×

Završni rad

ZR-ŠP

Opterećenje: 45(A)

 

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Položen :     Matematika
Položen :     Petrologija s geologijom
Položen :     Zoologija u šumarstvu
Položen :     Sociologija u šumarstvu
Položen :     Kemija s biokemijom
Položen :     Šumarska botanika
Položen :     Pridobivanje drva I
Položen :     Biometrika
Položen :     Pedologija
Položen :     Izmjera terena s osnovama kartografije
Položen :     Dendrometrija
Položen :     Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu
Položen :     Osnove lovnoga gospodarenja
Položen :     Fiziologija šumskoga drveća
Položen :     Šumarska genetika
Položen :     Osnove ekonomike u šumarstvu
Položen :     Osnivanje šuma
Položen :     Šumarska fitocenologija
Položen :     Ekologija šuma
Položen :     Šumarska entomologija
Položen :     Dendrologija
Položen :     Uzgajanje šuma I
Položen :     Osnove uređivanja šuma
Položen :     Osnove mehanizacije šumarstva
Položen :     Zaštita prirode i okoliša
Položen :     Šumske prometnice
Položen :     Osnove organizacije u šumarstvu
Položen :     Sigurnost pri šumskom radu
Položen :     Šumarska fitopatologija
Položen :     Osnove zaštite šuma
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 4

 

 

Suradnici

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ianic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor

Email: dbaksic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Barčić

Izvanredni profesor

više
Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dario.baricevic@zg.htnet.hr
više
prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jcavlovic@sumfak.hr
više
Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ddiminic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Damir Drvodelić

Docent

Email: ddrvodelic@inet.hr
više
prof. dr. sc. Jozo Franjić

Redoviti profesor – trajno zvanje

Email: jfranjic@sumfak.hr
više
Marijan Grubešić
prof. dr. sc. Marijan Grubešić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: mgrubesic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: bhrasovec@sumfak.hr
više
Marilena Idžojtić
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: midzojtic@sumfak.hr
+385 1 2352522 više
Davorin Kajba
prof. dr. sc. Davorin Kajba

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dkajba@sumfak.hr
više
Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor

Email: kkrapinec@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jmargaletic@sumfak.hr
više
Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
Stjepan Mikac
doc. dr. sc. Stjepan Mikac

Docent

više
Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: milan.orsanic3@zg.t-com.hr
više
doc. dr. sc. Zdravko Pandur

Docent

Email: zpandur@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tpentek@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ivan Perković

Docent

Email: iperkovic@sumfak.hr
više
Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više
Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tporsinsky@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Izvanredni profesor

Email: sposavec@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Vibor Roje

Docent

Email: vroje@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ante Seletković

Izvanredni profesor

Email: aseletkovic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor

Email: skvorc@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor

Email: msporcic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redovni profesor

Email: msusnjar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Krunoslav Teslak

Docent

Email: kteslak@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: damir.ugarkovic@gs.htnet.hr
više
doc. dr. sc. Mislav Vedriš

Docent

Email: mvedris@sumfak.hr
više
Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mario Ančić

Docent

Email: mancic@sumfak.hr
više
Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije