YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (01072021)


Zagreb, 28. lipnja 2021.

 

Svim kandidatima

 

1. Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u Narodnim novinama broj 66/2021 od 16. lipnja 2021. godine, internetskoj stranici HZZ-a i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije)

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj za poslove radnog mjesta IV. vrste – pomoćni radnik u šumarstvu u Zavodu za nastavno pokusne šumske objekte na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na pola radnog vremena, da je nakon provedenog postupka izabrana:

 

Jelena Radinović

 

2. Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u Narodnim novinama broj 66/2021 od 16. lipnja 2021. godine, internetskoj stranici HZZ-a i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije)

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj za poslove radnog mjesta III. vrste – radnik u šumarstvu u Zavodu za nastavno pokusne šumske objekte na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u punom radnom vremenu, da je nakon provedenog postupka izabran:

 

Luka Rebec

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

 

                                                                                                                   Dekan

                                                                                                    prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije