×

Molekularno-biološki laboratorij

Primarna djelatnost Molekularno biološkog laboratorija Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku usmjerena je na znanstvena istraživanja na području populacijske genetike šumskog drveća i istraživanja utjecaja klimatskih promjena na populacije i jedinke šumskog drveća primjenom genetičkih i epigenetičkih biljega. U laboratoriju se također provode istraživanja vezana za dijagnostiku patogenih i drugih gljiva na DNA uzorcima šumskog drveća, a opremljen je i za istraživanja DNA uzoraka drugih organizama za potrebe šumarstva i lovstva.

 

Molekularno biološki laboratorij

 

U laboratoriju se provode slijedeće aktivnosti:

  • izolacija DNA iz biljnog i životinjskog materijala i gljiva
  • lančana reakcija polimerazom za različite metode DNA biljega
  • Elektroforeza na agaroznom gelu za primarnu vizualizaciju DNK ulomaka 
  • vizualizacija i izmjera ulomaka DNA pomoću transiluminatora i odgovarajućeg softvera


ISTAKNUTA ISTRAŽIVANJA

  • Genotipizacija i analiza genetske raznolikosti klonova iz klonskih sjemenskih plantaža hrasta lužnjaka u Hrvatskoj pomoću jezgrinih i kloroplastnih mikrosatelitskih (nSSR i cpSSR) DNA biljega u okviru projekta MZOŠ „Očuvanje genofonda i oplemenjivanje šumskog drveća nizinskih šuma“
  • analiza genetske raznolikosti sjemenskih sastojina hrasta lužnjaka u Hrvatskoj pomoću jezgrinih i kloroplastnih mikrosatelitskih (nSSR i cpSSR) DNA biljega u okviru projekta MZOŠ „Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo“
  • analiza genetske i epigenetske raznolikosti europskih populacija hrasta lužnjaka i jedinki iz pokusnog nasada pomoću jezgrinih mikrosatelitskih (nSSR), EST – SSR, AFLP i MSAP biljega u sklopu projekta HRZZ „Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine“
  • Izolacija DNA gljiva iz tkiva i sjemena šumskog drveća (poljski jasen, odnosno hrast crnika) i determinacija vrsta gljiva pomoću specifičnih PCR početnica u sklopu projekata HRZZ „Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u poplavnim šumama Hrvatske“ i Ministarstva poljoprivrede „Integrirana zaštita šumskih ekosustava krša Hrvatske u promijenjenim klimatskim uvjetima“

Osim znanstvene djelatnosti, Molekularno biološki laboratorij koristi se i za edukaciju studenata u sklopu prediplomske, diplomske i postdiplomske nastave. U laboratoriju se provode vježbe iz predmeta vezanih za genetiku, oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća i grmlja. 
 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije