×

Marko Rastija mag. ing. mech.

Asistent

Marko Rastija

Lokacija: Paviljon IV, 1. kat, soba 122

Telefon kućni: +385 01 2352 497

E-mail: mrastija@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak, 10-12h


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - : asistent 

 

Radno iskustvo

2018 - : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

 

Nastava

Drvnoindustrijsko strojarstvo
Drvnoindustrijsko strojarstvo 1
Drvnoindustrijsko strojarstvo 2
Energetika drvne industrije
Energetika u drvnoj industriji
Tehnička mehanika

 

Znanstveni interesi

Elementi strojeva u drvnoj industriji.
Potencijal upotrebe drva kao materijala za elemente strojeva i upotreba metode konačnih elemenata u proračunu takvih elemenata.
Drvo kao obnovljivi izvor energije.

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Znalac

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

05.02.2020

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije