×

Organizacija proizvodnje

Svrha pokretanja studija

Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija proizvodnje pokreće se sa svrhom kvalitetnog i suvremenog obrazovanja u području organizacije proizvodnje u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju namještaja. Pokretanje takvog specijalističkog poslijediplomskog studija potakunuto je potrebama koje se pojavljuju na tržištu rada u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju namještaja, posebice u poslovima upravljanja i vođenja proizvodnje u navedenim tvrtkama, za koje je potrebno poznavanje specifičnosti drvnotehnoloških znanja.
Poslijediplomski studij iz područja organizacije proizvodnje postojao je i prije na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je završio veliki broj postdiplomanata stekavši nazive magistara, odnosno doktora znanosti. Nastavnici, koji su nositelji predmeta na ovom specijalističkom studiju, priznati znanstvenici u zemlji i inozemstvu, pa su kao takvi ujedno i gostujući profesori u inozemstvu, na diplomskom i poslijediplomskom studiju, kao i mentori doktorskih disertacija tamošnjih doktorata.


Sadržaj studija

Sva područja ovog studija utemeljena su na suvremenim znanjima iz područja organizacije proizvodnih procesa, vođenja proizvodnje i poslovanja, secifičnosti tržišta drvom i drvnim proizvodima, upravljanja i osiguranja kvalitetom, te drugih organizacijskih znanja potrebnih za kvalitetno vođenje tvrtki za preradu drva i proizvodnju namještaja. Ujedno je takav poslijedilomski studij povezan sa sličnim studijima na sličnim fakultetima u inozemstvu ( Tehnički Univerzitet Zvolen, Biotehnička fakulteta Ljubljana i dr. )
Glavni partneri u provođenju poslijediplomskog specijalističkog studija Organizacija proizvodnje svakako su tvrtke za preradu drva i proizvodnju namještaja zainteresirane za obrazovanje takvih specijaliziranih kadrova koji će moći kvalitetno, sustavno i uspješno voditi tvrtke u tržišnoj utakmici na domaćem i inozemnom tržištu posjedujući suvremena znanja. Osim upućivanja kadrova na poslijediplomski studij, od tvrtki partnera očekuje se sudjelovanje i pripremanje praktične i terenske nastave za polaznike studija, pri čemu će oni osim teoretskih dobiti i potrebna praktična znanja iz pojedinih kolegija.


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Po završetku studija polaznik stječe znanja potrebna za kvalitetno, sustavno i uspješno vođenje proizvodnje za preradu drva i proizvodnju namještaja s posebnim naglaskom na znanja iz područja organizacije proizvodnje, upravljanja i vođenja proizvodnih procesa, trgovine drvom i drvniom proizvodima, upravljanja i osiguranja kvalitete u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju.


Informacije zainteresiranima

Studij traje dvije godine (4 semestra), a po završetku studija stječe se naziv Specijalist organizacije proizvodnje u drvnoj tehnologiji.

Uvijeti upisa su:

  • završen preddiplomski i diplomski studij na Šumarskom fakultetu
  • završen diplomski studij na drugom fakultetu uz polaganje razlikovnih ispita
  • uspjeh na diplomskom studiju veći od 3,5
  • poznavanje stranog jezika (prednost engleski)

Razlikovne predmete koje pristupnici koji su završili diplomski studij na drugim fakultetima i drugim znanstvenim područjinma trebaju upisati na Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološkom odsjeku odredi će Povjerenstvo za specijalistički studij. Tijekom obrazovanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju Organizacija proizvodnje, studenti će moći među izbornim predmetima izabrati iz široke lepeze predloženih izbornih predmeta na Šumarskom fakultetu, ali isto tako i sa drugih fakulteta, koji će u suradnji s mentorom izabrati kako bi upotpunili svoja znanja. Isto tako, pokretljivost studenata i nastavnika bit će dvosmjerna, pa će i polaznici drugih poslijediplomskih studija moći slušati kolegije s ovog studija. Prema potrebi, poslijediplomanti će u dogovoru s mentorom tijekom studija posjećivati i druge fakultete i sveučilišta u zemlji i inozemstvu.

 

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova


Polaznik u dogovoru s mentorom može umjesto izbornih predmeta navedenih u tablici izabrati i predmete s drugih poslijediplomskih studija na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ti će predmeti biti izborni, sa satnicom i brojem ECTS bodova priloženim u tablici. U prvom i drugom semestru studija polaznici stječu znanja iz dva obvezna predmeta i jednog ili više izbornih predmeta. U trećem semestru student upisuje jedan obvezni predmet te izborne predmete. Izborni predmeti mogu biti sa specijalističkog studija ili usmjereni predmeti i praktikumi doktorskog studija Šumarskog fakulteta, Drvnotehnološkog odsjeka, pod nazivom Drvna tehnologija. Ti predmeti se upisuju u dogovoru s mentorom. Iznimno u dogovoru s mentorom student može upisati predmete i praktikume ostalih specijalističkih ili doktorskih studija. Maksimalno tjedno opterećenje u nastavi je 12 sati. Po semestru student mora sakupiti minimalno 25 ECTS bodova, a maksimalno 35 ECTS bodova, s time da ukupan broj ECTS bodova tijekom studiranja ne bude manji od 120. To znači da je moguć prijenos ECTS bodova u sljedeći semestar, kao i smanjenje ECTS bodova u semestru ako je u prethodnim semestrima upisan veći broj bodova.

 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije