naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
Studiji
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ŠUMARSKOG FAKULTETA

Šifra Engl.u nast. ECTS Zimski semestar Ljetni semestar
  Kemija s biokemijom (ŠP)
ŠP1001 7,0 3 + 1 + 0 -
  Matematika (ŠP)
ŠP1002 7,0 3 + 3 + 0 -
  Petrologija s geologijom (ŠP)
ŠP1003 5,0 2 + 1 + 0 -
  Zoologija u šumarstvu
ŠP1004 6,0 2 + 1 + 0 -
  Sociologija u šumarstvu
ŠP1005 --- 5,0 1 + 1 + 0 -
  Šumarska botanika
ŠP2001 --- 8,0 - 3 + 3 + 4
  Biometrika
ŠP2002 ¤¤¤ 5,0 - 2 + 2 + 0
  Pedologija (ŠP)
ŠP2003 ¤-- 8,0 - 2 + 2 + 3
  Izmjera terena s osnovama kartografije (ŠP)
ŠP2004 --- 6,0 - 2 + 3 + 6
  Anatomija drva (ŠO)
ŠP2005 3,0 - 1 + 1 + 0
  Strani jezik
0,0 0 + 2 + 0 0 + 2 + 0
  Tjelesna i zdravstvena kultura
¤-- 0,0 0 + 2 + 0 0 + 2 + 0
 
Predavanja + vježbe + terenska