×

Nevenka Magovac

Administrativna referentica

Telefon kućni: +385 01 235 2440

E-mail: nmagovac@sumfak.hr

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije