YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada (05022021)


  • Doktorand Boris Miklić, mag.ing.silv. imati će javnu obranu doktorskog rada pod naslovom “Šumskouzgojne značajke starih sastojina crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold) u Hrvatskom primorju“. Javna obrana održati će se 11. 02. 2021. u 10 sati. u dvorani 133.
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije