YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada (01022022)


Marin Bačić, mag. ing. silv., pristupit će javnoj obrani svog doktorskog rada pod nazivom "Ergonomska, energijska i ekonomska pogodnost baterijskih alata u radovima čišćenja jednodobnih sastojina ". u četvrtak 17. veljače 2022., u 10:00 sati, u dvorani 080.

 

Ivica Čehulić, dipl. ing. šum., pristupit će javnoj obrani svog doktorskog rada pod nazivom "Adaptivna genetska varijabilnost odabranih europskih provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) izloženih sušnom stresu". u petak 18. veljače 2022., u 10:00 sati, u predavaonici SZ 234.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije