×

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Djelatnici Šumarskog fakulteta realiziraju svoj znanstveni i stručni rad u laboratorijima, praktikumima, na nastavno pokusnim šumskim objektima fakulteta, u tvrtkama te u suradnji s drugim organizacijama  u zemlji i inozemstvu. Djelatnici redovito okupljaju istraživačke timove i prijavljuju svoje projektne ideje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, natječaje iz strukturnih fondova te na natječaje drugih organizacija.  Dio istraživanja se redovito provodi u suradnji s partnerskim organizacijama i zemlji i inozemstvu.

Fakultet ima sklopljen niz ugovora o suradnji s domaćim i inozemnim fakultetima i organizacijama što omogućava mobilnost i usavršavanje studenata i nastavnika.

Rezultati istraživačkog znanstvenog i stručnog rada prezentiraju se na skupovima u zemlji i inozemstvu.


Znanost na Šumarskom fakultetu očituje se kroz znanstvene projekte relevantne za znanstveno-istraživačke djelatnosti Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma, Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Zavoda za šumarske tehnike  i tehnologije, Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Zavoda za znanost o drvu, Zavoda za tehnologije materijala, Zavoda za organizaciju proizvodnje, Zavoda za procesne tehnike i Zavoda za namještaj i drvne proizdvode.  Od 2007. do danas djelatnici Šumarskog fakulteta bili su voditelji ili voditelji dijela 230 znanstvenih projekata. Također, Šumarski je fakultet u istom razdoblju bio nositelj organizacije 25 znanstvenih skupova te suoorganizator 9 znanstvenih skupova.

 

Trenutno se provode 5 projekta financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost:

  • CroFEM Establishing Long-Term Scientific Monitoring of Natural Forest Ecosystems in Croatia,
  • Phenotypic and Epigenetic Response to Drought Stress and Adaptability of Quercus robur L. Populations along a Latitudinal Gradient, i
  • FRAXINPRO – The Role of Biotic Agents on Vitality of Narrow-Leafed Ash (Fraxinus angustifolia VAHL.) in Croatian Floodplain Forests.
  • Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna - HRZZ projekt
  • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske - HRZZ projekt

 

Pravilnik o radu Fonda za međunarodnu  i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo.

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije