naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DJELATNICI
podaci o djelatniku Odaberite djelatnika
povratak na popis

PROFIL

Znanstvena je i nastavna aktivnost bazirana na problematici tehnologija pridobivanja drva, organizaciji i optimizaciji skupnoga rada, na tehnologijama privlačenja drva s obzirom na različite kriterije prosudbe optimalnosti (tehničko-tehnološke, okolišno-ekološke, sociološko-estetske i ekonomske). Dalje se aktivnost odvija na istraživanju kakvoće i strukture šumskih proizvoda te proučavanju radne okoline šumskih radnika i utjecaja okolišnih čimbenika na njihovo zdravlje. Doc dr. sc. Željko Zečić je nastavnik u Zavodu za šumarske tehnike i tehnologije.


vrh stranice

BIOGRAFIJA

Radno iskustvo

 • Datumi (od – do) 01. 08 1983-31. 12. 1991. Ustanova zaposlenja JP Hrvatske šume, UŠ Požega; Šumarija Pleternica, Naziv radnog mjesta Referent za iskorištavanje šuma, Područje rada Iskorištavanje šuma
 • Datumi (od – do) 01. 01. 1992-02. 03. 1995. Ustanova zaposlenja JP Hrvatske šume, UŠ Požega; Naziv radnog mjesta Stručni suradnik za iskorištavanje šuma, Područje rada Iskorištavanje šuma
 • Datumi (od – do) 03. 03. 1995. -do danas Ustanova zaposlenja Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Naziv radnog mjesta Mlađi asistent, asistent, viši asistent, docent Područje rada Iskorištavanje šuma

Školovanje

 • Datum Diplomirao 22. 07. 1983. Mjesto Zagreb Ustanova Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zvanje Diplomirani inženjer šumarstva
 • Datum 30. 09. 1998., Magisterij Mjesto Zagreb Ustanova Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zvanje Mr. sc.; Magistar biotehničkih znanosti
 • Datum 11. 04. 2003., Disertacija Mjesto Zagreb Ustanova Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zvanje Dr. sc.; Doktor znanosti

Organizacijske vještine i kompetencije

Rukovoditelj djelatnosti iskorištavanja šuma u Šumariji Pleternica od 1985-1992., i zamjenik upravitelja šumarije Platernica 1985-1992.

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama

Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatsko ekološko društvo, Lovačka udruga "Fran Ž. Kesterčanek" Šumarski fakultet Zagreb, Asocijacija europskih nastavnika i istraživača iz područja iskorištavanja šuma i šumske tehnike (FORMEC), Svjetska udruga šumarskih organizacija (IUFRO)

Znanstveno područje interesa

Iskorištavanje šuma (Šumarske tehnike i tehnologije pridobivanja drva, Šumski proizvodi)

Ostali podaci

Sudjelovanje pri izradi kolegija:

 • Diplomska nastava studija šumarstva, modula Iskorištavanje šuma: Obavezni predmet: Iskorištavanje šuma; Izborni predmeti: Šumski proizvodi, Biomasa i njezina upotreba, Trgovina šumskim proizvodima.
 • Poslijediplomski specijalistički studij, kolegiji: Kalkulacija troškova i obračun ekonomičnosti u iskorištavanju šuma, Racionalizacija i mehanizacija radova u iskorištavanju šuma, Šumski proizvodi, Trgovina šumskim proizvodima, Rušenje stabala i izradba šumskih sortimenata, Proizvodi u iskorištavanju šuma, Transport drva s utovarom, istovarom i uskladištenjem.
 • Doktorski studij: Racionalizacija radova pridobivanja drva, Kalkulacije troškova pridobivanja drva, Marketing i trgovina šumskim proizvodima, Studij rada i vremena.
 • Preddiplomski studij: Šumarstvo: Obavezni predmet: Pridobivanje drva I
 • Diplomski studij: Šumarstvo, Smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu; Obavezni predmeti: Pridobivanje drva II, Šumski proizvodi, Okolišno prihvatljive tehnologije, Izborni predmeti: Trgovina šumskim proizvodima, Šumska biomasa za energiju, Smjer:Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, Obavezni predmet: Šumske tehnike i tehnologije

Istraživač na tri projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH te sudionik jednog međunarodnog DAAD projekta. Uključen u tri projekta JP ”Hrvatske šume” d. o. o. Zagreb i voditelj dva znanstvena zadataka. Voditelj tehnoloških istraživanja znanstvene studije o primjeni farmer vitala pri privlačenju drva. Oženjen i otac troje djece.
Član uredničkog vijeća časopisa: Croatian Journal of Forest Engineering, Nova mehanizacija šumarstva od 1994. te nekoliko zbornika savjetovanja.


vrh stranice

OBJAVLJENI RADOVI

 1. Krpan, A.P.B., Ž. Zečić, 1996: Efektivno vrijeme pri sječi i izradi topole primjenom skupnoga rada (Effective time used for fellin and primary conversion of poplar by team work). Savjetovanje “Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996., Knjiga 2: 217-226, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2.  Zečić, Ž., 1996: Eksploatacija šuma u Hrvatskoj - stanje i perspektiva (Forest harvesting in Croatia – current situation and prospects). Zbornik savjetovanja Izazovi šumske tehnike (Progresses in forest operations), Ljubljana, str. 57-66.
 3.  Zečić, Ž., 1996: Međunarodni interkatedarski sastanak iskorišćivača Šumarskog fakulteta u Zagrebu i Biotehničkog fakulteta u Ljubljani održan 7. i 8. 12. 1995. u Zalesini. Mehanizacija šumarstva 1, str 34 - 36.
 4.  Zečić, Ž., 1998: Skupni rad pri proredama u sastojinama požeškog gorja s posebnim osvrtom na privlačenje drva traktorima (magistarski rad). Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str 1 - 161.
 5.  Krpan A.P.B., Zečić Ž., Poršinsky T., Šušnjar M., 1998: Osnove sječe i izradbe s normama za oblo drvo (Skripta). Šumarski fakultet Zagreb, str. 1 - 83.
 6.  Zečić, Ž., 1999: Teamwork in thininning stands of the Požega mountains with special reference to tractor skidding (Skupni rad pri proredama u sastojinama požeškoga gorja s posebnim osvrtom na privlačenje drva traktorima). Glasnik za šumske pokuse 36: 13 – 101. Zagreb.
 7.  Krpan A.P.B., Zečić Ž., Poršinsky T., Šušnjar M., 1999: Anwendung von Dreipunktwinden bei der Durchforstung und dem Verjungungshieb von Micshwaldbestande (Primjena farmer vitala u prorednim i oplodnim sječama mješovitih bukovih sastojina). FORMEC, 33. intenationales symposium Mechanisierung der waldarbeit, Zalesina, Delnice, Senj 1. - 6. Juli 1999. Sammelbuch: 153 – 166.
 8.  Krpan, A.P.B., Zečić Ž., Poršinsky T., Šušnjar M., 1999: Study on adding alolowance to truck transportation of wood (Rasprava o načinu nadjeljivanja dodatnog vremena kod prijevoza drva kamionom). IUFRO Simposium, Emerging harvesting issues in technology transition at the end of century, 27. 09. - 01.10. 1999., Opatija, Croatia. Book of Abstracts, str 21.
 9.  Krpan A.P.B., Zečić Ž., Poršinsky T., Šušnjar M., 1999:Using the Steyr 8090 and 9078 tractor with Tajfun EGV and 2x50 kN winches for preparatory and finishing felling on slopes (Primjena traktora Steyr 8090 i 9078 s vitlima Tajfun EGV i 2x50 kN u oplodnim sječama na nagibu). IUFRO Simposium, Emerging harvesting issues in technology transition at the end of century, 27. 09. - 01.10. 1999., Opatija, Croatia. Book of Abstracts, str 55.
 10. Šušnjar M., Poršinsky, T., Zečić Ž., 1999: The quality of fir s timber assortments from the forest of fir and hardfern (Blechno-Abietetum Ht.) (Kakvoća jelovih drvnih sortimenata u šumi jele s rebračom (Blechno-Abietetum Ht.), IUFRO Simposium, Emerging harvesting issues in technology transition at the end of century, 27. 09. - 01.10. 1999., Opatija, Croatia. Book of Abstracts, str 75.
 11. Zečić Ž., Poršinsky T., Šušnjar M., 1999: Time study in the exploitation of mountainous thinnings by group labour (Studij vremena pri eksploataciji brdskih prorednih sastojina skupnim radom). IUFRO Simposium, Emerging harvesting issues in technology transition at the end of century, 27. 09. - 01.10. 1999., Opatija, Croatia. Book of Abstracts, str 115.
 12. Poršinsky T., Krpan A.P.B., Šušnjar M., Zečić Ž.,1999: Skidding technologies in Croatian mountainaus selection forests - situation todey and possibilities of future development - (Tehnologije privlačenja drva u brdsko planinskim prebornim šumama Hrvatske - sadašnje stanje i mogući budućnosni razvoj). IUFRO Simposium, Emerging harvesting issues in technology transition at the end of century, 27. 09. - 01.10. 1999., Opatija, Croatia. Book of Abstracts, str 119.
 13. Zečić Ž., Tomić I., 1999: Istraživanje rada novih šumskih vitala i optimalne gustoće šumskih puteva. Časopis “Hrvatskih šuma”, p. o. Zagreb, III, br. 35: 22-23.
 14. Krpan A.P.B., Horvat D., Pičman D., Zečić Ž., Pentek T., 1999: Izvješće o istraživanju traktora Steyr 8090a i Steyr 9078a opremljeni vitloma Tajfun EGV-1 x 60 AHK, Tajfun EGV-2 x 50 AHK i Tajfun EGV-2 x 60 AHK. Zagreb, 2000. Studija, str. 1 - 107.
 15. Krpan A.P.B., Zečić Ž., Šušnjar M., 2000: Productivity and costs of group work for harvesting mountainous broadleaf thinning stands. XXI IUFRO World Congress, August 7-12, 2000, Kuala Lumpur, Malesya. Book of Abstracts, vol. 2, pp. 77.
 16. Krpan A.P.B., Zečić Ž., 2000: Structure of the biomas of aleppo pine trees (Pinus halepensis Mill.), (Struktura biomase nadzemnog dijela stabla alepskog bora). Croatian academy of sciences and arts (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Split, 29-30 March. 2000. Zagreb, pp. 111.
 17. Krpan, A.P.B., Šušnjar, M., Poršinsky, T., Zečić, Ž., 2000: Efficiency of tractors in thinnings (Forest and Wood Technology vs. Environment) Klvač, Radomir; Vojaček, Aleš ; Kadlec, Jiri (ur.). Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, pp.189-196 (pozvano predavanje, znanstveni rad).
 18. Krpan, A.P.B., Poršinsky, T., Zečić, Ž., Šušnjar, M., 2000: Timber forwarding from thinning stands (Forest and Wood Technology vs. Environment ) Klvač, Radomir ; Vojaček, Aleš ; Kadlec, Jiri (ur.). Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, pp. 177-187 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 19. Martinić, I., Zečić, Ž., 2000: Gospodarenje šumama u Austriji kao mogući model gospodarenja u Hrvatskoj. Projekt "Unapređenje proizvodnje i organizacije u šumarstvu Hrvatske", str. 1 – 75.
 20. Zečić Ž., 2000: Dobitnici Rektorove nagrade – studenti Šumarskog fakulteta. Zagreb, Šumarski list 124 (9/10): 570 – 571.
 21. Krpan, A.P.B., Zečić Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2000: Izvješće o istraživanju traktora Holder C 870F na području Uprave šuma Bjelovar (Research raport of tractor Holder C 870F on area of Forest administration Bjelovar). Šumarski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Izvješće, 1-17. Zagreb.
 22. Krpan A., Zečić Ž., Poršinsky T., Šušnjar M., 2001: Biomasa alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u kulturama zadarske provenijencije. Zadar, 30. ožujka 2001., 1 – 13.
 23. Zečić Ž., 2001: Međunarodna znanstvena konferencija “Šuma i tehnologija drva u međusobnom odnosu okoliša”, Brno, 20 - 22. studeni 2000. (International Scientific Conferense “FOREST AND WOOD TECHNOLOGY vs. ENVIRONMENT”, Brno, 20 - 22. November 2000). Šumarski list 125 (1/2): 110 – 112.
 24. Krpan, A.P.B., Zečić Ž., 2001: Analiyse der arbeit des Knickschleppers Timberjack 240 C beim holzrüken auf den neigungen (Analiza rada zglobnog traktora Timberjack 240 C kod privlačenja na nagibima). 35. Intenationales symposium Mechanisierung der waldarbeit, Brno, Češka Republika, 13-27.
 25. Krpan, A.P.B., Zečić Ž., 2001: Učinkovitost i troškovi traktora Timberjack 240 C pri privlačenju drva u brdskim oplodnim sječama (Productivity and costs of tractor Timberjack 240 C at timber skidding in regeneration fellings on hilly terrain). Zagreb. Znanstvena knjiga: Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, 477 – 490.
 26. Zečić Ž., 2001: Proizvodnost i troškovi traktora u brdskim proredama (Productivity and costs of tractor in thinnings on hilly terrain) Zagreb. Znanstvena knjiga: Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, 507 – 523.
 27. Krpan, A.P.B., Zečić Ž., 2002: Prethodno izvješće o organizaciji skupnoga rada pri oplodnim sječama na području Uprave šuma Karlovac (Preliminary raport of team work organization at regeneration fellings on area of Forest administration Karlovac). Šumarski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Izvješće, 1-11. Zagreb.
 28. Kajba, D., J. Domac, A.P.B. Krpan, Ž. Zečić, S. Bogdan, 2002: Status and potentials of biomass in Croatia [Stanje i potencijal biomase u Hrvatskoj]. Short-rotation crops for energy purpose. Meeting of IEA Bioenergy Task 17, Netherlands and Sweden, U: Christerrson L. and Kuiper l. (u). Proceedings, pp. 18-27.
 29. Zečić, Ž., 2003: Optimizacija skupnoga rada pri eksploataciji bjelogoričnih prorednih sastojina panonskog gorja (Optimization of group work in harvesting broadleaf thinning stands of the Pannonian mountains). Disertacija. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1-313.
 30. Krpan, A.P.B., Poršinsky, T., Zečić, Ž., 2003: Studija o potrebnoj veličini zglobnog traktora (skidera) temeljem sastojinskih prilika glavnoga prihoda i primjenjene tehnologije. Studija, 1 – 41. Zagreb. Tehnologijski istraživačko-razvojni prijekt “Razvoj, izrada i ispitivanje prototipa skidera mase oko 7 t”. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 31. Zečić, Ž., Pentek T., 2003: Characteristics and factors of teamwork in harvesting natural broadleaved stands. 1st Internationale Symposium on Enviromental Management, Enviromental Management System in Practice, OP 26, Book of Abstracts, pp. 34. Zagreb, October 1 – 3, 2003.
 32. Zečić, Ž., 2003: Skupni rad u proredama jednodobnih prirodnih sastojina. Predavanje studentima 3. i 4. godine univerzitetskog smjera na Univerza v Ljubljani, Biotehniško fakulteto, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Ljubljana, 23. 04. 2003.
 33. Zečić Ž., Krpan A.P.B., Poršinsky T., Šušnjar M., 2004: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja (Efficiency of tractors Steyr 8090 and 9078 in shelterwood fellings of stands in Požega mountains). Šumarski list 128 (5/6): 245 – 254.
 34. Zečić Ž., Poršinsky T., Šušnjar M., 2004: Neki rezultati eksploatacije brdskih prorednih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena (Some harvesting results in hilly thinning stands by group labor with a review of selection of time study method). Šumarski list 128 (7/8): 381 – 389.
 35. Zečić Ž., Krpan A.P.B., 2004: Efficiency of group work in harvesting mountainous broadleaf thinning stands. Ljubljana, Zbornik gozdarstva in lesarstva 74, pp. 41 – 57.
 36. Krpan A.P.B., Zečić Ž., Poršinsky T., 2004: Neki izvori biomase u Hrvatskoj. “Dobivanje energije iz biomase”(Gewinnung der energie aus biomasse) Okrugli stol. Dani slavonske šume, Našice, 9 – 12. 09. 2004. Sammelbuch CD/DVD medij, 1-16.
 37. Zečić Ž., Krpan A. P. B., Stankić, B., 2004: Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240C iz oplodne sječe u uvjetima Šumarije Velika Pisanica. Skidding of rounwood by tractor Timberjack 240 C from regeneration felling in conditions of forest office Velika Pisanica. Šumarski list 128 (11/12): 671 – 678.
 38. Tikvić I., Seletković Z., Zečić Ž., Puntarić D., Ugarković, D., 2004: Utjecaj brdskih šumskih ekosustava na kvalitetu vode u vodotocima (The impact of montane forest ecosystems on the quality of water in streamflows), IUFRO Simposium, Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja (Anti-erosive and water-protective role of the forest and methods of its preservation and improvement), group 8.01.00. Ekosustavi (Ecosyastems), group 8.01.08 Nizinski šumski ekosustavi (Floodplain forests ecosystems), 23. 11. 2004. Zagreb. Sažeci referata (Summaries), pp 34-34.
 39. Puntarić, D., Kos, A., Šmit, Z., Zečić, Ž., Šega, K., Beljo Lučić, R., Horvat, D., Bošnir, J., 2005: Dust wood exposure in wood industry and forestry. Josip Čulig ur., Stručni i znanstveni radovi Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, Pregled 2004., pp 28-28. Zagreb.
 40. Puntarić, D., Kos, A., Šmit, Z., Zečić, Ž., Šega, K., Beljo Lučić, R., Horvat, D., Bošnir, J., 2005: Dust wood exposure in wood industry and forestry (Izloženost drvnoj prašini radnika drvne industrije i šumarstva). Collegium Antropologicum, Volume 29, Supplement 1, pp 221-225. Zagreb.
 41. Horvat D., Kos A., Zečić Ž., Šušnjar M., Bešlić, I., 2005: Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva (Reserch of oak-wood dust concentration in the working environment of fuelwood processing). Šumarski list 129 (7/8): 393 – 396.
 42. Zečić, Ž., Marenče, J., 2005: Mathematical models for optimisation of group work in harvesting operation (Matematički modeli optimizacije skupine radnika pri pridobivanju drva), Croatian Journal of Forest Engineering 26 (1), pp. 29 - 37, Zagreb.
 43. Tikvić, I., Zečić, Ž., Seletković, Z., Posarić, D., 2005: Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i odumrlih stabala hrasta lužnjaka na primjeru iz Spačve (Structure and utilisation of the wood volume of damaged and dead peduncled oak trees in Spačva). Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Stubičke Toplice, 24.-25. studeni, 2005. Zbornik sažetaka (Proceedings), pp. 67-68.  
 44. Horvat, D., Kos, A., Zečić, Ž., Bešlić, I., Madunić-Zečić, V., 2005: Research of Fir-wood dust concentration in the working environment of cutters (Prilog istraživanju koncentracije drvne prašine jelovine u radnoj okolini sjekača). Croatian Journal of Forest Engineering 26 (2), pp. 85 - 90, Zagreb.
 45. Horvat D., Kos A., Zečić Ž., Jazbec, A., Šušnjar M., 2005: Concentration of wood dust in the working environment durung felling and processing of Beech trees (Koncentracija drvne prašine u radnoj okolini pri sječi i izradi stabala bukve). An international Conference of the FORMEC, Ljubljana, Beč, 26.-30. September, 2005. Proceedings), pp. 27-27.
 46. Horvat D., Kos A., Zečić Ž., Jazbec, A., Šušnjar M., 2005: Concentration of wood dust in the working environment durung felling and processing of Beech trees FORMEC 2005 - Scientific cooperation for forest technology improvement / Košir, Boštjan (ur.). Ljubljana, Slovenija: Biotechnical faculty, University of Ljubljana, 2005. 123-131.
 47. Martinić, I., Zečić Ž., Poršinsky T., 2005: Izvješće o provedbi projekta “Usustavljenje normi i normativa” – Izvješće br. 2 (Report for project “Syistematization of time standards and normative provisions” – Report n. 1). Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 1 – 64. 
 48. Zečić, Ž., Pentek T., 2005: Characteristics and Factors of Teamwork in Harvesting Natural Broadleaved Stands. Enviromental Management; Contibution to Solution. University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology. Koprivanec, Natalija (ur.) 1st Internationale Symposium on Enviromental Management, Zagreb, October, 1-2, 2003., Book of papers, 221-235.
 49. Zečić Ž., Krpan A. P. B., Marčetić, D., 2005: Efektivno vrijeme farmerskih vitala Tajfun pri privlačenju drva traktorom Steyr 8090a (Effective time of farmi-winch Tajfun in timber skidding by tractor Steyr 8090a). Nova mehanizacija šumarstva 26, pp. 13 - 22, Zagreb.
 50. Tikvić I., Seletković Z., Zečić Ž., Puntarić D., Ugarković, D., 2005: Utjecaj brdskih šumskih ekosustava na kakvoću vode u vodotocima (The impact of montane forest ecosystems on water quality of watercourses), IUFRO Simposium, Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja (Anti-erosive and water-protective role of the forest and methods of its preservation and improvement), group 8.01.00. Ekosustavi (Ecosyastems), group 8.01.08 Nizinski šumski ekosustavi (Floodplain forests ecosystems), 23. 11. 2004. Zagreb. Posebni broj šumarskog lista, 129, str. 202-218.
 51. Zečić, Ž., 2005: Improvement of team work at thinnings of middle-aged broadleaved stands (Unapređenje skupnoga rada pri prorjeđivanju brdskih srednjedobnih bjelogoričnih sastojina). Glasnik za šumske pokuse 41: 13 – 101. Zagreb.  
 52. Zečić Ž., Krpan, Vukušić, S., 2006: Productivity of tractor C Holder C870 F whit double drum winch Igland 4002 in thinning beech stands. Croatian Journal of Forest Engineering 27 (1), pp. 49 - 56, Zagreb.
 53. Zečić, Ž., Krpan, A.P.B., 2006: Primjena skupnoga rada pri pridobivanju drva u prorednim sastojinama brdskog područja (Using of teamwork in timber harvesting from thinning stands i hilly terrains). Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5: 543 – 556. Zagreb. 
 54. Zečić, Ž., 2006: Usporedba djelotvornosti traktora Ecotrac 120 V pri privlačenju drva u brdskim i gorskim uvjetima (Comparison of productivity of skidder Ecotrac 120V at timber skidding in haily and mountains conditions). Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5: 557 – 572. Zagreb.
 55. Krpan, A.P.B., Prka, M., Zečić, Ž., 2006: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice „Bjelovarska Bilogora“ (Phenomenon and characteristic of false heartwood in the Beech thinnings and regenerative fellings in management unit „Bjelovarska Bilogora“. Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5: 529 – 542. Zagreb.
 56. Tikvić, I., Zečić, Ž., Seletković, Z., Ugarković, D., Posarić, D., 2006: Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta lužnjaka na primjeru iz Spačve (Structure and utilisation of the wood volume of damaged and dead peduncled oak trees in Spačva). Radovi, Posebno izdanje; Šumarski institut Jastrebarsko.

vrh stranice