YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada (28072021)


Mladen Ognjenović, mag. ing. silv., održat će javnu obranu svog doktorskog rada pod naslovom: „Stanje ishrane i osutost obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima“, u utorak 07. 09. 2021. u dvorani 133, s početkom u 10:00 sati.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije