YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada (05022021)


Javna obrana teme doktorskog rada Antonije Kolar, mag.ing.silv., pod naslovom „Kemijski sastav lišća hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) s obzirom na oštećenost uzrokovanu hrastovom mrežastom stjenicom Corythucha arcuata (Say, 1832)“ održat će se pred stručnim povjerenstvom u srijedu 24. 02. 2021. godine u 11:00 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani 080 (zelena zgrada ŠF, prizemlje, preko puta porte).

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije