naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

 .


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo

 • Datumi (od – do):
  01.01.1994-.31.07.1995. Exportdrvo d.d,
  1995.-15.11.1996. Ministarstvo Poljoprivrede i šumarstva,
  1996.-01.06.1997. Hrvatske šume d.o.o.,
  01.06. 1997.- 2006. Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Ustanova: zaposlenja: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Naziv radnog mjesta: Viši asistent
  Funkcija: Dr. sc.
  Područje: rada: Ekonomika šumarstva

Školovanje

 • Datum:15. 11. 1993.
  Mjesto: Zagreb
  Ustanova: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Zvanje Diplomirani inženjer šumarstva

Usavršavanje

 • Godina 2001.
  Mjesto: Zagreb
  Ustanova: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Područje: Magistarski rad: „Vrednovanje metoda za procjenu vrijednosti šuma“
 • Godina 2004.
  Mjesto: Zagreb
  Ustanova: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Područje: Magistarski rad: „Specifičnosti poslovne analize u gospodarenju obnovljivim prirodnim resursom-šumom“
 • Godina 2005.
  Mjesto: Zagreb
  Ustanova: Šumarski fakultet, sveučilište u Zagrebu
  Područje: Disertacija: „Dinamički modeli utvrđivanja vrijednosti šuma“

Osobne vještine i kompetencije

Materinji jezik: hrvatski

Jezik: engleski, talijanski, njemački, francuski
Govori: engleski
Piše: engleski
Čita: engleski

Socijalne vještine i kompetencije

Do sada objavio 30 znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na mnogobrojnim međunarodnim i domaćim konferencijama.

Organizacijske vještine i kompetencije

 • Priprema projekta Svjetske banke:“Obnova i zaštita obalnih šuma“, koordinator projekta Europskog šumarskog instituta: „Razvoj i jačanje ekonomike šumarstva i šumarske politike – FOPER“,
 • Aktivno sudjelovanje na projektima europske unije COST E30, E51

Tehničke vještine i kompetencije

 • -Poznavanje rada na računalu windows, word, excel, power point,
 • Diploma srednje škole-elektroničar za procesnu tehniku,
 • Pohađao seminar Svjetske banke o nabavi

Ostale vještine i kompetencije

Član hrvatskog šumarskog društva i hrvatskog ekološkog društva

Vozačka dozvola

Posjedujem

Dodatni podaci

Stručno usavršavanje TU Dresden, fachrichrung forstwissenschaften Tharandt, 1999. god.


vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

1997. godina

 1. Figurić, M., Posavec, S.,Matuszevski, A.:EUROPSKO ŠUMARSTVO I OBRADA DRVA-SCENARIJI ZA 21. STOLJEĆE, Međunarodno savjetovanje Uporaba drva u 21. stoljeću, AMBIENTA 97, Zagreb, 1997, str. 27-32
 2. Figurić, M., Posavec, S.: ANALIZA STRUKTURE INVESTICIJA U ŠUMARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Medzinareodna vedecka konferencia LES-DREVO-ŽIVOTNE PROSTREDIE 97, Zbornik, Zvolen 1997., str. 25-30
 3. Posavec, S., Motik D., Figurić, M.: ZNAČAJ KVALITETE USLUGA U TRGOVINI DRVOM i DRVNIM PROIZVODIMA, Međunarodno savjetovanje Uporaba drva u 21. stoljeću, AMBIENTA 97, Zagreb, 1997., str. 71-76

1998. godina

 1. Figurić, M., Posavec,S.: PROCJENA VRIJEDNOSTI OBNOVLJIVOG PRIRODNOG RESURSA - ŠUME, V. Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 98", Opatija, 1998., str. 160-165
 2. Jelačić, D., Posavec, S., Greger, K.: STATE AND MEASURES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WORK SAFETY IN WOOD PRCESING FIRMS, 9th Interchair Meeting of Economists and Organisers in wood Industry, 1998, Sopron., str. 61-66
 3. Posavec,S., Figurić,M., Jelačić, D.: FORESTRY PRODUCTS MARKET IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 9th Interchair Meeting of Economists and Organisers in wood Industry, 1998, Sopron., str. 133-138
 4. Motik D., Figurić, M., Posavec, S.: DISTRIBUTION STRUCTURE ON EUROPEAN FURNITURE MARKET, 9th Interchair Meeting of Economists and Organisers in wood Industry, 1998, Sopron., str. 145-150
 5. Posavec, S.: INVESTMENTS IN FORESTRY, Financovanie 98, Lesy-Drevo, TU Zvolen, Zvolen, 1998., str. 135-140

1999. godina

 1. Figurić, M., Grladinović, T., Posavec, S.: THE PROCESS NETWORK-BASIS OF DEVELOPMENT OF FURNITURE MANUFACTURING, Development Trends in Production Management for Forestry and Wood Processing, Scientific book, IATM, Zagreb, 1999., str. 21-26
 2.  Posavec, S., Figurić, M., Jelačić, D.: TRENDS AND PERSPECTIVE OF FORESTRY INVESTMENTS IN REPUBLIC OF CROATIA, Development Trends in Production Management for Forestry and Wood Processing, Scientific book, IATM, Zagreb, 1999., str. 61-66
 3.  Jelačić, D., Posavec, S., Greger, K.: WOOD PROCESSING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MANUFACTURING, Development Trends in Production Management for Forestry and Wood Processing, Scientific book, IATM, Zagreb, 1999., str. 193-198

2000. godina

 1.  Figurić, M., Posavec, S.: UPRAVLJANJE ŠUMSKIM RESURSIMA, Informatologija 33,  Opatija, 2000., 1-2, str. 87-90
 2.  Figurić, M., Posavec, S.: MOGUĆNOSTI UPORABE ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.)-TRŽIŠNI I TEHNOLOŠKI ASPEKTI, Međunarodni znanstveni skup Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu, HAZU, Zagreb, ožujak 2000., str. 89
 3.  Posavec, S., Figurić, M.: THE ENTRY OF CROATIAN FORESTRY AND WOOD PROCESSING INDUSTRY INTO THE WORLD TRADE ORGANISATION (WTO), 11th Interchair Meeting of Economists and Organisers in wood Industry, 2000, Laski., str. 106-108
 4.  Figurić, M., Posavec, S.: STRATEGIC ELEMENTS OF JOINING EUROPEAN INTEGRATIONS IN WOOD PROCESSING, FURNITURE PRODUCTION AND PAPER INDUSTRY, 11th Interchair Meeting of Economists and Organisers in wood Industry, 2000, Laski., str. 26-28
 5.  Posavec, S., Greger, K, Jelačić, D.: FORESTRY AND WOOD PROCESSING INTERACTION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, Development Trends of Processes Management in Wood Processing Industry and in Forestry, Economic Forum, Zvolen 2000., str. 27-32
 6.  Grladinović, T., Greger, K., Posavec, S.: THE CO-OPERATION NETWORK IN FURNITURE MANUFACTURING, Development Trends of Processes Management in Wood Processing Industry and in Forestry, Economic Forum, Zvolen, 2000., str. 159-166

2001. godina

 1.  Posavec, S.: MANAGING COSTS IN FORESTRY, Ways for improving woodworking industry for transitional economics, International symposium, Preddvor, Slovenia, 2001, str. 41-46
 2.  Figurić, M., Posavec, S.: STRATEGIC ELEMENTS OF JOINING EUROPEAN INTEGRATIONS IN WOOD PROCESSING, FURNITURE PRODUCTION AND PAPER INDUSTRY, Intercathedra, No. 17., Poznan, 2001, p. 26-28
 3.  Figurić, M., Posavec, S.: MOGUĆNOSTI PROCJENE POTPUNE VRIJEDNOSTI ŠUMA, Informatologija br. 34, Zagreb, 2001.,3-4, str. 309.
 4.  Posavec, S.: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME, Šumarski list br. 11-12., Zagreb, 2001., str. 611-617

2002. godina

 1.  Figurić, M., Posavec, S.: TRENDS IN TRADE OF FOREST PRODUCTS, Međunarodni kolokvij Marketing a obchod 2002, Zvolen, Slovačka, rujan 2002.
 2. Figurić, M., Posavec, S.: TENDENZEN IM HANDEL MIT HOLZPRODUKTEN, 35 Colloquium of Forest Economics, Institute of Forest Economics, Göttingen University, 2002.
 3.  Figurić, M., Posavec, S.: Postoji li goodwill obnovljivih prirodnih resursa?; X. Međunarodni skup Društvo i tehnologija 2002, Opatija
 4. Posavec, S.: PRILOG UKUPNOM GOSPODARSKOM VREDNOVANJU PRIRODNIH RESURSA, Znanstveni skup Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 10-11 travnja 2002.
 5.  Posavec, S.: THE INTERACTION OF FORESTRY AND WOOD PROCESSING IN CREATING A PRODUCT OF GOOD QUALITY IN CROATIA, International scientific conference KMaK 2002, Trnava, Slovačka, travanj 2002.
 6.  Prpić, B., Jurjević, P., Posavec, S.: UKUPNA VRIJEDNOST BUKOVIH ŠUMA, Monografija obična bukva u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002.

2003. godina

 1. Stjepan Posavec, M.S., Krešimir Greger, M.S., Mladen Figurić, Ph.D.: BUSINESS ANALYSIS AS AN INSTRUMENT OF CRISIS MANAGEMENT IN FORESTRY AND WOOD PROCESSING, Interchatedra IATM 2003, Poznan, Poland, 15. Sept. 2003., p. 106-107.
 2. Stjepan Posavec, M.S., Krešimir Greger, M.S., Mladen Figurić, Ph.D.: TRENDS AND STRUCTURE OF WOOD PRODUCTS TRADE IN CROATIA, International scientific conference Marketing and Trade 2003, Zvolen, Slovakia, 6-7. Nov. 2003., p. 259-264.

2004. godina

 1. Figurić, M., Posavec, S.: CLUSTERS BETWEEN MYSTIFICATION AND DEMYSTIFICATION, V. Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 04", Informatologija, Opatija, 2004., str. 57-60
 2. Motik, D., Posavec, S.: BEECH AND OAK SPECIES WOOD PRODUCTS TRADE IN CROATIA, International scientific conference Marketing and Trade 2004, Zvolen, Slovakia, 23-25. Nov. 2004., p. 184-188
 3. Posavec, S., Vuletić, D.: VISION OF FORESTRY DEVELOPMENT IN CROATIA THROUGH NATIONAL FOREST POLICY AND STRATEGY, Forests in Transition II, Challenges in Strengthening of Capacities for Forest Policy Development, UN University, Beograd, 2004, pg. 211-223
 4. Posavec, S., Žgela, T.: IZRADA CIJENE KOŠTANJA ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur, L.), Šumarski list br. 9-10/2004, Zagreb, 2004, str. 529-536
 5. Posavec, S.: SPECIFIČNOSTI POSLOVNE ANALIZE ENTITETA ZA GOSPODARENJE ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM, Šumarski list br. 5-6/2004, Zagreb, 2004, str 279-285
 6. Posavec, S., Greger, K., Figurić, M.: THE ANALYSIS OF NON-WOOD FOREST PRODUCTS, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, May 2004, pg. 67-72

2005. godina

 1. Posavec, S., Čavlović, J., Šporčić, M.: Small-scale Private Forest Management in Croatia, IUFRO International Symposium 2005, Small-scale Forestry in a Changing Environment, Vilnius, Lithuania, pg. 159-165

 


vrh stranice