naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
   povratak na nastavni plan
DETALJI ZA PREDMET
 

Naziv Izmjera terena s osnovama kartografije (ŠP) (ŠP2004) - obavezni
Studiji Preddiplomski studiji šumarstva
Predavanja: 2 h/tj.; vježbe: 3h/tj.; teren: 6 dana; ECTS: 6,0
Cilj predmeta: Zadatak predmeta je upoznati studente s potrebom izmjere terena i kartografije u šumarstvu. Osim toga studente je potrebno upoznati s osnovama kartografije i izmjere terena kako bi ih se pripremilo za izučavanje i praktičnu primjenu metoda kartiranja i izmjere terena u daljnjem studiju te praksi.
Sadržaj predmeta: Nastavom je obuhvaćeno: osnove kotirane i ortogonalne projekcije; mjerne jedinice, norme, pogreške mjerenja; načini izmjere točaka, dužina, kutova, površina, visinskih razlika; sprave za mjerenje i pribor; načini prikazivanja pojedinih objekata i pojava na kartama; načini kartiranja - grafičko, numeričko; čitanje karata, uporaba karata, mjerenja na kartama, orijentacija pomoću karte.Predmet je koncipiran da tijekom ljetnog semestra studenti putem predavanja i vježbi, te praktičnih radova (programa) obrađuju teme koje su vezane uz izmjeru terena. Nastava će se izvoditi uz kompjutorske prezentacije, praktično će se izvoditi samo jednostavnija mjerenja, dok će se složenije metode i moderan instrumentarij prezentirati na demonstracijskim vježbama.
Način polaganja ispita: Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
Provođenje nastave: U okviru kolegija uz redovno pohađanje predavanja,vježbi i terenske nastave studenti tijekom semestra izrađuju 10 individualnih programa (zadataka), te 3 projektna zadatka s terenske nastave.Provjera znanja odvija se putem 2 kolokvija.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: Anketiranje studenata
Korištenja engleskog jezika u nastavi: Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Nastavnik: Renata Pernar (redoviti profesor), Ante Seletković (izvanredni profesor), Mario Ančić (docent), Jelena Kolić (viši asistent - znanstveni novak)
Literatura: Opća kartografija (obavezna), Nove tehnike izmjere i kartografije (obavezna), Vom Grenzstein zur Landkarte (neobavezna), Praktična geodezija (neobavezna), The surveying handbook (second edition) (neobavezna)

 NOVOSTI

PREDAVANJA
Termini predavanja po grupama iz predmeta Izmjera terena s osnovama kartografije za šumarski smjer
VJEŽBE
Raspored grupa i termini vježbi iz predmeta "Izmjere terena s osnovama kartografije" na smjeru Šumarstvo