YouTube
Instagram
Facebook
×

Brigita Lacković

Tehnička suradnica

Lokacija: smeđa zgrada

Telefon kućni: +385 01 2352 569

E-mail: blackovi@sumfak.hr


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski


Biografija

Brigita Lacković , rođena je 1964. godine.  Srednjo - školsko obrazovanje završila je u Kemijsko-tehnološkom obrazovnom centru u Zagrebu 1983 godine.; 1990. godine završila je VI stupanj engleskog konverzacijskog jezika u Zagrebu.  2012. godine završila je osposobljavanje za ECDL operatera.

Dana 02. svibnja 2016. godine zasniva radni odnos na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu: Tehnički suradnik u Ekološko-pedološkom laboratoriju Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije