YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada (30062021)


  • Doktorand mr.sc. Boris Iliev, imati će javnu obranu doktorskog rada pod naslovom “Furniture design in facilities for preschool education as a basis for healthy children's growth and development“ (Oblikovanje namještaja u zgradama za predškolski odgoj i obrazovanje  kao temelj zdravog dječjeg rasta i razvoja). Javna obrana održati će se 08. 07. 2021. u 10 sati. u staroj zgradi Fakulteta u dvorani 231 uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera. Obrana doktorskog rada održati će se na engleskom jeziku. Kapacitet dvorane je do 20 osoba.

 

  • Doktorandica Anđelina Gavranović, mag. ing.silv. imati će javnu obranu doktorskog rada pod naslovom “Varijabilnost značajki plodonošenja, sjemena i sadnica u odabranim sjemenskim sastojinama  obične bukve (Fagus sylvatica L). Javna obrana održati će se 15. 07. 2021. u 10 sati. u dvorani SZ 234.
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije