×

Završni rad

ZR-PU

Opterećenje: 45(A)

 

 

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Položen :      Matematika
Položen :      Petrologija s geologijom
Položen :      Primjenjena zoologija
Položen :      Sociologija urbanih i zaštićenih prostora
Položen :      Povijest perivojne arhitekture
Položen :      Botanika
Položen :      Pedologija
Položen :      Biometrika za prostorne valorizacije
Položen :      Izmjera terena s osnovama kartografije
Položen :      Kultura vizualne misli
Položen :      Uvod u urbanizam
Položen :      Fitocenologija
Položen :      Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja
Položen :      Opća i krajobrazna ekologija
Položen :      Mehanizacija u zaštićenim i urbanim područjima
Položen :      Fiziologija bilja
Položen :      Kemija s biokemijom
Položen :      Primjenjena entomologija
Odslušan :    Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Položen :      Primjenjena fitopatologija
Položen :      Dendrologija
Položen :      Pejsažno oblikovanje i planiranje
Položen :      Zaštita okoliša
Položen :      Ekonomika okoliša
Položen :      Uzgajanje šuma posebne namjene
Položen :      Uređivanje šuma posebne namjene
Položen :      Parkovna tehnika i uređaji
Položen :      Zaštita prirode
Položen :      Arborikultura
Položen :      Mikrobiologija ekosustava
Položen :      Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima
Položen :      Uvod u prostorno planiranje
Položen :      Ekologija šumskoga drveća
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 3

 

Suradnici

doc. dr. sc. Vibor Roje

Docent

Email: vroje@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jmargaletic@sumfak.hr
više
Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Jozo Franjić

Redoviti profesor – trajno zvanje

Email: jfranjic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor

Email: skvorc@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor

Email: dbaksic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ivan Perković

Docent

Email: iperkovic@sumfak.hr
više
Anamarija Jazbec
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: ajazbec@sumfak.hr
više
Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Joso Vukelić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jvukelic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ante Seletković

Izvanredni profesor

Email: aseletkovic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: damir.ugarkovic@gs.htnet.hr
više
prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redovni profesor

Email: msusnjar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Zdravko Pandur

Docent

Email: zpandur@sumfak.hr
više
Krunoslav Sever
doc. dr. sc. Krunoslav Sever

Docent

Email: ksever@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Saša Bogdan

Redoviti profesor

Email: sbogdan@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: bhrasovec@sumfak.hr
više
Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ddiminic@sumfak.hr
više
Marilena Idžojtić
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: midzojtic@sumfak.hr
+385 1 2352522 više
Davorin Kajba
prof. dr. sc. Davorin Kajba

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dkajba@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Daniel Krstonošić

Docent

Email: dkrstonosic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Izvanredni profesor

Email: sposavec@sumfak.hr
više
Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: milan.orsanic3@zg.t-com.hr
više
doc. dr. sc. Damir Drvodelić

Docent

Email: ddrvodelic@inet.hr
više
prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jcavlovic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Krunoslav Teslak

Docent

Email: kteslak@sumfak.hr
više
Hrvoje Nevečerel
doc. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Docent

više
izv. prof. dr. sc. Damir Barčić

Izvanredni profesor

više
doc. dr. sc. Vinko Paulić

Docent

Email: vpaulic@sumfak.hr
više
Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više
Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica

Email: acavlovic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Maja Moro

Docentica

Email: mmoro@sumfak.hr
više
Martina Temunović
doc. dr. sc. Martina Temunović

Docentica

Email: mtemunovic@sumfak.hr
više
Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: npernar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mislav Vedriš

Docent

Email: mvedris@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mario Ančić

Docent

Email: mancic@sumfak.hr
više
dr. sc. Jelena Kolić

poslijedoktorandica

Email: jkolic@sumfak.hr
više
Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dario.baricevic@zg.htnet.hr
više
dr. sc. Irena Šapić

Poslijedoktorandica

Email: isapic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Milivoj Franjević

Docent

Email: milivoj.franjevic@sumfak.hr
više
Jelena Kranjec Orlović
dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Poslijedoktorandica

Email: jkranjec@sumfak.hr
više
Igor Poljak
doc. dr. sc. Igor Poljak

Docent

Email: ipoljak@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Docentica

Email: ikaticic@sumfak.hr
više
dr. sc. Karlo Beljan

poslijedoktorand

Email: kbeljan@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

Docent

Email: lepoglavec@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor

Email: msporcic@sumfak.hr
više
Matija Landekić
doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Email: mlandekic@sumfak.hr
više
dr. sc. Matija Bakarić

Poslijedoktorand

Email: mbakaric@sumfak.hr
više
doc. dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Mlinar
više
izv. prof. dr. sc. Damir Krajnik
više
Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije