×

Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“ (InterSumfak) EU projekt UP.03.1.1.02.0007

Nositelj projekta: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partner na projektu: Prirodoslovno-matematički fakultet – Biološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost projekta: 1.437.118,85 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 12.10.2018 - 12.10. 2021

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


KRATKI OPIS I SVRHA PROJEKTA

Nepostojanje studijskih programa na stranom jeziku istaknuto je kao značajna slabost Šumarskog fakulteta. Trenutno se na Šumarskom fakultetu na svim razinama studija izvode samo dva predmeta na engleskom jeziku, što je osnovna prepreka za dolaznu mobilnost studenata. Ovaj projekt unaprijedio bi uvjete dolazne mobilnosti studenata, koja je izrazito niska, i omogućio bi našim studentima upis suvremenih kolegija na engleskom jeziku u međunarodnom okruženju, što predstavlja dobru pripremu i poticaj za njihovu odlaznu mobilnost. Upis kolegija na engleskom jeziku kod kuće od posebne je važnosti za studente iz Hrvatske i iz regije koji nisu u mogućnosti sudjelovati u programima međunarodne mobilnosti jer im se na ovaj način omogućava razvoj transverzalnih vještina i jezičnih kompetencija na „domaćem“ terenu, što ih čini konkurentnijima na tržištu rada i povećava njihovu zapošljivost.

Osim što će projekt pozitivno utjecati na mobilnost studenata, kolegiji na stranim jezicima kod kuće, u čiji razvoj i izvedbu će se uključiti postojeće nastavno osoblje, izravno doprinose jačanju njihovih osobnih kompetencija te usavršavanju jezičnih vještina koje mnogima i dalje predstavljaju barijeru za sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima i mobilnosti. Time se direktno i indirektno olakšava umrežavanje i komunikacija znanstveno-nastavnog osoblja s inozemnim visokim učilištima, njihove međunarodne istraživačke aktivnosti, odlasci na specijalizacije i usavršavanja u inozemstvu te im se općenito pruža prilika da ojačaju međunarodnu suradnju.

Time ovaj projekt u konačnici doprinosi boljoj međunarodnoj kompetitivnosti naših nastavnika, posebice u prijavama međunarodnih projekata, te cjelokupnom ugledu i znanstvenoj izvrsnosti Šumarskog fakulteta. Vrlo slaba mobilnost nastavnog osoblja i mladih istraživača, neprivlačnost fakulteta za nastavnike i istraživače s drugih institucija, nedovoljno sudjelovanje u međunarodnim projektima te uopće mali broj prijava na projekte te vrste istaknuti su kao prepoznate slabosti u Strategiji znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta 2014. – 2020. Ovaj projekt pridonijet će rješavanju dijela ovih identificiranih problema i potreba našeg fakulteta.

Cilj ovog projekta je povećati ponudu kolegija na engleskom jeziku na postojećim studijskim programima Šumarskog fakulteta kao osnovni preduvjet povećanoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja te internacionalizaciji fakulteta „kod kuće“.

Ciljne skupine ovog projekta čine studenti te nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta.


CILJEVI PROJEKTA

  1. povećati broj kolegija na engleskom jeziku na postojećim diplomskim studijskim programima Šumarskog fakulteta, tzv. „Internacionalizacija u kući”, kao osnovni preduvjet povećanoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja
  2. jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja

Očekivani rezultati projekta (povećan broj kolegija na engleskom jeziku, usavršene jezične kompetencije te iskustva nastavnika u izvođenju nastave na engleskom jeziku) predstavljaju prvi korak prema ponudi cjelokupnih studijskih programa na stranim jezicima, što je jedan od strateških ciljeva Šumarskog fakulteta.


KONTAKT

Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, 1000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 2352 555, Fax: +385 (0)1 2318 616

E-mail: sumarski-fakultet@zg.t-com.hr

 

Voditelj projekta

Dr. sc. Martina Temunović

Broj telefona +385 1 2352 539

Broj telefaksa +385 1 235 2513

Email: martina.temunovic@gmail.com

 

POVEZNICE

www.strukturnifondovi.hr  

http://www.esf.hr/  

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/internacionalizacija-visokog-obrazovanja/  

 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije