×

Šumarska knjižnica

voditelj šumarske knjižnice: prof. Marisstella Octek

e-mail: knjižnica@sumfak.hr

 

Povijest knjižnice

Na hrvatskom jeziku potkraj XVIII. stoljeća pojavljuju se prve poučne knjižice o šumarstvu. Prva šumarska knjižnica zatvorenog tipa djelovala je u Križevcima. Na Gospodarsko - šumarskom fakultetu od 1921. razvijala se Knjižnica Zavoda za šumske pokuse, Zavoda koji je promicao šumarsku znanost i šumarsko gospodarstvo. Pokretanjem 1926. godine znanstvenog časopisa “Glasnik za šumske pokuse” pokreće se i značajna međuknjižnična suradnja kojom se popunjava fond Knjižnice.


Fond knjižnice

Fond Šumarske knjižnice bogat je udžbenicima, časopisima, doktorskim, magistarskim, specijalističkim i diplomskim radovima iz područja šumarstva i drvne tehnologije te sadrži referentnu (priručnu) zbirku i stručnu literaturu na stranim jezicima. Najstarije knjige u posjedu Knjižnice su iz druge pol. 18. stoljeća.
Osim toga fond sadrži i znstvene knjige autora znanstvenika Fakulteta koje su predstavljene u CROSBI te predstavljene i pohranjene u NSK.
Sva godišta znanstvenih i stručnih časopisa šumarske i drvnotehnološke znanosti predstavljeni su i dostupni putem portala HRČAK.
Magistarski radovi i doktorske disertacije znanstvenika Fakulteta te znanstveni radovi obranjeni na Fakultetu sažeto su predstavljeni u CROSBI te u knjižnici dostupni na uvid.
Otkup knjiga knjižnicama povremeno je bio organizirao MZT/ MZOŠ.

Knjižni fond se u početku obrađivao u knjižničnom programu CROLIST te je bio mrežno pretraživ putem kataloga NSK. Potom je započela obradba građe u programu ISIS, a primjenom programa WINISIS katalog knjižnice bio je mrežno dostupan na katalogu Prirodoslovlje unutar projekta MZT / MZOŠ: Sustav Znanstvenih Informacija.
Uključenjem u ovaj sustav 1997 godine ubrzana je modernizacija rada knjižnice, a realizacijom ovog projekta knjižnica je dobila svoje mrežne stranice.

Od 2005. godine katalog Šumarske knjižnice prestaje biti mrežno dostupan, a informacije o knjižnoj građi danas možete dobiti putem elektroničke pošte ili/i brzoglasa te u Knjižnici.


Integrirani knjižnični sustav

Zbog novih zahtjeva obrazovnog sustava NSK 2009. godine započinje uvođenje novog integriranog knjižničnog sustava, a Sveučilište u Zagrebu podržava ta nastojanja i postepeno uvodi knjižnice svojih sastavnica. Danas Integrirani knjižnični sustav Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske čine knjižnice 32 ustanove iz sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Sustav se temelji na primjeni zajedničkog integriranog knjižničnog sustava Aleph, formata MARC 21, središnje normativne kontrole, nacionalnog predmetnog sustava i tezaurusa.
Nove tehnologije omogućile su povezivanje velikog broja fizički razmještenih knjižnica, a sve baze starih sustava kopirane su u novi koji sa jednog mjesta osigurava svim knjižnicama veće mogućnosti te sigurniju i efikasniju računalnu podršku. Međutim za bolji i efikasniji rad u zajedničkom sustavu pred Šumarsku knjižnicu stavlja zadatak provođenja nove katalogizacije fonda koji je započet 2011. godine.
Korisnici ovom sustavu mogu pristupiti putem Knjižničnog kataloga.


Najbrojniji korisnici Knjižnice danas su studenti Šumarskog fakulteta kojima se osim posudbe studijske literature priređuju i pružaju informacije, a omogućen im je i samostalan rad na računalu. U svrhu unapređivanja nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada na Šumarskom fakultetu Knjižnici se nabavljaju stručna literatura, referentna literatura, znanstveni i stručni časopisi, građa na elektroničkom mediju te pristup relevantnim bazama podataka.

 

 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije