×

Politika kvalitete

Politika sustava kvalitete Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj (LIN) temelji se na provedbi ispitivanja u skladu s važećim metodama obuhvaćenima područjem rada Laboratorija, prema načelima struke i dobre profesionalne prakse.

Uprava laboratorija obavezna je ispunjavati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 i neprestano poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja laboratorijem.

Djelatnici laboratorija rade nepristrano i u skladu sa zakonskim odredbama, dokumentacijom Laboratorija, pravilima struke te po svojoj profesionalnoj savjesti, pri čemu ne provode aktivnosti povezane s mogućim sukobom interesa. Opseg rada djelatnika i suradnika koji obavljaju poslove u postupku ispitivanja određen je dokumentima sustava upravljanja kvalitetom.

Djelatnici i uprava laboratorija svojim kupcima osiguravaju vrhunsku uslugu ispitivanja kvalitete proizvoda primjenom akreditiranih i drugih metoda za koje je laboratorij osposobljen, kao i kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem svojih djelatnika.

Osoblje i organizacije koje ne sudjeluju u radu laboratorija ni na koji način ne utječu na rezultate njegova rada.

Ciljevi sustava kvalitete su provedba ispitivanja kvalitete proizvoda prema unaprijed jasno određenom zahtjevu kupca; uporaba kvalitetne, provjerene i umjerene opreme; omogućavanje kupcu prisustvo ispitivanjima i kontinuirana komunikacija s kupcem; praćenje zadovoljstva korisnika i analiza povratnih informacija; nepristrano rješavanje eventualnih pritužbi, poduzimanje svih potrebnih radnji u slučaju nastanka grešaka, njihovo uklanjanje i sprečavanje novih pojava; te uvođenje potrebnih promjena ili unapređivanja sa svrhom poboljšavanja uvjeta rada, proširivanja metoda ispitivanja, nabave nove opreme, osiguravanja bolje kvalitete rezultata ispitivanja i njihova prikaza.

Sve navedeno ima za cilj ostvarivanje interesa kupca ili korisnika njegovih proizvoda i usluga, i interesa laboratorija.
Ciljevi sustava kvalitete provode se kroz svakodnevno poslovanje i rad djelatnika čime se uspostavlja, dokumentira, nadzire i poboljšava sustav upravljanja kvalitetom.

Informacije o kupcima usluga laboratorija su povjerljive. Pristup povjerljivim podacima omogućen je samo djelatnicima laboratorija, koji ih ne iznose kako bi spriječili bilo kakav utjecaj na poslovanje kupaca i laboratorija. Zaštita povjerljivih podataka korisnika odnosi se na aktivne djelatnike i na one čiji je rad u laboratoriju prestao.

Djelatnici laboratorija upoznati su s dokumentacijom sustava kvalitete, obavezni su poznavati politiku i ciljeve sustava kvalitete i provoditi ih.

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije