×
Drvnotehnološki odsjek

Istraživanja

Laboratorij za anatomska svojstva i zaštitu drva

Laboratorij za fizikalna i mehanička svojstva drva

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta
(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

  • Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu, 1996. – 2001., Božidar Petrić, Radovan Despot, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
  • Istraživanje svojstava novih komercijalnih vrsta drva u Europi, 2002. – 2006., Tomislav Sinković, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
  • Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva, 2006. – 2013., Radovan Despot, Jelena Trajković, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
  • Fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva, 2006. – 2013., Slavko Govorčin, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
  • Istraživanja anatomskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava domaćih vrsta drva i klonova topole, 2013. – 2014., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Istraživanje strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava i prirodne otpornosti drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu, 2014. – 2015., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Anatomska, fizikalna, mehanička i kemijska svojstva drva bijele topole (Populus alba L.) i klonova bijele topole uz rijeku Dravu, 2015. – 2016., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Uporabna svojstva modificiranog i nemodifciranog juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) i njenih klonova, 2016. – 2017., Marin Hasan, Sveučilište u Zagrebu.
Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije