YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada (12102021)


Obrana teme doktorskog rada Krešimira Popića, mag. ing. silv. pod naslovom: „Ekološko fitocenološki odnosi u oplodnim sječama hrasta lužnjaka i običnog graba“ održati će se u petak 29.10.2021. u 8:30 sati u dvorani 133..

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije