YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Stjepan Risović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: stara zgrada, 1. kat, soba 205

Telefon kućni: +385 01 2352 437

E-mail: risovic@sumfak.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10:30 do 12:00 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2016 - danas: redoviti profesor u trajnom zvanju
2019 – 2016: redoviti profesor
2004 – 2009: izvanredni profesor
1998 – 2004: docent
1998 - 1998: viši asistent 
1987 - 1998: asistent 

 

Radno iskustvo

1. rujna 1987. - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije,
3. prosinca 1984. – 31. kolovoza 1987. RO Jugoinspekt, Zagreb
13. srpnja 1982. – 2. prosinca 1984. Tvornica parnih kotlova (TPK), Zagreb

 

Nastava

Preddiplomski studij 
Drvnoindustrijsko strojarstvo         
Osnove strojarstva                        
Primjenjena tehnička grafika      
Tehnička mehanika                       
Fizika                                             
Diplomski studij
Energetika drvne industrije
doktorski studij
Energijska analiza procesa rezanja drva
Stručni studij
Drvnoindustrijsko strojarstvo 1
Drvnoindustrijsko strojarstvo 2
Energetika u drvnoj industriji
Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
Mehaničke konstrukcije                        
Elementi konstrukcija  I                         
Elementi konstrukcija  II                        
Elementi konstrukcija  III                       
Tehničko crtanje i dokumentacija     
Računalna i inžinjerska grafika         
Konstrukcijski elementi robota              
Agronomski fakultet u Zagrebu
Elementi strojeva s osnovama konstruiranja        
Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel, Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Tehnička mehanika  I                     
Elementi strojeva                            
Tehnička mehanika 
Primijenjena mehanizacija u mediteranskim proizvodnim sustavima
Visoka tehnička škola u Puli - Politehnički studij 
Elementi strojeva                            
Tehnika materijala                          
Konstrukcije                                    


Znanstveni interesi

Pridobivanje drva na okolišno prihvatljiv način.
Teorija simulacije proizvodnih sustava pridobivanja drva i prikaz tehnoloških procesa.

 

Projekti

Znanstveni

 • Prilog istraživanju korištenja šumske biomase (068-0682094-2091)    voditelj    MZOŠ    2007 - 2012
 • Projektu V: Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i tehničko-ergonomski problemi mehanizacije u šumarstvu    suradnik    Hrvatske šume    1987 - 1990
 • Projektu III: Upravljanje, korištenje i upotreba resursa u šumarstvu, Podprojekt A: Iskorištavanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija u šumarstvu    suradnik    Hrvatske šume    1991 - 1994
 • Adaptivno upravljani strojevi za obradu drva    suradnik    MZT    1991 - 1996
 • Energijska istraživanja procesa u drvu (068016)    suradnik    MZOŠ    1996 - 2001
 • Lateralna stabilnost lista kružne pile (068015)    suradnik    MZT    1997 - 2002
 • Development of a sustainable charcoal industry TCP/CRO/3101    suradnik    FAO    2006-2008
 • Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva    suradnik    Projekt IPA4.1.3.1.06.01.c09    2013-2015

Znanstveni

 • Visokoprilagodljiva modulna linija za proizvodnju peleta (TP-01/0068-02),    voditelj    MZOŠ    2002
 • Stroj za cijepanje ogrjevnoga drva za domaćinstva (TP-02/0068-01)    voditelj    MZOŠ    2003
 • Prototip svestranog prenosivog hladionika za poljoprivredna gospodarstva, (TP-03/0068-01)    voditelj    MZOŠ    2004
 • Razvoj, izrada prototipa i ispitivanje opreme za efikasnu pilansku preradu tanke oblovine (TP-02-0068/2004)    suradnik    MZOŠ    2004
 • ENERGETSKE POTREBE DRVNOG SEKTORA S NAGLASKOM NA KORIŠTENJE BIOENERGIJE - operativni plan    voditelj    Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva    2005
 • Korištenje drvne biomase za proizvodnju biogoriva-peleta    voditelj    Grad Slatina    2006
 • Izrada studije izvodljivosti pokaznog projekta trigeneracije na šumsku biomasu pri Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu    voditelj    Fond za zaštitu okoliša i nenergetsku učinkovitost    2010
 • Studije zbrinjavanja i oporabe otpadnog drva u Republici Hrvatskoj    voditelj    Fond za zaštitu okoliša i nenergetsku učinkovitost    2011
 • Studija pridobivanja šumske biomase za kogeneracijsko postrojenje     voditelj    Abilija d.o.o. Rovinj    2012
 • Strategija o povećanju korištenja biomase u energetske svrhe na projektu RENEW HEAT    voditelj    Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske    2018
   

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije