×

Nastavni plan i program

Semestar 1.

Obvezni predmeti

UD-1001 - Gospodarenje i zaštita voda- 6.0 ECTS - P45 + T8

UD-1002 - Zaštita i gospodarenje s tlom- 6.0 ECTS - P45 + A15 + T8

UD-1003 - Računalno oblikovanje parkovnih prostora- 6.0 ECTS - P15 + A30 + T8

UD-1004 - Fitofarmacija u urbanim područjima- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T8

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

UD-1011 - Ethology- 2.0 ECTS - P15

UD-1007 - Laboratorijske metode u fitopatologiji- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1011 - Metode biljne taksonomije- 2.0 ECTS - P15

UD-1009 - Oplemenjivanje ukrasnog drveća i grmlja- 2.0 ECTS - P15

UD-1005 - Primjenjena fotointerpretacija- 2.0 ECTS - P15

UD-1008 - Primjenjena zooekologija- 2.0 ECTS - P15

UD-1010 - Ptice urbanih šuma i parkova- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1007 - Sinmorfologija i kartiranje šumske vegetacije- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

UD-2001 - Hortikulturna dendrologija- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T24

UD-2002 - Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije- 5.0 ECTS - P30 + L15 + T24

UD-2003 - Gospodarenje životinjskim vrstama- 4.0 ECTS - P15 + A15 + T16

UD-2004 - Statističke metode i modeliranje u šumarstvu- 4.0 ECTS - P15 + A30

UD-2005 - Poznavanje vegetacije- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

Uvod u diplomski rad I - 2.0 ECTS - L5 + T5

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-2016 - Biotehnologija u šumskog drveća- 2.0 ECTS - P15

UD-2008 - Gospodarenje otpadom- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2008 - Ishrana divljači- 2.0 ECTS - P15

UD-2007 - Ljekovito bilje- 2.0 ECTS - P15

UD-2006 - Šumske mikorize- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2007 - Tipologija šuma- 2.0 ECTS - P15

UD-2009 - Zoonoze u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

UD-3001 - Sanacija degradiranih terena- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-3002 - Analiza i valorizacija prostora- 4.0 ECTS - P30 + A15

UD-2003 - Ekoturizam- 4.0 ECTS - P30 + T16

UD-3004 - Rasadnička proizvodnja ukrasnoga bilja- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

Uvod u diplomski rad II - 6.0 ECTS - L15 + T15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

UD-3005 - Okolišna pedagogija- 2.0 ECTS - P15

UD-3010 - Organizacijska kultura- 2.0 ECTS - P15

UD-3008 - Prašume i šumski rezervati- 2.0 ECTS - P15

UD-3006 - Priprema i vođenje ekoloških projekata- 2.0 ECTS - P15

UD-3009 - Uporaba šumske biomase- 2.0 ECTS - P15

UD-3007 - Zaštićene prirodne vrijednosti- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

UD-4001 - Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-4002 - Ekološki monitoring- 4.0 ECTS - P15 + A30 + T16

UD-4003 - Diplomski rad - 22.0 ECTS - L55 + T55

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije