YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Jozo Franjić

Redoviti profesor – trajno zvanje

Lokacija: smeđa zgrada, 2. kat, soba 225

Telefon kućni: +385 1 2352 521

E-mail: jfranjic@sumfak.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: svaki dan


Znanstveno-nastavno napredovanje

2012 - : redoviti profesor – trajno zvanje
2007 - 2012: redoviti profesor
2003 - 2007: izvanredni profesor
1998 - 2003: docent
1996 - 1998: viši asistent
1993 - 1995: znanstveni asistent 
1990 - 1993: mladi istraživač

 

Radno iskustvo

1990 - danas: Sveučilište u Zagrebu – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Botanika
Šumarska botanika
Fiziologija bilja
Fiziologija šumskoga drveća
Parkovno perensko i jednogodišnje bilje

 

Znanstveni interesi

Biljna taksonomija
Vegetacijska ekologija

 

Projekti

Međunarodni projekti (ukupno 7)

 • Vegetacija šumskih rubova (hrvatsko-slovenski projekt) – u svojstvu voditelja
 • Komparativna istraživanja šumskih i nešumskih ekosustava u Sloveniji i Hrvatskoj (hrvatsko-slovenski projekt) – u svojstvu voditelja
 • Istraživanje dinamike vegetacije na području jugoistočne Europe (trilateralni međumarodni projekt – Hrvatska-Slovenija-Bosna i Hercegovina) – u svojstvu voditelja
 • Dinamika vegetacije na području jugoistočne Europe (trilateralni međumarodni projekt – Hrvatska-Slovenija-Bosna i Hercegovina) – u svojstvu voditelja
 • Potencijalni utjecaj klimatskih promjena na vrste jasena na Mediteranu (hrvatsko-francuski projekt u okviru Programa „Cogito“ – partnerstvo Hubert Curien) – u svojstvu voditelja
 • Utjecaj sukcesije na smanjenje raznolikosti brdskoga područja Slovenije i Hrvatske – u svojstvu voditelja
 • Establishment of a European Red List of Habitats (multilateralni međumarodni projekt – 24 europske zemlje) – u svojstvu suradnika


Domaći projekti (ukupno 48)

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (ukupno 11)
 • Oplemenjivanje šumskoga drveća (4-04-008) – u svojstvu suradnika
 • Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja vegetacije Mediterana (1-08-138) – u svojstvu suradnika
 • Zaštita i obnova ekosustava (068003) – u svojstvu suradnika
 • Zimotrenost cera (Quercus cerris L.) u Hrvatskoj (poticajni projekt) – u svojstvu voditelja
 • Šumsko drveće i grmlje na WEB-u (informatički projekt 00237) – u svojstvu voditelja
 • Šumsko zeljasto bilje on-line (informatički projekt 2001-063) – u svojstvu voditelja
 • Ukrasno drveće i grmlje u Hrvatskoj (informatički projekt 2002-065) – u svojstvu voditelja
 • Sustav za biometrijsku klasifikaciju lista temeljen na naprednim računarskim metodama (informatički projekt 2002-123) – u svojstvu suradnika
 • Varijabilnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj – u svojstvu voditelja
 • Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske (068-0680722-0564) – u svojstvu voditelja
 • Genetičko-fiziološka istraživanja hrasta lužnjaka (Quercus robour L.) u Hrvatskoj – u svojstvu voditelja
 •  Nacionalna zaklada za znanost (1)
 • 19. Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine (IP-2014-09-4686) – u svojstvu voditelja (2015-2019).
 • te na znanstvenim projektima Hrvatskih šuma d.o.o. (ukupno 10) – u svojstvu voditelja:
 • Varijabilnost i oplemenjivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj.
 • Oplemenjivanje topola i vrba (I-A-23).
 • Očuvanje genofonda hrasta lužnjaka, jele i obične smreke (II-B-9).
 • Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi održanja višestrukih uloga i funkcija  šuma.
 • Unapređenje proizvodnje i organizacije u šumarstvu Hrvatske.
 • Značaj šumskih rubova u očuvanju biodiverziteta.
 • Istraživanja morfološke varijabilnosti hrvatskih hrastova.
 • Fiziološke i anatomske značajke hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz odabranih populacija.
 • Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.).
 • Fitogeografske značajke šuma Slavonskoga gorja.
 • i na projektima Zagrebačke županije, Grada Zagreba, JU PP Papuk, JU PP Učka, JU PP Velebit, NP Mljet, JU PP Žumberačko i Samoborsko gorje, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije i Požeško-slavonske županije, Sveučilišta u Zagrebu, Grada Slatine (ukupno 26) – u svojstvu voditelja:
 • Inventarizacija flore Parka prirode Papuk (2003).
 • Inventarizacija vegetacije Parka prirode Papuk (2003).
 • Flora Park šume Jankovac (2003).
 • Vegetacija Park šume Jankovac (2003).
 • Flora i vegetacija uz jezero Slanac (2005).
 • Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma Zagrebačke županije (2005-2006).
 • Valorizacija socijalnih uloga šuma i nedrvnih šumskih proizvoda na području grada Zagreba.
 • Osobitosti prašumskih ekosustava u Parku prirode Papuk – prva faza (2003).
 • Monitoring šumskih zajednica sekundarne prašume Parka prirode Papuk – druga faza (2004).
 • Zaštićene prirodne vrijednosti Virovitičko-podravske županije (2008-2009).
 • Vegetacijske značajke bukovih šuma na području Parka prirode Učka (2010).
 • Vegetacijske značajke bukovih šuma na području Parka prirode Žumberačko i Samoborsko gorje (2010).
 • Idejno rješenje očuvanja biraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom  na  travnjačke površine – 1. Faza Senjsko Bilo – od Vratnika do Oltara (2010).
 • Idejno rješenje očuvanja biraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom na  travnjačke površine – 2. Faza – od Oltara do Alana (2011).
 • Idejno rješenje očuvanja biraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom na  travnjačke površine – 3. Faza  – od Baških Oštarija do Maloga Halana (2012).
 • Studija trenutnog stanja mediteranskih suhih travnjaka (vapnenački pašnjaci i travnjaci) u Parku prirode Biokovo (2014).
 • Idejno rješenje očuvanja biraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom na  travnjačke površine – 4. Faza  – od Jugoistoćni Velebit – Od Prezida do Zrmanje (2014).
 • Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnome parku Mljet – I. faza (2015).
 • Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2015).
 • Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2016).
 • Stručna podloga za revitalizaciju spomenika prirode – Spomenik parkovne arhitekture “Park Sequoia u Slatini“ (2017).
 • Stručna podloga za očuvanje golemoga mamutovca (Sequoiadendron giganteum /Lindl./ J. Buchholz, Cupressaceae) Spomenika parkovne arhitekture – mamutovac u gradu Slatina (2017). 
 • Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnome parku Mljet – II. Faza (2017).
 • Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2017).
 • Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnome parku Mljet – III. Faza (2018).
 • Florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina Nacionalnoga parka Mljet – I. faza (2018).

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije