YouTube
Instagram
Facebook
×

Pravila Instagram i Tik Tok nagradnog natječaja „Okreni prema sebi“


 

Članak 1.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije kao Priređivač (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje Instagram/TikTok natječaj "Okreni prema sebi” (u daljnjem tekstu: Natječaj) u cilju promocije Priređivača, a odvija se na Instagram stranici https://www.instagram.com/fsdt_zagreb/  te Tik Tok stranici (https://www.tiktok.com/@f_s_d_t) Priređivača.

 

Članak 2.

Natječaj se održava od 7. travnja 2021. godine i traje do 15. lipnja 2021.godine, do 23.59 sati. Pred sudionike se stavljaju sljedeći zadaci:

  • sudjelovati izradom Storya, Tik Toka ili Reelsa na kojem prikazuju svoju ljubav prema prirodi i poslu u šumarstvu i preradi drva.
  • posjetiti Instagram i Tik Tok stranicu Priređivača te pratiti upute na tim kanalima.

Proglašenje dobitnika svih nagrada je 18. lipnja 2021. godine u 12 sati, na Instagramu Priređivača.

U Natječaju se biraju 4 dobitnika koji će svaki dobiti po 1 tablet računalo.

Dobitnici mogu biti isključivo studenti Priređivača ili maturanti.

 

Članak 3.

Pravo na sudjelovanje u Natječaju i pravo na nagradu imaju isključivo studenti Priređivača i maturanti, državljani Republike Hrvatske, koji objave Story, Tik Tok ili Reels na kojem prikazuju svoju ljubav prema prirodi i poslu u šumarstvu i preradi drva na svom privatnom profilu (otvorenom za javnost) uz tag na Instagram ili Tik Tok profil Priređivača te #okrenipremasebi.

Priređivač će uz pomoć stručnog žirija sastavljenog od djelatnika Priređivača odabrati 4 dobitnika. Svaki sudionik može objaviti koliko želi Story-a, Tik Tok-ova ili Reels-a na svom privatnom Instagram ili Tik Tok profilu (otvorenom za javnost) uz tag na Instagram ili Tik Tok profil Priređivača te #okrenipremasebi.

Ako u bilo kojem trenutku Priređivač posumnja da sudionik zlorabi uvjete Natječaja, zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. Zlorabljenjem uvjeta Natječaja smatra se naročito prijavljivanje fotografije ili videa uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima se spominju javne osobe, ističu vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi te ostale objave neprihvatljivog sadržaja.

Priređivač Natječaja zadržava pravo konačne odluke o diskvalifikaciji sudionika za slučajeve kršenja pravila Natječaja te neetičke slučajeve koje nije predvidio u ovim Pravilima. Priređivač zadržava pravo dopune ovih Pravila u svrhu korigiranja mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te sudionicima.

 

Članak 4.

Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća pravila i uvjete sudjelovanja na Natječaju koja su propisana ovim Pravilima. Sudionikom se smatra osoba koja objavi Story, Tik Tok ili Reels na svom privatnom Instagram ili Tik Tok profilu (otvorenom za javnost) uz tag na Instagram ili Tik Tok profil Priređivača te #okrenipremasebi sukladno uvjetima ovih Pravila.

 

Članak 5.

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji, te zaposlenici i članovi uže obitelji tvrtki/institucija koje sudjeluju u organizaciji i provedbi ovog Natječaja.

 

Članak 6.

Odabire se ukupno 4 dobitnika nagrada:

  • 2 tablet računala će dobiti studenti izabrani od strane stručnog žirija.
  • 2 tablet računala će dobiti  maturanti izabrani od strane stručnog žirija.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili uslugu.

Na odluku o odabiru sudionici Natječaja nemaju pravo prigovora.

 

Članak 7.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 3. lipnja 2021. godine u 12.00 sati, na Instagramu Priređivača, a Priređivač će i pisano (porukom u Instagram ili Tik Tok Inbox) obavijestiti dobitnike.

 

Članak 8.

Adresu dostave ili osobno preuzimanje nagrada dobitnik će dogovoriti izravno s Priređivačem i to najkasnije u roku od 14 dana od objave dobitnika na Instagram stranici Priređivača. Ako dobitnika ne bude moguće kontaktirati za dogovor oko dostave ili preuzimanja nagrade ni u dodatnom roku od 7 dana, dobitnik gubi pravo na nagradu.

 

Članak 9.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

 

Članak 10.

U slučaju da se u Natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene ovim Pravilima, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Natječaju sudjelovalo sudionika.

 

Članak 11.

Natječaj se može prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem Instagram i Tik Tok stranice Priređivača. Priređivač zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima Natječaja.

Priređivač nije dužan nadoknaditi nikakve troškove sudionicima Natječaja u slučaju prekida ili otkaza Natječaja ili stavljanja Natječaja u stanje mirovanja.

Na odluku Priređivača o prekidu ili otkazu Natječaja ili stavljanju Natječaja u stanje mirovanja sudionici nemaju pravo prigovora.

 

Članak 12.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka (imena i prezimena) i ovlašćuju Priređivača da u svrhu Natječaja i javne objave rezultata Natječaja, koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili materijala vezanih uz Natječaj. Svi sudionici Natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti objavljenima na web stranici Priređivača (https://www.sumfak.unizg.hr/hr/o-fakultetu/opci-podaci/zastita-privatnosti/). Sudionici imaju pravo sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, (EU) 2016/679 u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezinog povlačenja.

 

 

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije