×
Drvnotehnološki odsjek

Zavod za tehnologije materijala

IV. paviljon, 2. kat

Fax: +385 1 235 2544


Znanstvena djelatnost i projekti

Znanstveno-istraživački rad Zavoda je fokusiran na istraživanja kemijske strukture drva, utekućenog drva, izolacije i karakterizacije nano čestica iz drva i ostalih lignoceluloznih tvari; utjecaja pilanske tehnologije raznih vrsta drva na njihovo kvantitativno i kvalitativno iskorišćenje; utjecaja hidrotermičkih procesa sušenja i parenja na kemijska svojstva drva i optimizaciju tehničkih svojstava; projektiranje novih tipova smola na bio-bazi te optimizacije i karakterizacije svojstava novih biokompozitnih materijala.

 

Znanstveni projekt

 • 2000.-2002., Međunarodni hrvatsko-slovenski projekt (projekt broj 28): Kvaliteta sušenja drva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Stjepan Pervan, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2002.-2007., Drvne ploče sa smanjenim udjelom slobodnog formaldehida, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2007.-2011., Razvoj i optimizacija novih drvno-kompozitnih materijala uslojene strukture, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Mladen Brezović, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2007.-2013., Tehnologije novih vrsta drvnih materijala od usitnjenog i utekućenog drva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2008.-2012., Utjecaj procesnih parametara hidrotermičkih postupaka na svojstva drva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Stjepan Pervan, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2009.-2012., Tehnologijski projekt: Razvoj energetski efikasne sušionice za drvo, grijane obnovljivim izvorima energije, Hrvatski institut za tehnologiju (današnji HAMAG-Bicro), Stjepan Pervan, Šumarski fakultet, Zagreb

Stručna djelatnost

Stručna djelatnost Zavoda je usmjerena na tehnološke i stručne projekte s gospodarstvom, vođenje tehnoloških procesa, stručne ekspertize, stručna mišljenja, edukacijske seminare, stručna predavanja, publiciranje stručnih radova, ispitivanja i kontrolu kvalitete drvnih materijala, istraživanja mogućnosti uporabe drvnih ostataka, izdavanje potvrda o sukladnosti, certifikata, potvrda o položenoj edukaciji i drugoj dokumentaciji iz područja ovlaštenja.   


Stručni projekti

 • Projekt određivanja sušioničkih kapaciteta u gospodarstvu za potrebe „Hrvatskih šuma“ d.o.o.;  Hrvatske šume d.o.o., GIU Croatiadrvo, HGK, 2002. – 2004., voditelj Vladimir Jambreković
 • Metodologija određivanja potrebitih količina tehničkih drvnih sortimenata s obzirom na stupanj finalizacije proizvodnje u drvnoj industriji; Hrvatske šume d.o.o., 2013., voditelj Josip Ištvanić
 • Ustrojstvo fitosanitarnog sustava Republike Hrvatske vezanog za drvenu ambalažu u međunarodnom prometu prema ISPM 15; Ministarstvo poljoprivrede, 2005. -   , voditelj Vladimir Jambreković
 • Procurement of certification for international phytosanitary standard ISPM 15 (IPA2007/HR/16IPO/001-040446-PROC09), Ministarstvo gospodarstva, 2014., voditelj Vladimir Jambreković

 

Usluge i proizvodi

Studije

 • Uzrok i posljedice promjene volumena i gustoće piljenog drva prilikom prirodnog ili umjetnog sušenja, (za potrebe Exportdrva d.d.), 2004.
 • Kritička studija pilanske obrade drva sa osvrtom na kapacitete sušionica u tvrtki Belišće d.d. - TPD d.o.o., (za potrebe Belišća d.d. - TPD d.o.o.), 2006.
 • Mogućnost proizvodnje kompozitnih materijala od usitnjenog drva u Republici Hrvatskoj, 2006. 
 • Procjena tržišne vrijednosti pilanskih proizvoda u tvrtki D.I. Sekulić d.o.o. u stečaju, (za potrebe D.I. Sekulić d.o.o. u stečaju), 2010
 • Procjena vrijednosti strojeva i opreme u tvrtki D.I. Sekulić d.o.o. u stečaju, (za potrebe D.I. Sekulić d.o.o. u stečaju), 2010
 • Kvantitativno iskorištenje jelovih i bukovih trupaca te bukovih srčanica pri njihovoj pilanskoj obradi u elemente za palate, (za potrebe Spandau d.o.o.), 2011.
 • Pisani nalaz i mišljenje o visini štete prema cijeni koštanja piljene građe jele/smreke u predmetu p-421/2013, (za potrebe općinskog suda u Dubrovniku) , 2016

Projekti

 • Ustrojstvo sustava primjene ISPM 15 u području drvene ambalaže u međunarodnom prometu, 2007. 
 • Sustav kontrole kvalitete drvnih ploča Republike Hrvatske, 2008. 

 

Povijest Zavoda

Korijeni Zavoda za tehnologije materijala datiraju od 01. listopada 1960. godine kada se iz Zavoda za tehnologiju drva izdvojio Zavod za mehaničku preradu drva. Statutom od 01. srpnja 1967. godine Zavod za mehaničku preradu drva mijenja naziv u Katedra za mehaničku preradu drva. Godine 1981. iz Katedre se izdvajaju neki predmeti te se iz te jezgre formira nova Katedra za Finalnu obradu drva. Odlukom od 15. srpnja 1995. godine iz Katedre za mehaničku preradu drva izdvaja se predmet Hidrotermička obrada drva. Katedri se pripaja Katedra za kemijsku preradu drva te time nastaje Zavod za ploče i kemijsku preradu drva. Od 01. siječnja 1998. godine u sastavu zavoda nalaze se predmeti Hidrotermička obrada drva i Tehnologija masivnog drva. Statutom od 02. lipnja 2005. godine Zavod za ploče i kemijsku preradu drva mijenja naziv u Zavod za tehnologije materijala. 

Zavod pokriva osnovna drvnotehnološka područja koja su interdisciplinarno strukturirana te obuhvaćaju područja kemije drva, tehnologije kemijske prerade drva, pilanske tehnologije drva, hidrotermičke obrade drva te tehnologije furnira i bio-kompozitnih materijala od usitnjene, razvlaknjene i uslojene strukture. 

Zavod uspješno provodi sve tri misije Sveučilišta: iznimna nastavna aktivnost na svim studijskim razinama (stručni, preddiplomski, diplomski, specijalistički, doktorski), obiman istraživački rad (brojni znanstveni i stručni projekti) te sve intenzivniji transfer tehnologije (neformalne edukacije, izdavačka djelatnost, inovacije).

Osobite aktivnosti Zavoda usmjerene su u suradnju s drvnoindustrijskim gospodarstvom, u području uspostavljanja sustava nadzora kvalitete drvnih materijala (ovlašteni laboratorij), uvođenja i razvoja sofisticiranih metoda vođenja hidrotermičkih procesa u postupcima sušenja i parenja drva, projektiranju novih vrsta smola i razvoju novih tipova biokompozitnih materijala, optimizaciji procesa u pilanskim tehnologijama, kemijskoj analizi i mogućnostima uporabe drvnih ostataka te uspostavi fitosanitarnog sustava (ovlaštenje) u području drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu.

Članovi Zavoda sudjeluju u brojnim aktivnostima na razini Fakulteta, Sveučilišta, ministarstava, strukovnih udruga kao i općenito u široj društvenoj zajednici.   

 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije