×

Međunarodna suradnja

Strateški je cilj Fakulteta aktivno sudjelovanje u Europskom istraživačkom prostoru (ERA) i Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA), sustavna i organizirana provedba programa cjeloživotnog obrazovanja i mobilnosti studenata i nastavnika. Strategija međunarodne suradnje Šumarskog fakulteta i nastojanje za integriranošću u europske tokove obrazovne i znanstvenoistraživačke aktivnosti u skladu je sa smjernicama i strateškim dokumentima Sveučilišta u Zagrebu.

KONTAKT: Telefon 012352500
e-mail: kkorov@sumfak.hr

 

Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, osnovan s ciljem povećanja mobilnosti studenata i nastavnika i unaprijeđenja međunarodne suradnje, obavlja stručne i administrativne poslove iz djelokruga međunarodne suradnje Šumarskog fakulteta, prije svega vrši praćenje i informiranje o mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim programima razmjene i međunarodnim znanstvenim projektima te stvaranje uvijeta za transparentno sudjelovanje svih djelatnika i studenata Šumarskog fakulteta u međunarodnoj suradnji.

Dosadašnji oblici međunarodne suradnje Šumarskog fakulteta mogu se sagledati putem prijave međunarodnih znanstvenih projekata, bilateralnih ugovora s inozemnim sveučilištima i fakultetima, mobilnosti zaposlenika i studenata, organiziranja međunarodnih savjetovanja.

 

- PRAVILNIK O MEĐUNARODNOJ MOBILNOSTI


Fakultet je uključen u nekoliko međunarodnih znanstvenih i visokoobrazovnih udruženja iz područja šumarstva i drvne tehnologije od kojih su najznačajniji:

  • IUFRO (International Union of Forest Research Organisations),
  • COST Domain Commitee Forest products and services,
  • FORMEC (Forestry mechanization),
  • Innova Wood,
  • WOODEMA,
  • Pro Silva Europa,
  • Silva network i
  • EFI (European Forest Institute).

Fakultet ima niz sklopljenih bilateralnih ugovora i Erasmus+ bilateralnih sporazuma te sudjeluje u CEEPUS programu koji studentima pružaju mogućnost studijskog boravka i stručnih praksi te razne oblike mobilnosti nastavnom i nenastavnom osoblju.

 


Provodi se projekt financiran iz fondova europske unije


 

Popis fakulteta s kojima Šumarski fakultet ima sporazum o suradnji

Programi razmjene studenata

Mobilnost za nastavno/nenastavno osoblje

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS)

 

Pravilnik o radu Fonda za međunarodnu  i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo.

 

 

 

 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije