naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZAVODI
zavodi arrowZavodi Šumarskog odsjeka
Šumarski odsjek

image

Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Obavlja znanstveno-nastavnu djelatnost iz područja uzgajanja, osnivanja i ekologije šuma, fitocenologije, pedologije, melioracija krša i zaštite prirode.
image

Zavod za izmjeru i uređivanje šuma

U okviru zavoda provodi se nastavna, istraživačka i publicistička djelatnost iz područja izmjere, uređivanja i planiranja gospodarenja šumskim resursima.
image

Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku

U sklopu zavoda provodi se izobrazba studenata, kao i znanstveno-istraživački rad, iz područja šumarske genetike, dendrologije i botanike.
image

Zavod za šumarske tehnike i tehnologije

Temeljne su zadaće zavoda provođenje nastavnih planova i programa, permanentna edukacija šumarskih stručnjaka, istraživački rad, izdavačka djelatnost i dr.
image

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

U sklopu zavoda provodi se nastava i znanstveno-istraživački rad u segmentu zaštite šuma od štetnih biotskih i abiotskih čimbenika te lovstva, gospodarenja i upravljanja s divljači.
image

Zavod za nastavno-pokusne šumske objekte

Namjena je nastavno-pokusnih objekata višestruka. Osim što su nezamjenjivi u izvođenju terenske nastave i znanstvenih istraživanja, služe kao model uzornoga gospodarenja šumama i njihove višestruke uporabe, a brojne studenske i stručne ekskurzije iz svake godine upoznavaju obilježja prirodnih šumskih ekosustava, a istodobno i ljepote i bogatstvo naše domovine.