×

Laboratorij za izmjeru šumskih resursa

Djelatnost

Djelatnost laboratorija najvećim je dijelom vezana uz analize godova te praćenje dinamike rasta i prirasta stabala. U laboratoriju se provode razna dendrokronološka istraživanja poput dendroklimatoloških, dendroekoloških i dendroarheoloških. Za potrebe navedenih istraživanja obavlja se uzorkovanje, priprema te fotografiranje i najzahtjevnijih uzoraka drva u svježem ili suhom stanju. U okviru laboratorija provodi se razvijanje novih, učinkovitijih metoda izmjere i analize šumskih resursa na razini stabla, sastojine, gospodarske jedinice, kao i na nacionalnoj razini.  
 

Sustav za fotografiranje i determiniranje uzoraka

Najvažnija oprema

Od najvažnije opreme tu je Leica M50 stereolupa i Lintab 6 mjerni stol sa TSAP-Win i PAST programskim paketima za mjerenje i analiziranje godova, hladnjak za pohranu i čuvanje svježih uzoraka drva i arheološkog materijala. Razna specijalizirana svrdla za uzorkovanje drva. Oprema za makrofotografiju. Ultrazvučni daljinomjeri/visinomjeri, promjerke, digitalni i analogni dendrometri, sustav za praćenje protoka vode kroz stabla, klimatske stanice i senzori za praćenje vodnog potencijala u tlu, namijenjeni terenskim istraživanjima.

 

 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije