×
Šumarski odsjek

NPŠO Rab

Šumarski fakultet više od 95 godina dio svoga terenskoga obrazovanja studenata obavlja na otoku Rabu. Osnivač Katedre za uzgajanje šuma prof. dr. Andrija Petračić, 1923. godine prvi je doveo studente šumarstva na otok Rab da im pokaže bilje i šume najzelenijega otoka na Jadranu. Od toga vremena, pa sve do danas studenti šumarstva svake godine dio svoje terenske nastave provode na otoku Rabu. To je i urodilo time da je na Rabu Šumarski fakultet osnovao svoj Nastavno-pokusni šumski objekt (NPŠO).

 

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za potrebe obrazovanja visokostručnih kadrova i znanstvenoistraživačkog rada gospodari dijelom mediteranskih šuma na otoku Rabu. Šume su preuzete na upravljanje i gospodarenje 1975. godine. Spomenute šume imaju posebnu namjenu i specifičan karakter (>>Šume s posebnom namjenom<<), a glavni im je cilj zorna izobrazba studenata šumarstva, obavljanje znanstvenoistraživačkog rada u vezi s prirodnom obnovom šuma našeg Mediterana i postizanje optimalne turističko-rekreativne uloge šuma otoka Raba.

 

Šume i objekti NPŠO Rab nalaze se u obalnom području jugozapadnog dijela otoka Raba u šumskom predjelu Kalifront. U centralnom dijelu obalnog područja objekta nalazi se uvala Sv. Mara. Ukupna površina šuma iznosi 98,80 ha.

 

Preuzimanjem šuma od strane Šumarskog fakulteta započinje se s izradom Programa za gospodarenje šumama kojima se propisuju nužni šumskouzgojni radovi kojima se šume mediteranskog područja trebaju povratiti u prvobitno stanje. Velika opasnost za svaku sredozemnu šumu, a osobito za šume s posebnom i turističkom namjenom, gdje je frekventnost ljudi velika, jest požar. Zbog toga je bilo potrebno provesti preventivne protupožarne mjere.

 

Jedna od posebnosti NPŠO Rab je lovište „Kalifront“ koje se povjerava Šumarskom fakultetu 1997. godine od strane trgovačkog društva „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb, radi provođenja znanstveno-nastavnoga programa u sklopu NPŠO Rab. Lovište se prostire na 1351 ha. Temeljni cilj istraživanja u lovištu Kalifront je pronalaženje optimalnih odnosa čimbenika integralnoga gospodarenja šumom i divljači u stanišnim uvjetima šume hrasta crnike (Fraxino orni-Quercetum ilicis H-ić /1956/ 1958) i njezinih degradiranih stadija. Značajni je doprinos znanstvenoistraživačkom radu izučavanje utjecaja divljači na šumski ekosustav, utjecaj na vegetaciju zbog brsta i ispaše, na tlo te na pomlađivanje i razvoj sastojine. Osobiti je cilj poboljšanje dodiplomske i poslijediplomske nastave studenata Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Tu će se u sklopu terenske nastave osposobljavati za praktičan rad u lovnom gospodarenju.

 

Znanstveni rad odvija se na pokusnim plohama za potrebe šumarstva, a osnovana je i jedna trajna ploha od 1 ha u sklopu međunarodnoga projekta » Čovjek i biosfera<< (UNESCO-MAB), na koju dolaze stručnjaci različitih struka radi istraživanja prirode. Posebno se znanstveni rad odvija u rasadniku. Uz to NPŠO Rab posjećuju i različita prirodoznanstvena društva (Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko biološko društvo i dr.), te strani znanstvenici i stručnjaci kao službeni gosti Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. U šumi NPŠO-a Rab dosada je postavljeno ukupno 13 pokusnih ploha na 2,3 ha na kojima se istražuje.
 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije