×

Diplomski studiji

UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

Razredbeni ispit za studente koji upisuju diplomski sveučilišni studij Drvne tehnologije – (Drvno tehnološke procese ili Oblikovanje proizvoda od drva), a prethodno nisu završili preddiplomski studij Drvne tehnologije provodit će se u petak 27. rujna 2019. u 10.00 sati, u dvorani IV-226 (stara zgrada), prijave za razredbeni ispit se podnose do 26. rujna 2019. do 15:00 sati.

Pristupnici moraju na razredbeni ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Obavijest o rezultatima razredbenog postupka objavit će se u petak 27. rujna 2019. do 16.00 sati na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Šumarskog fakulteta.

  • upisi će se održati 1., 2., i 3. listopada 2019. godine. Za upis je potrebno donijeti dokaz o uplati troškova upisa na diplomski studij u iznosu 350,00 kn.

DIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO, SMJER: UZGAJANJE I UREĐIVANJE ŠUMA S LOVNIM GOSPODARENJEM

Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Šumarstvo, a nisu završili preddiplomski studij Šumarstvo, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 16 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka šumarstva.


DIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO, SMJER TEHNIKA, TEHNOLOGIJA I MANAGEMENT U ŠUMARSTVU


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Šumarstvo, a nisu završili preddiplomski studij Šumarstvo, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 15 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka.


DIPLOMSKI STUDIJ URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, a nisu završili preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 15 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.DIPLOMSKI STUDIJ DRVNOTEHNOLOŠKI PROCESI


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije, kao i ostale sveučilišne preddiplomske studije. Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, imaju pravo upisa bez polaganja razredbenog ispita. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, polažu razredbeni ispit. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 12 obaveznih predmeta i diplomski rad, a iz ponude izbornih predmeta upisuju po dva izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka drvne tehnologije.


DIPLOMSKI STUDIJ OBLIKOVANJE PROIZVODA OD DRVA


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije, kao i ostale sveučilišne preddiplomske studije. Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, imaju pravo upisa bez polaganja razredbenog ispita. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, polažu razredbeni ispit. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 12 obaveznih predmeta i diplomski rad, a iz ponude izbornih predmeta upisuju po dva izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka drvne tehnologije.

 

Obavijesti

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije