×

Katarina Tumpa mag. ing. silv.

Asistent

Lokacija: crvena zgrada, 2. kat, soba 229

Telefon kućni: +385 1 235 2538

E-mail: ktumpa@sumfak.hr

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018. – Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomirana inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša

 

Radno iskustvo

2019. – danas: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, asistent

 

Znanstveni interesi

Dendroflora, populacijska genetika, morfološka i kemijska varijabilnost populacija i konzervacijska biologija

 

Projekti

Hrvatska zaklada za znanost: "Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna" – znanstveni novak asistent (2018. – 2022.)

 

Publikacije

Google Scholar
ResearchGate

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

05.02.2020

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije