×

Diplomski studij Drvnotehnološki procesi

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomske studije

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija su sljedeće: poznavanje pozicije i trendova u sektoru prerade drva u zemlji i svijetu, znanstvene spoznaje o drvu kao obnovljivom materijalu, potpuna osposobljenost za upravljanje drvnotehnološkim procesima, planiranje i obračun proizvodnje, vođenje svih poslova u drvnoj industriji, pripremljenost za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij. Magistar inženjer je u potpunosti pripremljen za individualan i timski rad iz područja pilanarstva i hidrotermičke obrade drva, zaštite drva, u području tehnologije proizvodnje furnira, ploča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, tehnologije proizvodnje finalnih drvnih proizvoda, posebno vođenje procesa površinske obrade drva i drvnih proizvoda. Magistar inženjer se bavi projektiranjem tehnologije, razvojem i unaprjeđenjem proizvodnje, optimizacijom proizvodnje a ima dodatna primjenjena znanja iz područja tehnike i managementa u drvnoj industriji. Izrađuje diplomski rad koji je po karakteru eksperimentalan stručni ili znanstveni.

Magistar inženjer je osposobljen za najsloženije poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom, preradom i trgovinom drva te konzultantskim i projektantskim tvrtkama, može raditi kao stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području drva i drvne tehnologije, kao voditelj i suradnik u poslovima trgovine i prometa drvnim proizvodima, može obavljati poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu, raditi kao nastavnik u strukovnim srednjim i srodnim školama te obavljati poslove i zadaće u publicistici i medijima vezanim za drvnu struku.

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije