×

Nastavni plan i program

Semestar 1.

Obvezni predmeti

DP-1134 - Hidrotermička obrada drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1135 - Pilanska tehnologija drva II- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1136 - Kvantitativne metode za operacijska istraživanja- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1137 - Proizvodni menadžment- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1142 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-1141 - Industrijska sociologija- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1139 - Iskorištavanje šuma- 4.0 ECTS - P30 + L15

DP-1138 - Modifikacije drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1138 - Vođenje proizvodnih procesa II- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

DP-1242 - Tehnologija furnira i uslojenog drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1243 - Tehnologija ploča od usitnjenog drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1244 - Automatizacija i mjerna tehnika u DI- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1245 - Rukovanje materijalom- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1250 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-1248 - CNC tehnika u finalnoj obradi drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1249 - Energetika drvne industrije- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1247 - Specijalne metode sušenja drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1246 - Tehnologija drvnih vlakana i papira- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

DP-2350 - Tehnologija drvnih proizvoda za graditeljstvo- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-2351 - Tehnološki procesi površinske obrade drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-2352 - Zaštita drva II- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2353 - Primijenjena statistikastatistika- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2357 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-2355 - Projektiranje drvnoindustrijskih pogona- 4.0 ECTS - P15 + A30

DP-2354 - Upravljanje i osiguranje kvalitete - 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2356 - Zaštita industrijskog okoliša- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

DP-2457 - Diplomski rad - 30.0 ECTS - L75 + T75

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije