest ecosystem genomics and adaptation“. San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain, 9-11 June 2010. Book of Abstracts. Bioversity International (Rome, Italy) and INIA (Madrid, Spain). P.p. 181.

Ivanković, M., S. Bogdan, J. Gračan, I. Pilaš, 2010. Current status of European beech (Fagus sylvatica L.) genetic resources in Croatia. U; Frydl, J, P. Novotny, J. Fennessy, G. von Wuhlich (ur.) COST Action E52 Genetic resources of bech in Europe – current state. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, vol 25: 70-77. ISSN 1211-2992; ISBN 978-80-7417-038-6.

Bogdan, S., Šporčić, M., Seletković, A., Ivanković, M., 2009.  Biomass production of the common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) in pure plantations and mixed plantations with the willow clones (Salix sp.) in Croatia. Croatian Journal of Forest Engineering 30(2) 99-112.

Bogdan, S., Jelušić, A., Ivanković, M., 2009. Testiranje genetske varijabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj – prvi rezultati. U: Matić, S., Anić, I. (ur.) Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima“. HAZU, IUFRO, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. Str. 169-181.

Kajba, D., Pavičić, N., Bogdan, S., Katičić, I.,  2008. Pomotechnical treatments in the broadleave clonal seed orchards. In: Lindgren, D. (ed) Proceedings from a conference “Seed orchards“. Umeå, Sweden, September 26-28, 2007. p. 95-103.

Ivanković, M., Bogdan, S., Božič, G., 2008. Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji. [European beech (Fagus sylvatica L.) height growth variability in Croatian and Slovenian provenance trials]. Šumarski list 132(11-12): 529-541.

Ivanković, M., Bogdan, S., Littvay, T., 2008. Genetic variation of flushing and winter leaf retention in European Beech provenance test in Croatia // PROCEEDINGS The 8th IUFRO International Beech Symposium organized by IUFRO working party 1.01.07 "Ecology and Silviculture of Beech" / Kazuhiko, Terazawa ; Palle, Madsen ; Khosro, Sagheb-Talebi (ur.). Nanae, Hokkaido, Japan : Hokkaido Rehabili, Kitahiroshima, Hokaido, Japan, 2008. 28-30. [ISBN 978-961-6020-52-7].

Bogdan, S. Bedeniković, D., Ivanković, M., 2008. Rezultati genetičkog testa s familijama dobivenim slobodnim oprašivanjem plus stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenske regije Srednja Podravina. Rad. Šumar. Inst. Jastrebar. 43 (2): 93–114.

Kajba, D., Bogdan, S., Katičić, I., 2007. Selekcija klonova vrba za produkciju biomase u kratkim ophodnjama. U: Krajač, T. (ur.) Zbornik radova II stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem ”Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj (energija biomase, bioplina i biogoriva)”. Osijek 27. – 29. 05. 2007. Str. 107-113.

Kajba, D., Bogdan, S., Katičić, I., 2007. Produkcija biomase vrba pokusnim kulturama kratkih ophodnji u Hrvatskoj. U: Matić, S. (ur.) Zbornik radova znanstvenog skupa ”Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije”. Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti. Zagreb 15. 11.  2007. Str. 99-105.

Trajković, J., B. Šefc, R. Despot, S. Bogdan, D. Kajba, 2007. Wood ray percentage of two polar clones grown on two contrast sites in Croatia. In: Britvec, M. and Škvorc, Ž. (ed.) 2nd Croatian Botanical Congress, Book of Abstracts. Zagreb. p. 144. September 20-22, 2007.

Ivanković, M., Bogdan, S., 2007. Morphometric seed traits variability among and within pedunculate oak (Quercus robur L.) seed stands in Croatia. In: Britvec, M. and Škvorc, Ž. (ed.) 2nd Croatian Botanical Congress, Book of Abstracts. Zagreb. 134 - 135. September 20-22, 2007.

Kajba, D., Pavičić, N., Bogdan, S., Katičić, I., 2007. Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača (Pomotechnical treatments in the broadleave clonal seed orchards). Šumarski list 131(11-12): 523-528.

Bogdan, S., 2006. Varijabilnost posavskih populacija poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u testovima polusrodnika. Disertacija. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ballian, D., Mikić, T., Bogdan, S., Orlović S. 2006. Varijabilnost nekih morfoloških svojstava ploda i semena oskoruše (Sorbus domestica L.) u istočnoj Srbiji. Savremena poljoprivreda vol. 55, 5: 146–152.

Kajba, D., Bogdan, S., Katičić, I., 2006. Estimation of genetic gain for vigorous growth by clonal seed orchards of pedunculate oak (Quercus robur L.). Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5: 251-260.

Bogdan, S., Kajba, D., Katičić, I., 2006. Biomass production in willow clonal tests on marginal sites in Croatia. Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5: 261-275.

Bogdan, S., D. Kajba, I. Katičić-Trupčević, 2005. Genetic Variation for Quantitative Traits Within and Among Croatian Fraxinus angustifolia Vahl Populations Assessed in a Nursery Trial. U: Čolić Franekić, J i Đ. Ugarković (ur.) Book of Abstracts of the Second Congress of Croatian Geneticists. Supetar, Island of Brač, Croatia, September 24-27, 2005. Str. 91.

Kajba, D. & S. Bogdan, 2005. Dostignuća na oplemenjivanju vrsta poplavnih šuma. In: Poplavne šume u Hrvatskoj, Vukelić, J. (ed.), Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, str. 206-224.

Kajba, D., D. Ballian, M. Idžojtić, S. Bogdan, 2004. The differences among hairy and typical European black poplars and the possible role of the hairy type in relation to climatic changes. Forest Ecology and Management 197: 279-284.

Kajba, D., S. Bogdan, I. Katičić-Trupčević, 2004. Produkcija biomase bijele vrbe u klonskom testu dravica (Šumarija Darda). Šumarski list 9-10: 509-515. [White willow biomass production in a short rotation clonal test in Croatia. Šumarski list 9-10: 509-515. Zagreb. (In Croatian with English summary).]

Bogdan, S., D. Kajba, I. Katičić-Trupčević, 2004. First results from Fraxinus angustifolia Vahl. half-sib progeny tests in Croatia. In: Kniewald, Z. (ed.) Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva. Zagreb – Vukovar, 15. – 19. studenoga 2004. Zbornik sažetaka postera znanstvenih novaka izlaganih u inozemstvu 2002., 2003. i 2004. godine. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske. I. dio. str. 391.

Kajba, D., D. Ballian, B. Heinze, M. Idžojtić, S. Bogdan, 2004. Populus nigra ssp. caudina and its importance for forest tree improvement and conservation of poplar genetic resources. International Poplar Commission 22nd Session. Santiago, Chile, 29 November – 2 December 2004. The Contribution of Poplars and Willows to Sustainable Forestry and Rural Development. Abstracts of Submitted Papers.  p. 29.

Risović, S., J. Domac, D. Kajba, S. Bogdan, V. Šegon, 2004. Bioenergy in Croatia: How to bridge the gap between resource potential and implementation? U: van Swaaij, W.P.M., T. Fjällström, P. Helm, A. Grassi (ur.) Proceedings of the Second World Biomass Conference: Biomass for energy, industry and climate protection. Rome, Italy 10-14 May 2004. p. 2404-2407.

Bogdan, S., D. Kajba, I.K. Trupčević, 2004. Genetic Variation in Growth Traits in a Quercus robur L. Open-Pollinated Progeny Test of the Slavonian Provenance. Silvae Genetica 53, 5-6: 198-201.

Kajba, D. i S. Bogdan, 2003. Experimental short rotation crops in Croatia. U: Nicholas, I. D. (ur.) IEA Bioenergy Task 30 Proceedings of the Conference: The role of short rotation crops in the energy market. December 1-5, 2003. Mount Maunganui, Tauranga, New Zealand. Str. 111-114.

Kajba, D. i S. Bogdan, 2002. Biomass production in short rotations of some poplar clones in Croatia. Abstracts from International Poplar Symposium III. On Basic and Applied Aspects of Poplar and Willow Biology. Uppsala, Sweden. August 26-29, 2002. Str. 102.

Kajba, D. i S. Bogdan, 2002. Sedmi sastanak EUFORGEN Populus nigra radne mreže, Osijek, Hrvatska, 25. – 27. listopada 2001. godine. Šumarski list 1-2: 69-76.

Kajba, D., D. Ballian, M. Idžojtić, S. Bogdan, 2002. Importance of conservation of the hairy type of Populus nigra in the changing climatic and environmental conditions. Dynamics and Conservation of Genetic Diversity in Forest Ecosystems. Dygen Conference Abstracts. December, 2.-5. 2002., France, Strasbourg. Str. 77.

Bogdan, S., 2002. Procjena genetskih parametara i produkcije biomase mekih listača u pokusnim kulturama kratkih ophodnji. Magistarski rad. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kajba, D., J. Domac, A.P.B. Krpan, Ž. Zečić, S. Bogdan, 2001. Status and potentials of biomass in Croatia. IEA Bioenergy Task 17 Meeting, Noordwijek, Nizozemska, str. 1-14.

Kajba, D., Bogdan, S., 2001: Očuvanje genetičkih izvora europske crne topole (Populus nigra L.). In: Matić, S. et al. (eds.), Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, pp.  69-76.

Vidaković, M., D. Kajba, S. Bogdan, V. Podnar, J. Bečarević, 2000. Estimation of genetic gain in a progeny trial of pedunculate oak (Quercus robur L.). Glas. šum. pokuse 37, Zagreb, p. 375-381.

Kajba, D., i S. Bogdan, 2000. Improvement of arborescent willows and multispecies hybrids by hybridization, transgession, back crossing, selfing and inbreeding. Report of the 21st Session of the International Poplar Commission (IPC 2000). Poplar and Willow Culture: Meeting the Needs of Society and the Environment. (J.G. Isebrands and J. Richardson, Compilers). Summary. p. 86.

Kajba, D. i S. Bogdan, 1999. Estimate of genetic parameters in Black Poplar clonal tests (Section Aigeiros). Šumarski list 1-2: 3-10. Zagreb.

Kajba, D., S.  Bogdan, P. Vratarić, 1999. Growth of white willow (Salix alba L.) clones in mixed plantations with black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) on the peat-clay type of soil in Podravina (Croatia). International Poplar Symposium II, 48 p., September 13-17, Orleans, France.

Kajba, D., S.  Bogdan, P. Vratarić, 1999. Growth of While Willow (Salix alba L.) clones in mixed plantation with Black Alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) on the peat-clay type of soil in Podravina (Croatia). Šumarski list 11-12: 523-531. Zagreb

Kajba, D., M. Idžojtić, S. Bogdan, 1999. Discriminant analysis of leaf morphological characters of the European Black Poplar (Populus nigra L.) in natural population in of Croatia. Report of the fifth EUFORGEN meeting, 5-9 May 1999, Kyiv, Ukraine, (J.Turok, F. Lefvre, S. de Vries, N. Alba, B. Heinze, R. Voloyanchuk  and E. Lipman, eds.). IPGRI, Rome, Italy:73-76.

Ivanković, M., S. Bogdan, H. Marjanović, D. Kajba, J. Gračan, 2005. Dinamika rasta i razvoja terminalnog izbojka biljaka u pokusima provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Zbornik sažetaka Šumarstvo na pragu EU, Stubičke toplice 24.-25. studenog 2005:80-81.

Franjić J, Bogdan, S., Škvorc, Ž., Sever, K.,  Krstonošić, D., 2009. Fenološka sinkroniziranost klonova hrasta lužnjaka iz klonskih sjemenskih plantaža u Hrvatskoj. U: Matić, S., Anić, I. (ur.) Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima“. HAZU, IUFRO, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. Str. 153-168.

Ivanković, M., Ballian, D., Popović, M., Pilaš, I., Bogdan, S., 2010. The distribution pattern of mitochondrial DNA (mtDNA) of the silver fir (Abies alba Mill.) in the western Balkans. U: Vinceti B., Neate P. (comps.) Conference on “Forest ecosystem genomics and adaptation“. San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain, 9-11 June 2010. Book of Abstracts. Bioversity International (Rome, Italy) and INIA (Madrid, Spain). P.p. 218.

Šporčić, M., Landekić, M., Lovrić, M., Bogdan, S., Šegotić, K., 2010. Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva. Šumarski list 134(5-6): 275-286.

Ballian, D., J. Franjić, Ž. Škvorc, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2004. Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala. U: Mitić, B., R. Šoštarić (ur.) Knjiga sažetaka Prvog hrvatskog botaničkog simpozija. 30. rujna – 2. listopada, 2004. Zagreb. Str. 103. [Estimate of some morphological traits of the Pinus heldreichii Christ. in a part of the range). In: Mitić, B., R. Šoštarić (eds.) 1st Croatian Botanical Symposium, September, 30th – October, 2nd, 2004. Zagreb, Croatia. Book of Abstracts, p. 103.]

Kajba, D., D. Ballian, B. Heinze, M. Idžojtić, S. Bogdan, I. Katičić-Trupčević, 2005. Importance of Conservation of the Hairy Type of Populus nigra in the Changing Climatic and Environmental Conditions. U: Čolić Franekić, J i Đ. Ugarković (ur.) Book of Abstracts of the Second Congress of Croatian Geneticists. Supetar, Island of Brač, Croatia, September 24-27, 2005. Str. 90.

Ballian, D., Skvorc, Ž., Franjić, J., Kajba, D., Bogdan, S., Bogunić, F. 2005. Assessment of certain morphological characteristics of whitebark pine (Pinus heldreichii Christ.) in part of its area. Šumarski list 129: 9/10, 475-480.

Ivanković, M., Bogdan, S., Marjanović, H., Kajba, D., Gračan, J., 2006. Dinamika rasta i razvoja terminalnog izbojka biljaka u pokusima provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Radovi 41 (1-2): 17-24.

Kajba, D., Gračan, J., Ivanković, M., Bogdan, S., Gradečki-Poštenjak, M., Littvay, T., Katičić, I., 2006. Conservation of forest genetic resources in Croatia. Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5: 235-249.

Bogdan, S., Kajba, D., Franjić, J., Idžojtić, M., Škvorc, Ž., Katičić, I., 2007: Genetic variation in quantitative traits within and among Croatian narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) populations assessed in an open-pollinated progeny test. Periodicum Biologorum 109(1): 1-11.

Ivanković, M., Marjanović., H., Franjić, J., Škvorc, Ž., Bogdan, S., 2007: Variability of Silver fir (Abies alba Mill.) provenances in the number of lateral buds on terminal sprout and damage by the late frost. Periodicum Biologorum 109(1): 55-59.

Škvorc, Ž. Sever, K., Bogdan, S., Krstonošić, D., Alešković, I., Temunović, M., Dobraš, J., Franjić, J., 2008. Varijabilnost fiziološko-morfoloških svojstava hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskom testu – prvi rezultati. Rad. Šumar. Inst. Jastrebar. 43 (2): 79–92.

Ivanković, M., M. Popović, M. Gradečki-Poštenjak, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan, 2010. Genetska varijabilnost provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica L.) iz jugoistočne Europe. [Genetic variability of European beech (Fagus sylvatica L.) provenances from south-eastern Europe]. U: Seletković, A., (ur.) Knjiga sažetaka znanstvenog savjetovanja “FAGUS 2010 – Ima li bukva budućnost – promjene, utjecaji, odgovori”. 27. – 28. 10. 2010. Varaždin. Str. 104-106.

Franjić, J.,  K. Sever, S. Bogdan, Ž. Škvorc, D. Krstonošić, I. Alešković, 2011. Fenološka neujednačenost kao ograničavajući čimbenik uspješnoga oprašivanja u klonskim sjemenskim plantažama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Croat. Jour. For. Eng. 32(1): 141-156


vrh stranice