YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada (30112020)


 

Sanja Bogunović, mag. ing. silv., održat će javnu obranu svog doktorskog rada pod naslovom: "Genetska raznolikost hrvatskih provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica L.) u odgovoru na sušni stres", u četvrtak 10. 12. 2020. u dvorani SZ 234, s početkom u 10:00 sati.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije