×

Nastavni plan i program

Semestar 1.

Obvezni predmeti

DT-1101 - Matematika- 7.0 ECTS - P45 + A45

DT-1102 - Fizika - 5.0 ECTS - P30 + A30

DT-1103 - Kemija drva - 8.0 ECTS - P45 + L60

DT-1104 - Anatomija drva - 10.0 ECTS - P45 + L60

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti tjelesno zdravstvene kulture, 1. semestra DT > Upisuje se predmet "Tjelesna i zdravstvena kultura"

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - 0.0 ECTS - TJ30

Izborni strani jezici 1. semestra DT > Upisuje se jedan od ponuđena 2 strana jezika (engleski ili njemački jezik)

Strani jezik - engleski 1 - 0.0 ECTS - SJ30

Strani jezik - njemački 1 - 0.0 ECTS - SJ30

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

DT-1205 - Tehnička mehanika - 5.0 ECTS - P30 + A30

DT-1206 - Osnove dendrologije - 3.0 ECTS - P15 + A30

DT-1207 - Primijenjena tehnička grafika - 5.0 ECTS - P15 + A30

DT-1208 - Drvnoindustrijsko strojarstvo - 5.0 ECTS - P30 + A30

DT-1209 - Osnove elektrotehnike - 4.0 ECTS - P30 + A30

DT-1210 - Tehnička svojstva drva 1 - 8.0 ECTS - P45 + A60

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti tjelesno zdravstvene kulture, 2. semestra DT > Upisuje se predmet "Tjelesna i zdravstvena kultura"

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - 0.0 ECTS - TJ30

Izborni strani jezici 2. semestra DT > Upisuje se jedan od ponuđena 2 strana jezika (engleski ili njemački jezik)

Strani jezik - engleski 2 - 0.0 ECTS - SJ30

Strani jezik - njemački 2 - 0.0 ECTS - SJ30

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

DT-2311 - Strojevi za obradu drva I - 6.0 ECTS - P45 + A45

DT-2312 - Tehnička svojstva drva 2 - 4.0 ECTS - P30 + A30

DT-2313 - Zaštita drva 1 - 7.0 ECTS - P45 + A45

DT-2314 - Osnove statistike - 4.0 ECTS - P30 + A30

DT-2315 - Transportna tehnika u drvnoj industriji - 5.0 ECTS - P30 + A45

DT-2316 - Terenska nastava 1 - 4.0 ECTS - T40

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti tjelesno zdravstvene kulture, 3. semestra DT > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - 0.0 ECTS - TJ30

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

DT-2416 - Konstrukcije proizvoda od drva I - 7.0 ECTS - P45 + A45

DT-2417 - Sušenje drva i drvnih materijala - 5.0 ECTS - P30 + A45

DT-2418 - Pilanska Tehnološke karakteristike drvagija drva 1 - 5.0 ECTS - P30 + A45

DT-2419 - Ljepila i lijepljenje drva - 4.0 ECTS - P30 + A30

DT-2420 - Ploče od usitnjenog drva - 5.0 ECTS - P30 + A45

DT-2421 - Terenska nastava 2 - 4.0 ECTS - T40

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti tjelesno zdravstvene kulture, 4. semestra DT > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 - 0.0 ECTS - TJ30

 

 

Semestar 5.

Obvezni predmeti

DT-3521 - Furniri i furnirske ploče - 5.0 ECTS - P30 + A45

DT-3522 - Organizacija proizvodnje - 7.0 ECTS - P45 + A45

DT-3523 - Tehnologija finalne obrade drva - 6.0 ECTS - P45 + A45

DT-3524 - Drvo u graditeljstvu - 4.0 ECTS - P30 + A30

DT-3525 - Trgovina drvom i drvnim proizvodima - 4.0 ECTS - P30 + A30

DT-3526 - Terenska nastava 3 - 4.0 ECTS - T40

 

 

Semestar 6.

Obvezni predmeti

DT-3626 - Planiranje i obračun proizvodnje - 5.0 ECTS - P30 + A45

DT-3627 - Površinska obrada drva - 5.0 ECTS - P30 + A45

DT-3634 - Terenska nastava 4 - 4.0 ECTS - T40

DT-ZAVR - Završni rad - 7.0 ECTS - A45

 

Izborni predmeti

Izborna skupina A, 3. god DT > Upisuju se predmeti jedne od ponuđenih izbornih skupina A ili B

DT-3630 - Strojevi za obradu drva II - 3.0 ECTS - P30 + A30

DT-3629 - Tehnološke karakteristike drva - 3.0 ECTS - P30 + A30

DT-3628 - Vođenje proizvodnih procesa 1 - 3.0 ECTS - P30 + A30

 

Izborna skupina B, 3. godine DT > Upisuju se predmeti jedne od ponuđenih izbornih skupina A ili B

DT-3631 - Konstrukcije proizvoda od drva II - 3.0 ECTS - P30 + A30

DT-3633 - Oblikovanje namještaja - 3.0 ECTS - P30 + A30

DT-3632 - Ojastučeni namještaj - 3.0 ECTS - P30 + A30

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije