YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Željko Zečić

Redoviti profesor

U mirovini od 01.10.2023

Željko Zečić

Lokacija: zelena zgrada, 2. kat, soba 217

Telefon kućni: +385 1 2352 415

E-mail: zzecic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: svaki dan 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2017., - do danas, redoviti profesor
2010.-2017., izvanredni profesor
2006.-2010., docent
2003.-2006., viši asistent, dr. sc. biotehničkih znanosti
1998.-2003., asistent, mr. sc. biotehničkih znanosti
1995.-1998., mlađi asistent, dipl. inž. šum.
1983.-1998., dipl. inž. šumarstva

 

Radno iskustvo

1995. – do danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
1983.-1995., JP Hrvatske šume, UŠ Požega


Nastava

Diplomski studij
Pridobivanje drva 2
Šumski proizvodi
Šumarske tehnike i tehnologije
Šumska biomasa za energiju
Trgovina šumskim proizvodima
Uporaba šumske biomase
Poslijediolomski specijalistički studij 
Šumarske tehnike i tehnologije
Studij rada i vremena
Šumski drvni proizvodi
Šumski nedrvni proizvodi
Privlačenje drva po tlu
Marketing šumskih proizvoda
Šumske prometnice 
Studij rada i vremena
Poslijediolomski doktorski studij 
Studij rada i vremena
Racionalizacija radova privlačenja drva
Upravljanje šumskim operacijama
Marketing i trgovina šumskih proizvoda

 

Znanstveni interesi

Šumski proizvodi, Pridobivanje drva i sustavi, Šumska biomasa, potencijali, značajke i uporaba, trgovanje drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima
Skupni rad u pridobivanju drva i nove tehnologije pridobivanja drva.

 

Projekti

Znanstveni

 • Unapređenje tehnologija pridobivanja drva u cilju zaštite okoliša i radnika (068-0682111-3002), MZOŠ, 2007 – 2013., 
 • Kakvoćna struktura šumske biomase i proizvodnost sustava pridobivanja, Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, 2011. – 2013.
 • Proizvodnost tehnologija privlačenja drva po tlu, Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, 2011. – 2013.,
 • Usustavljene normi i normativa-projekt Norme –privlačenje, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 2005 – 2008.
 • Istraživanje traktora Steyr 8090a i Steyr 9078a opremljenih vitlima Tajfun EGV-1x60 AHK, Tajfun EGV-2x50 AHK i Tajfun EGV-2x60 AHK. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 1998 – 1999.,
 • Tehnologije privlačenja drva po tlu, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 2006 – 2010.
 • Šumska biomasa i tehnologije pridobivanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 2006 – 2010.,
 • Potencijali i kakvoća tržišnih oblika šumske biomase za energiju. Potpora istraživanju, Sveučilište u Zagrebu, 2014.

Stručni 

 • Voditelj tehnoloških istraživanja znanstvene studije farmer vitala “Izvješće o istraživanju traktora Steyr 8090a i Steyr 9078a opremljeni vitloma Tajfun EGV-1 x 60 AHK, Tajfun EGV-2 x 50 AHK i Tajfun EGV-2 x 60 AHK pri privlačenju drva traktorima Steyr, 
 • Projekt “Usustavljenje normi i normative”, Potprojekt: Norme-privlačenje. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Uputstva za terenska mjerenja i studij vremena pri privlačenju drva traktorima.
 • Projekt FAO, (Development of a sustainable charcoal industry), Istitutions aspects. Razvoj održive industrije drvenog ugljena, TCP/CRO/3101 (A), Institucionalni aspekti, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
 • Isplativost ulaganja u brzorastuće energetske nasade, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, (REGEA) Zagreb, 2012. 
 • Interreg Mediterranian projekta: FORBIOENERGY - Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas, 2017.

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije