naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
O FAKULTETU
arrowdokumenti i propisi  arrowjavna nabava

Obavijest sukladno clancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi

Sukladno clancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Sveucilište u Zagrebu Šumarski fakultet kao narucitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.