YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada (27112020)


 

 

  • Javna obrana teme doktorskog rada mr. sc. Tatjane Mandić Bulić, pod naslovom "Dendrološka i perivojna baština Nacionalnog parka Brijuni" održat će se pred stručnim povjerenstvom u ponedjeljak, 7. 12. 2020. godine u 13:00 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani 239.
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije